Influence of the Third Element on the Rate of Cellular Decomposition in Cu—5.69 at.% Ti Alloy

T. S. Gatsenko, O. A. Shmatko

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 22.03.2014. Download: PDF

The influence of alloying with the third element (Ni, In, Ga, Mn, Co, Cr, Fe, Sn, and Zr) on the rate of the cellular decomposition in the alloy of copper with 5.69 at.% titanium at the temperature of 873 K is investigated. As shown, nickel and indium expedite the cellular precipitation, while the others hinder it. The values of generalized statistical moment $m_{s}$ and their difference ($m_{s3} - m_{sCu}$) for different alloying elements and base metal in the Cu—5.69 at.% Ti alloy are analysed.

Key words: alloying, cellular decomposition, diffusion coefficient, statistical generalized momentum of atom.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v36/i06/0793.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.36.06.0793

PACS: 61.72.sd, 61.72.Yx, 64.60.qj, 66.30.Lw, 81.05.Bx, 81.10.Jt, 81.30.Mh

Citation: T. S. Gatsenko and O. A. Shmatko, Influence of the Third Element on the Rate of Cellular Decomposition in Cu—5.69 at.% Ti Alloy, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 6: 793—801 (2014) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. L. N. Larikov, Voprosy Fiziki Metallov i Metallovedeniya, Iss. 10: 121 (1959) (in Russian).
 2. L. N. Larikov, M. N. Belyakova, B. Beyer, I. Vitting, R. Rattke, and O. A. Shmatko, Trudy Simpoziuma 'Problemy Fisiki Tverdogo Tela i Materialovedeniya' (April 10–20, 1976) (Moscow: Nauka: 1976), p. 159 (in Russian).
 3. L. N. Larikov and O. A. Shmatko, Yacheistyy Raspad Peresyshchennykh Tvyordykh Rastvorov (Kiev: Naukova Dumka: 1976) (in Russian).
 4. V. F. Sukhovarov, Preryvistoe Vydelenie Faz v Splavakh (Novosibirsk: Nauka: 1983) (in Russian).
 5. P. Zięba, Local Characterization of Chemistry and Kinetics in Discontinuous Solid State Reactions (Cracow: Institute of Metallurgy and Material Science, Polish Academy of Sciences: 2001).
 6. H. I. Aaronson and Y. C. Liu, Scr. Met., 2, No. 1: 1 (1968). Crossref
 7. S. N. Zadumkin, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 24, No. 5: 615 (1953) (in Russian).
 8. A. M. Korol'kov, Izv. AN SSSR. Otd. Tekhn. Nauk, 2: 35 (1956) (in Russian).
 9. V. N. Chuvil'deyev, Fiz. Met. Metalloved., 81, No. 2: 5 (1996); idem, 81, No. 4: 53 (1996) (in Russian).
 10. V. N. Chuvil'deev, Fiz. Met. Metalloved., 81, No. 5: 5 (1996) (in Russian).
 11. E. S. Smirnova and V. N. Chuvil'deev, Fiz. Met. Metalloved., 88: 74 (1999) (in Russian).
 12. G. E. R. Schulze, Metallphysik (Berlin: Akademie-Verlag: 1967) (in German).
 13. M. Hansen and K. Anderko, Constitution of Binary Alloys (New York: McGraw-Hill: 1958), vol. 1.
 14. Metals Handbook. Metallography, Structures and Phase Diagrams (Metals Park, Ohio: ASM: 1973).
 15. C. J. Smithells, Metals: Reference Book (London–Boston: Butterworths: 1976).
 16. V. E. Panin, M. F. Zhorovkov, I. I. Naumov, E. V. Chulkov, and S. G. Psakh'ye, Materialy I Vsesoyuznoy Shkoly po Diagrammam Sostoyaniya v Materialovedenii (Katsiveli, 1978) (Kiev: 1979), p. 144 (in Russian).
 17. L. N. Larikov and O. A. Shmatko, Metallofizika, Iss. 37: 63 (1971) (in Russian).
 18. W. C. Knodle and J. Koehler, J. Nucl. Mater., 69, Nos. 1–2: 620 (1978). Crossref
 19. Kh. G. Thagapsoev, Metallofizika (Deposit Manuscript No. 4012-83, 15 p.) (1983) (in Russian).
 20. Kh. G. Thagapsoev, Izv. AN SSSR. Metally, No. 2:143 (1984) (in Russian).
 21. G. V. Samsonov, I. F. Pryadko, and L. F. Pryadko, Konfiguratsionnaya Model' Veshchestva (Kiev: Naukova Dumka: 1971) (in Russian).
 22. A. G. Rakhshtadt, O. M. Khovova, and V. A. Belyaeva, Fiz. Met. Metalloved., 52, No. 5: 1017 (1981) (in Russian).
 23. T. F. Elsukova, N. I. Afanas'ev, and N. T. Matskevich, Tezisy III Vsesoyuznogo Soveshchaniya po Stareniyu Splavov 'Atomno-Kristallicheskaya Struktura Nachal'nykh Stadiy Stareniya v Metallicheskikh Splavakh' (February 26–March 2, 1979, Sverdlovsk) (Sverdlovsk: IFM UNTs AN SSSR: 1979), p. 31 (in Russian).
 24. N. I. Afanas'ev and T. F. Elsukova, Fiz. Met. Metalloved., 57, No. 1: 96 (1984) (in Russian).
 25. S. N. Zadumkin, Zhurnal Neorganicheskoi Khimii, 5, No. 8: 1892 (1960) (in Russian).
 26. V. K. Semenchenko, Poverkhnostnye Yavleniya v Metallakh i Splavakh (Moscow: Gosizdat: 1957) (in Russian).
 27. P. Gambosh, Statistical Theory of the Atom and Its Applications (Moscow: IL: 1951) (Russian translation).