Structure and Properties of a Wear-Resistant Alloy Based on a Cobalt with Niobium Carbide

G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, Т. O. Kosorukova, V. I. Nichiporenko

G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 04.03.2015; final version - 23.06.2015. Download: PDF

Structure, phase composition, and properties of the off-the-shelf wear resistant industrial alloy KhTN-61 designed at the IMPh, N.A.S. of Ukraine for the protection of the blades’ contact surfaces in gas turbine engines at high temperatures are investigated. The optimal range of niobium/carbon ratio providing melting temperature above 1300°C is determined. As a result, appropriate changes of the industrial technology of the alloy fabrication are studied. As shown, the wear resistance and the heat resistance of the industrial alloy with optimal composition at temperatures up to 1100°C are caused by structure formed upon crystallization of cobalt—niobium carbide eutectic.

Key words: cobalt, niobium carbide, industrial alloy, phase composition, eutectic, structure, wear resistance.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v37/i07/0973.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.37.07.0973

PACS: 62.20.Qp, 68.60.-p, 81.05.Bx, 81.05.Je, 81.05.Ni, 81.40.Cd, 81.40.Pq

Citation: G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, Т. O. Kosorukova, and V. I. Nichiporenko, Structure and Properties of a Wear-Resistant Alloy Based on a Cobalt with Niobium Carbide, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 7: 973—986 (2015) (in Russian)


REFERENCES
 1. G. I. Peychev, V. E. Zamkovoy, G. P. Kalashnikov, N. V. Andreychenko, and O. S. Belozertsev, Aviatsionno-Kosmicheskaya Tekhnika i Tekhnologiya, No. 9: 221 (2005) (in Russian).
 2. G. P. Dmitrieva and T. S. Cherepova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 10: 1383 (2013) (in Russian).
 3. Splavy Zharoprochnye Liteynye Vakuumnoy Vyplavki, OST 1-90126-85 (in Russian).
 4. A. K. Shurin, G. P. Dmitrieva, and T. S. Cherepova, Poroshkovaya Metallurgiya, Nos. 11/12: 44 (1996) (in Russian).
 5. A. K. Shurin, G. P. Dmitrieva, and T. S. Cherepova, Poroshkovaya Metallurgiya, Nos. 3/4: 86 (1997) (in Russian).
 6. Supersplavy II. Zharoprochnye Materialy dlya Aerokosmicheskikh i Promyshlennykh Energoustanovok. Kniga 2 (Ed. R. E. Shalin) (Moscow: Metallurgiya: 1981) (in Russian).
 7. L. Y. Ivshchenko, N. V. Andriychenko, A. K. Shuryn, G. P. Dmytrieva, T. S. Cherepova, Splav na Osnovi Kobal'tu, Patent of Ukraine UA 8240A. C22C 19/07 (Publ. March 29, 1996. Bull. No.1) (in Ukrainian).
 8. Prutki Litye iz Splavov KhTN-37 i KhTN-61, Tekhnicheskie Usloviya TUU 88.061.007-98 (in Russian).
 9. V. L. Leont'ev, S. D. Zalichikhis, and E. V. Kondratyuk, Vestnik Dvigatelestroeniya, No. 4: 113 (2006) (in Russian).
 10. L. I. Ivshchenko and A. Ya. Kochan, Vestnik Dvigatelestroeniya, No. 2: 160 (2008) (in Russian).
 11. G. P. Dmitrieva, Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii 'Sovremennye Problemy Fiziki Metallov' (October 7–9, 2008) (Kyiv: IMPh, N.A.S. of Ukraine: 2008), p. 236 (in Russian).
 12. T. S. Cherepova, H. P. Dmitriyeva, and N. V. Andriychenko, Zharomitsni Splavy, Neirzhaviyuchi, Zharostiyki Stali ta Kompozytsiyni Materialy [Refractory Alloys, Stainless, Heat-Resistant Steels and Composites] (Zaporizhzhya: ZMKB 'Progres': 2010) (in Ukrainian).
 13. I. I. Portnoy, V. N. Babich, and I. L. Svetlov, Kompozitsionnye Materialy na Nikelevoy Osnove [Composite Materials on a Nickel Base] (Moscow: Metallurgiya: 1979) (in Russian).
 14. L. E. Toth, Karbidy i Nitridy Perekhodnykh Metallov [Transition Metal Carbides and Nitrides] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
 15. E. K. Storms, Tugoplavkie Karbidy [The Refractory Carbides] (Moscow: Atomizdat: 1970) (Russian translation).
 16. T. S. Cherepova, G. P. Dmitrieva, A. V. Nosenko, and A. M. Semirga, Nauka ta Innovatsiyi, 10, No. 4: 22 (2014) (in Russian).
 17. V. E. Zamkovoy, G. P. Kalashnikov, V. G. Malyshev, and O. A. Tsukilo, Novi Materialy i Tekhnologiyi v Mashynobuduvanni, No. 2: 50 (2004) (in Russian).