Determination of Forces under Hydroexplosion in a Restricted Environment. Part 1. Calculation of Forces Caused by the Action of Shock Waves

Yu. O. Neveshkin, V. V. Ostapchuk, O. U. Solomianyi

National Aerospace University ‘Kharkiv Aviation Institute’, 17 Chkalov Str., 61070 Kharkiv, Ukraine

Received: 16.09.2014. Download: PDF

The formation of the external load (that was exerted by the shock and unloading waves) caused by the explosion of high (blasting) explosive in stationary pool is considered. The effect of the above-mentioned load on pool bottom is also studied. The unloading waves caused by the gas bubble are taken into consideration. Time characteristics of the beginning of the action of these waves are determined more precisely.

Key words: load, wave interaction, shock wave, reflected wave, unloading wave, gas bubble, stationary pool, hydroexplosion.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v37/i02/0221.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.37.02.0221

PACS: 47.35.Lf, 47.40.Nm, 47.40.Rs, 47.55.dr, 62.50.Ef, 81.40.Vw

Citation: Yu. O. Neveshkin, V. V. Ostapchuk, and O. U. Solomianyi, Determination of Forces under Hydroexplosion in a Restricted Environment. Part 1. Calculation of Forces Caused by the Action of Shock Waves, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 2: 221—231 (2015) (in Russian)


REFERENCES
 1. M. F. Barshteyn, N. M. Borodachev, L. Kh. Blyumina et al., Spravochnik Proektirovshchika (Eds. B. G. Korenev and I. M. Rabinovich) (Moscow: Stroyizdat: 1981), p. 215 (in Russian).
 2. A. U. Solomyanyi, A. V. Shkalova, V. A. Lesnichiy, and A. T. Kolodeznyy, Impul'snaya Obrabotka Metallov Davleniem: Sbornik Trudov (Kharkov: 1986), Iss. 13, p. 95 (in Russian).
 3. A. U. Solomyanyi, V. E. Panchenko, and V. I. Moskovets, Impul'snaya Obrabotka Metallov Davleniem: Sbornik Trudov (Kharkov: 1986), Iss. 14, p. 104 (in Russian).
 4. A. U. Solomyanyi, A. V. Shkalova, E. V. Agarkova, and K. L. Guz', Protsessy i Oborudovanie Impul'snoy Shtampovki: Sbornik Trudov (Kharkov: 1989), p. 37 (in Russian).
 5. Yu. A. Neveshkin, Aviatsionno-Kosmicheskaya Tekhnika i Tekhnologiya, No. 11: 150 (2007) (in Russian).
 6. A. V. Shkalova, V. K. Borisevich, P. I. Kovalenko, and A. U. Solomyaniy, Tekhnologicheskie Sistemy, No. 5: 68 (2001) (in Russian).
 7. A. V. Shkalova, Kuznechno-Shtampovochnoe Proizvodstvo. Obrabotka Metallov Davleniem, No. 11: 23 (1999) (in Russian).
 8. Yu. A. Neveshkin and V. K. Borisevich, Aviatsionno-Kosmicheskaya Tekhnika i Tekhnologiya, No. 9: 15 (2010) (in Russian).
 9. V. V. Ostapchuk and N. I. Semishov, Pratsi Vseukrayins'koyi Naukovo-Tekhnichnoyi Konferentsiyi 'Integrovani Komp'yuterni Tekhnologiyi v Mashynobuduvanni IKTM–2011' (November 22–25, 2011) (Kharkiv: Natsional'nyy Aerokosmichnyy Universytet im. M. Ye. Zhukovs'koho 'KhAI': 2011), vol. 1, p. 177 (in Russian).
 10. Fizika Vzryva (Ed. L. P. Orlenko) (Moscow: FIZMATLIT: 2006), vol. 1 (in Russian).
 11. J. S. Rinehart and J. Pearson, Vzryvnaya Obrabotka Metallov (Behavior of Metals under Impulsive Loads) (Moscow: Mir: 1966) (Russian translation).
 12. Shtampovka Vzryvom. Osnovy Teorii (Ed. M. A. Anuchin) (Moscow: Fizmatgiz: 1975) (in Russian).