The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture

D. V. Laukhin, O. V. Beketov, N. O. Rott, I. A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin

Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, 24a Chernyshevs’ky Str., 49600 Dnipro, Ukraine

Received: 18.08.2017. Download: PDF

The work analyses a nature of interrelation between kinetics of propagation of plastic deformation and initiation of ductile fracture for low-carbon microalloyed steel 06Kh1. To reach the purpose of the work, the experiment is carried out. It includes stretching of a series of samples with deformation deceleration after reaching a certain level of loading. The study of the corresponding samples shows that the stage of crack origination is made through blocking the propagation of spreading the plastic deformation by the separation surfaces of the general and special types. At the same time, it is determined that the second stage (growth of microcracks) develops due to the simultaneous action of two mechanisms: accumulation of dislocations (the Cottrell model) and aggregation of several microcracks into single one.

Key words: hypopearlitic structure, ductile fracture, kinetics of crack propagation, blocking of dislocations, mechanisms of crack origination, mechanism of crack growth.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v39/i10/1335.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.39.10.1335

PACS: 62.20.mm, 62.20.mt, 68.37.Hk, 81.05.Bx, 81.40.Lm, 81.40.Np, 83.60.Uv

Citation: D. V. Laukhin, O. V. Beketov, N. O. Rott, I. A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, and V. D. Laukhin, The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 10: 1335—1343 (2017)


REFERENCES
 1. Kh. A. Rakhmatullin, E. I. Shemyakin, Yu. A. Dem'yanov, and A. V. Zvyagin, Prochnost' i Razrushenie pri Kratkovremennykh Nagruzkakh [Strength and Fracture under Short-Term Loads] (Moscow: Universitetskaya Kniga 'Logos': 2008) (in Russian).
 2. O. V. Beketov, S. V. Ivantsov, I. A. Tyuterev, N. O. Rott, and E. O. Babenko, Stroitel'stvo, Materialovedenie, Mashinostroenie, Iss. 95: 26 (2017) (in Ukrainian).
 3. G. F. Sarafanov and V. N. Perevezentsev, Zakonomernosti Deformatsionnogo Izmel'cheniya Struktury Metallov i Splavov [Regularities of Deformation Grinding of the Structure of Metals and Alloys] (Nizhniy Novgorod: 2007) (in Russian).
 4. A. N. Orlov, V. N. Perevezentsev, and V. V. Rybin, Granitsy Zeren v Metallakh [Boundaries of Grains in Metals] (Moscow: Metallurgiya: 1980) (in Russian).
 5. A. Nadai, Plastichnost i Razrushenie Tverdykh Tel [Plasticity and Destruction of Solids] (Moscow: Izd. Inostrannoy Literatury: 1954) (in Russian).
 6. J. F. Nott, Osnovy Mekhaniki Razrusheniya [Fundamentals of Fracture Mechanics] (Moscow: Metallurgiya: 1978) (Russian translation).
 7. Kh. Vashul', Prakticheskaya Metallografiya. Metody Izgotovleniya Obraztsov [Practical Metallography. Methods for Samples Fabrication] (Moscow: Metallurgiya: 1988) (in Russian).
 8. J. Goldstein, Prakticheskaya Rastrovaya Elektronnaya Mikroskopiya [Practical Scanning Electron Microscopy] (Moscow: Mir: 1978) (Russian translation).
 9. V. I. Bol'shakov, G. D. Sukhomlin, and D. V. Laukhin, Atlas Metallov i Splavov: Uchebnoe Posobie [Atlas of Metals and Alloys: Tutorial] (Dnipro: GVUZ 'Pridneprovskaya Gosudarstvennaya Akademiya Stroitel'stva i Arkhitektury': 2010) (in Russian).
 10. V. M. Finkel', Fizika Razrusheniya [Fracture Physics] (Moscow: Metallurgiya: 1970) (in Russian).
 11. V. Z. Parton and V. G. Barkovskiy, Dinamika Khrupkogo Razrusheniya [Dynamics of Brittle Fracture] (Moscow: Mashinostroenie: 1988) (in Russian).