Hardening of a Surface of Steel 45 by the Ion Nitridation in a Helicon Discharge

E. M. Rudenko$^{1}$, V. Ye. Panarin$^{1}$, P. O. Kyrychok$^{2}$, M. Ye. Svavilnyi$^{1}$, I. V. Korotash$^{1}$, D. Yu. Polotskyi$^{1}$, R. L. Trishchuk$^{2}$

$^{1}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 37 Peremohy Ave., UA-03056 Kyiv, Ukraine

Received: 17.05.2018. Download: PDF

The analysis of research of the metal surface hardening by means of the forming of diffusion coatings is made. The most promising technologies for the increase of wear resistance of friction parts are highlighted. The general view of the device for ion nitridation in a helicon discharge, the principal scheme of its main nodes, and the principles of their operation are described. Hardening of the steel samples by the method of ion nitridation in a helicon discharge is experimentally investigated. The prospect of introducing this method of hardening is proved by the comparison of the obtained results with the results of state-of-the-art traditional methods of nitridation.

Key words: nitridation, hardening, ion nitridation, helicon discharge, diffusion coatings, increase of wear resistance.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v40/i08/0993.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.40.08.0993

PACS: 51.50.+v, 52.80.-s, 62.20.Qp, 81.05.Bx, 81.15.Hi, 81.65.Lp, 81.70.Bt

Citation: E. M. Rudenko, V. Ye. Panarin, P. O. Kyrychok, M. Ye. Svavilnyi, I. V. Korotash, D. Yu. Polotskyi, and R. L. Trishchuk, Hardening of a Surface of Steel 45 by the Ion Nitridation in a Helicon Discharge, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 8: 993—1004 (2018) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. Yu. M. Lakhtyn and Ya. D. Kokhan, Azotirovanie Stali (Moscow: Mashinostroenie: 1976) (in Russian).
 2. B. N. Arzamasov, A. H. Bratukhyn, Yu. S. Elyseev, and T. A. Panayoti, Ionnaya Khimiko-Termicheskaya Obrabotka Splavov (Moscow: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana: 1999) (in Russian).
 3. V. G. Kaplun and P. V. Kaplun, Ionnoe Azotirovanie v Bezvodorodnykh Sredakh (Khmelnitskyi: KhNU: 2015) (in Russian).
 4. K. O. Kostyk and V. O. Kostyk, Visnyk Natsionalnogo Tekhnichnogo Universytetu 'KhPI'. Seriya: Novi Rishennya v Suchasnykh Tekhnologiyakh, No. 48: 21 (2014) (in Ukrainian).
 5. V. G. Kaplun, Fizicheskaya Inzheneriya Poverkhnosti, 1, No. 2: 141 (2003) (in Russian).
 6. O. Yu. Rudyk, Visnyk Natsionalnogo Tekhnichnogo Universytetu. Seriya: Mekhaniko-Tekhnologichni Systemy ta Kompleksy, No. 19: 22 (2017) (in Russian).
 7. P. V. Kaplun, V. A. Gonchar, B. I. Tiutiunyk, and P. V. Matviyishyn, Problemy Trybologii, No. 2: 16 (2017) (in Ukrainian).
 8. I. M. Pastukh, G. N. Sokolova, and N. V. Lukianyuk, Problemy Trybologii No. 3: 18 (2013) (in Russian).
 9. O. V. Radko, O. Yu. Kumurzhy, V. V. Zhyginas, and O. I. Kremeshnyi, Zbirnyk Naukovykh Prats Kharkivskogo Universytetu Povitryanykh Syl, Iss. 1: 156 (2013) (in Ukrainian).
 10. O. V. Sobol, A. A. Andreev, V. A. Stolbovoy, S. A. Knyazev, A. E. Barmin, and N. A. Krivobok, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2, No. 5 (80): 63 (2016) (in Russian). Crossref
 11. A. A. Andreev, V. M. Shulaev, and L. P. Sablev, Fizicheskaya Inzheneriya Poverkhnosti, 4, Nos. 3–4: 191 (2006) (in Russian).
 12. E. M. Rudenko, I. V. Korotash, V. F. Semeniuk, and K. P. Shamrai, Nauka Innov., 5, No. 5: 5 (2009) (in Ukrainian). Crossref