Features of Thermodynamic Processes on Contact Surfaces of Multicomponent Nanocomposite Coatings with Hierarchical and Adaptive Behaviour

O. D. Pogrebnjak, K. O. Dyadyura, O. P. Gaponova

Sumy State University, 2 Rymsky-Korsakov Str., UA-40007 Sumy, Ukraine

Received: 02.03.2015. Download: PDF

The formation of multifunctional properties of multicomponent nanocomposite coatings with the hierarchical and adaptive behaviour is considered on the basis of nonequilibrium thermodynamics.

Key words: entropy, wear, tribofilms, nanocomposite coatings.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v37/i07/0899.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.37.07.0899

PACS: 62.20.Qp, 68.35.bd, 68.35.Gy, 68.35.Md, 68.60.-p, 68.65.Ac, 81.40.Pq

Citation: O. D. Pogrebnjak, K. O. Dyadyura, and O. P. Gaponova, Features of Thermodynamic Processes on Contact Surfaces of Multicomponent Nanocomposite Coatings with Hierarchical and Adaptive Behaviour, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 7: 899—919 (2015) (in Russian)


REFERENCES
 1. N. A. Azarenkov, O. V. Sobol', A. D. Pogrebnjak, V. M. Beresnev, S. V. Litovchenko, and O. N. Ivanov, Materialovedenie Neravnovesnogo Sostoyaniya Modifitsirovannoy Poverkhnosti [Materials Science of Nonequilibrium State of Modified Surface] (Sumy: Sumy State University: 2012) (in Russian).
 2. W. D. Munz, L. A. Donohue, and P. Eh. Hovsepian, Surf. Coat. Technol., 125: 269 (2000). Crossref
 3. A. D. Pogrebnjak, S. N. Bratushka, M. V. Il'yashenko, N. A. Makhmudov, O. V. Kolisnichenko, Yu. N. Tyurin, V. V. Uglov, A. V. Pshik, and M. V. Kaverin, J. Friction and Wear, 32, Iss. 2: 84 (2011). Crossref
 4. D. L. Alontseva, S. N. Bratushka, A. A. Borysenko, A. A. Drobyshevska, I. A. Kulik, N. V. Prokhorenkova, A. V. Pshyk, and V. N. Rogoz, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33, No. 6: 721 (2011) (in Russian).
 5. D. L. Alontseva, S. N. Bratushka, and M. V. Il'yashenko, The Physics of Metals and Metallography, 113, No. 8: 785 (2012). Crossref
 6. A. D. Pogrebnjak, M. V. Il'yashenko, and M. V. Kaverin, J. Nano- and Electronic Phys., 1, No. 4: 101 (2009).
 7. A. D. Pogrebnyak, A. V. Pshik, V. M. Beresnev, and B. R. Zhollybekov, Trenie i Iznos, 35, No. 1: 72 (2014) (in Russian).
 8. A. D. Pogrebnyak, V. M. Beresnev, D. A. Kolesnikov, M. V. Kaverin, A. P. Shypylenko, K. Oyoshi, Y. Takeda, R. Krause-Rehberg, and A. G. Ponomarev, Tech. Phys. Lett, 39, No. 3: 280 (2013). Crossref
 9. A. D. Pogrebnjak, Mater. Sci. Applications, 4, No. 4: 24 (2013). Crossref
 10. A. D. Pogrebnyak, A. A. Drobyshevskaya, V. M. Beresnev, M. K. Kylyshkanov, G. V. Kirik, S. N. Dub, F. F. Komarov, A. P. Shipilenko, and Yu. Zh. Tuleushev, Zhurnal Tekhnicheskoy Fiziki, 81, No. 7: 124 (2011) (in Russian).
 11. A. D. Pogrebnjak, V. M. Beresnev, D. A. Kolesnikov, O. V. Bondar, Y. Takeda, K. Oyoshi, M. V. Kaverin, O. V. Sobol, R. Krause-Rehberg, and C. Karwat, Acta Physica Polonica A, 123, No. 6: 816 (2013). Crossref
 12. V. E. Panin and V. E. Egorushkin, Fizicheskaya Mezomekhanika, 12, No. 4: 7 (2009) (in Russian).
 13. A. A. Vereshchaka, A. S. Vereshchaka, O. Mgaloblishvili, M. N. Morgan, and A. D. Batako, Int. J. Adv. Manufacturing Technol., 72, Iss. 1–4: 303 (2014). Crossref
 14. H. C. Barshilia, S. Acharya, and M. Ghosh, Vacuum, 85: 411 (2010). Crossref
 15. G. Fox-Rabinovich, A. Kovalev, M. H. Aguirre, K. Yamamoto, S. Veldhuis, I. Gershman, A. Rashkovskiy, J. L. Endrino, B. Beake, G. Dosbaeva, D. Wainstein, J.Yuan, and J. W. Bunting, Appl. Surf. Sci., 297: 22 (2014). Crossref
 16. Q. Luo, Z. Zhou, W. M. Rainforth, and M. Bolton, Tribol. Lett., 34: 113 (2009). Crossref
 17. A. V. Sergeev, Modelirovanie Tekhnologicheskogo Protsessa Magnetronnogo Raspyleniya, Obespechivayushchego Zadannye Fiziko-mekhanicheskie Svoystva Nanokompozitnykh Pokrytiy Metallorezhushchego Instrumenta (Autoref. Dis. ... Cand. Techn. Sci.) (Rybinsk: P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University: 2012) (in Russian).
 18. A. I. Kuz'michev, Magnetronnye Raspylitel'nye Sistemy. Vol. 1. Vvedenie v Fiziku i Tekhniku Magnetronnogo Raspyleniya [The Magnetron Sputtering System. Vol. 1. Introduction to the Physics and Technology of Magnetron Sputtering] (Kiev: Avers: 2008) (in Russian).
 19. S. V. Rabotkin, Nanesenie Prozrachnykh Provodyashchikh Pokrytiy na Osnove Oksida Tsinka Metodom Magnetronnogo Raspyleniya (Autoref. Dis. ... Cand. Techn. Sci.) (Tomsk: Institute of High Current Electronics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences: 2009) (in Russian).
 20. A. D. Pogrebnjak, T. O. Berestok, A. S. Opanasyuk, Y. Takeda, K. Oyoshi, F. F. Komarov, and J. Kassi, J. Nano- and Electronic Physics, 6, No. 2: 02003-1 (2014).
 21. S. N. Grigoriev, O. V. Sobol, V. M. Beresnev, I. V. Serdyuk, A. D. Pogrebnyak, D. A. Kolesnikov, and U. S. Nemchenko, J. Friction and Wear, 35, Iss. 5: 359 (2014). Crossref
 22. V. Ivashchenko, S. Veprek, A. Pogrebnjak, and B. Postolnyi, Sci. Technol. Adv. Mater., 15, Iss. 2: 025007 (2014). Crossref
 23. A. D. Pogrebnjak, M. V. Kaverin, and V. M. Beresnev, Tech. Phys., 59, Iss. 1: 85 (2014). Crossref
 24. A. D. Korotaev, V. Yu. Moshkov, S. V. Ovchinnikov, Yu. P. Pinzhin, V. M. Savostikov, and A. N. Tyumentsev, Fizicheskaya Mezomekhanika, 8, No. 5: 103 (2005) (in Russian).
 25. S. Veprek and S. Reiprich, Thin Solid Films, 268: 64 (1995). Crossref
 26. S. Veprek, M. Haussmann, S. Reiprich, Li. Shighi, and J. Dian, Surf. Coat. Technol., 86–88: 394 (1996). Crossref
 27. V. E. Egorushkin, Izv. Vuzov. Fizika, 33, No. 2: 51 (1990) (in Russian).
 28. A. D. Korotaev, D. P. Borisov, V. Yu. Moshkov, S. V. Ovchinnikov, A. N. Tyumentsev, and G. A. Pribytkov, Fizicheskaya Mezomekhanika, 14, No. 5: 87 (2011) (in Russian).
 29. S. G. Fox-Rabinovich, I. S. Gershman, K. Yamamoto, A. Biksa, S. C. Veldhuis, B. D. Beake, and A. I. Kovalev, Entropy, 12, No. 2: 275 (2010). Crossref
 30. G. S. Fox-Rabinovich, K. Yamamoto, and A. I. Kovalev, Self-Organization During Friction. Advance Surface-Engineered Materials and Systems Design (Eds. G. S. Fox-Rabinovich and G. E. Totten) (Boca Raton: CRC Taylor and Francis Group: 2006), p. 297. Crossref
 31. N. A. Bushe and I. S. Gershman, Self-Organization During Friction. Advanced Surface-Engineered Materials and Systems Design (Eds. G. S. Fox-Rabinovich and G. E. Totten) (Boca Raton: CRC Taylor and Francis Group: 2006), p. 59. Crossref
 32. D. Jou, J. Casas-Vazques, and G. Lebon, Extended Irreversible Thermodynamics (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 2001). Crossref
 33. I. S. Gershman, Trenie, Iznos, Smazka, 8, No. 4: 71 (2006) (in Russian).
 34. G. S. Fox-Rabinovich, L. S. Shuster, B. D. Beake, and S. C. Veldhuis, Self-Organization During Friction. Advanced Surface-Engineered Materials and Systems Design (Eds. G. S. Fox-Rabinovich and G. E. Totten) (Boca Raton: CRC Taylor and Francis Group: 2006), p. 121. Crossref
 35. I. S. Gershman, S. V. Chertovskikh, and L. Sh. Shuster, Mekhanika i Mashinostroenie. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk, 13, No. 4(3): 999 (2011) (in Russian).
 36. B. I. Kostetskiy, M. G. Nosovskiy, and L. I. Bershadskiy, Poverkhnostnaya Prochnost' Materialov pri Trenii [Surface Strength of Materials in Friction] (Kiev: Tekhnika: 1976) (in Russian).
 37. I. S. Gershman and N. A. Bushe, Trenie i Iznos, 16, No. 1: 61 (1995) (in Russian).
 38. L. I. Bershadskiy, Strukturnaya Termodinamika Tribosistem [Structural Thermodynamics of Tribosystems] (Kiev: Znanie: 1990) (in Russian).
 39. I. S. Gershman and N. A. Bushe, Surf. Coat. Technol., 186: 405 (2004). Crossref
 40. M. Sh. Migranov and L. Sh. Shuster, Mekhanika i Mashinostroenie. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk, 13, No. 4(3): 1126 (2011) (in Russian).
 41. I. Prigozhin and D. Kondipudi, Sovremennaya Termodinamika [Modern Thermodynamics] (Moscow: Mir: 2002) (Russian translation).