Physical-Mechanical Properties of the 54.6Ni–11Fe–30Cr–3.5Nb–0.5Ti–0.4C and 58Ni–11Fe–30Cr–0.5Nb–0.5Ti Alloys in the Low-Temperature Region

Yu. O. Semerenko$^{1}$, K. A. Yushchenko$^{2}$, O. D. Tabachnikova$^{1}$, L. V. Skybina$^{1}$, V. S. Savchenko$^{2}$, М. А. Tikhonovsky$^{3}$, O. М. Bovda$^{3}$, O. S. Tortyka$^{3}$

$^{1}$B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, NAS of Ukraine, 47 Nauky Ave., 61103 Kharkiv, Ukraine
$^{2}$E. O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine, 11 Kazymyr Malevych Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{3}$National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’, NAS of Ukraine, 1 Akademichna Str., UA-61108 Kharkiv, Ukraine

Received: 05.02.2018; final version - 02.04.2018. Download: PDF

Mechanical and acoustical properties of the new Ni-based 54.6Ni–11Fe–30Cr–3.5Nb–0.5Ti–0.4C and 58Ni–11Fe–30Cr–0.5Nb–0.5Ti alloys are studied for the first time in temperature range 4.2–400 K. As shown, these alloys have a stable microstructure and rather high strength and plasticity at temperatures of 4.2–400 K.

Key words: alloy, strength, plasticity, acoustical absorption, dynamical elasticity modulus.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v40/i08/1051.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.40.08.1051

PACS: 61.72.Ff, 62.20.de, 62.20.fg, 62.25.-g, 62.40.+i, 81.40.Jj, 81.40.Lm, 81.70.Cv

Citation: Yu. O. Semerenko, K. A. Yushchenko, O. D. Tabachnikova, L. V. Skybina, V. S. Savchenko, М. А. Tikhonovsky, O. М. Bovda, and O. S. Tortyka, Physical-Mechanical Properties of the 54.6Ni–11Fe–30Cr–3.5Nb–0.5Ti–0.4C and 58Ni–11Fe–30Cr–0.5Nb–0.5Ti Alloys in the Low-Temperature Region, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 8: 1051—1067 (2018) (in Russian)


REFERENCES
 1. Yu. A. Semerenko, O. V. Mozgovyj, L. V. Skibina, K. A. Yushchenko, and G. V. Zviagintseva, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 12: 1643 (2015) (in Russian). Crossref
 2. K. A. Yushchenko, Yu. O. Semerenko, O. D. Tabachnikova, O. V. Podolskiy, L. V. Skibina, S. M. Smirnov, and V. S. Savchenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 2: 225 (2013) (in Russian).
 3. Suprsplavy II. Book 1 (Eds. Ch. T. Sims, N. S. Stoloff, and U. K. Hagel) (Moscow: Metallurgiya: 1995) (in Russian).
 4. K. A. Yushchenko, V. S. Savchenko, A. V. Zvyagintsev, N. O. Chervyakov, I. R. Volosatov, Yu. A. Semerenko, and L. V. Skibina, Proc. of 55 International Conf. 'Aktualnye Problemy Prochnosti' (June 9–13, 2014, Kharkiv, Ukraine), p. 189 (in Russian).
 5. N. O. Chervyakov, Avtomaticheskaya Svarka, 747, No. 11: 57 (2015) (in Russian).
 6. Special Metals Corporation Company Brochure: Inconel Alloy 690 (Special Metals Corporation Company: 2004).
 7. Special Metals Corporation Company Brochure: Inconel Filler Metal 52 (Special Metals Corporation Company: 2004).
 8. Special Metals Corporation Company Brochure: Inconel Filler Metal 52M (Special Metals Corporation Company: 2004).
 9. Special Metals Corporation Company Brochure: Inconel Filler Metal 52MSS (Special Metals Corporation Company: 2004).
 10. Special Metals Corporation Company Brochure: Inconel Filler Metal 152M (Special Metals Corporation Company: 2004).
 11. ASM Specialty Handbook: Nickel, Cobalt and Their Alloys (Materials Park, OH: ASM International: 2000).
 12. N. I. Kakhovskii, Svarka Nerzhaveyushchikh Staley (Kiev: Tekhnika: 1968) (in Russian).
 13. A. Nowick and B. Berry, Relaksatsionnye Yavleniya v Kristallakh (Moscow: Atomizdat: 1975) (Russian translation).
 14. S. P. Timoshenko, Kolebaniya v Inzhenernom Dele (Moscow: Fizmatgiz: 1959) (Russian translation).
 15. Ph. Morse, Kolebaniya i Zvuk (Moscow–Leningrad: GITTL: 1949) (Russian translation).
 16. S. P. Timoshenko, Philos. Mag., 41: 774 (1921).
 17. Prochnost', Ustoychivost', Kolebaniya (Moscow: Mashinostroenie: 1968) (in Russian).
 18. H. M. Simpson and A. Sosin, Rev. Sci. Instrum., 48: 1392 (1977). Crossref
 19. Yu. A. Semerenko, PTE, 48, No. 3: 162 (2005) (in Russian).
 20. Yu. A. Semerenko, Instrum. Experim. Techn., 48, No. 2: 608 (2005). Crossref
 21. V. S. Postnikov, Vnutrennee Trenie v Metallakh (Moscow: Metallurgiya: 1974) (in Russian).
 22. B. I. Shapoval and V. M. Arzhavitin, Mekhanizmy Vysokotemperaturnogo Fona Vnutrennego Treniya Metallov (Moscow: TsNIIAtominform: 1988 (in Russian).
 23. G. Schoeck, E. Bisogni, and J. Shyne, Acta Metall., 12: 1466 (1964). Crossref
 24. V. D. Natsik and Yu. A. Semerenko, Low Temp. Phys., 42: 138 (2016). Crossref
 25. L. N. Pal-Val, Yu. A. Semerenko, P. P. Pal-Val, L. B. Skibina, and G. N. Grikurov, Kondensirovannye Sredy i Mezhfaznye Granitsy, 10, No. 3: 226 (2008) (in Russian).
 26. Yu. O. Semerenko, L. N. Pal'-Val', and L. V. Skibina, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 32, No. 2: 237 (2010) (in Russian).
 27. E. D. Tabachnikova, M. A. Laktionova, Yu. A. Semerenko, S. E. Shumilin, A. V. Podolskii, M. A. Tikhonovskiy, J. Mishkuf, and K. Chakh, Fiz. Nizk. Temp., 43: 1381 (2017) (in Russian).
 28. G. Leibfried, Gittertheorie der Mechanischen und Thermischen Eigenschaften der Kristalle. Handbuch der Physik (Berlin–Heidelberg: Springer: 1955), vol. 7/1, p. 104 (in German). Crossref
 29. G. Alers, Fizicheskaya Akustika. Vol. IV. Pt. A (Ed. W. Mason) (Moscow: Mir: 1969) (Russian translation).
 30. T. Bernstein, Phys. Rev., 132: 50 (1963). Crossref
 31. V. D. Natsik, P. P. Pal-Val, L. N. Pal-Val, and Y. A. Semerenko, Low Temperature Physics, 25: 558 (1999). Crossref
 32. V. D. Natsik, P. P. Pal-Val, L. N. Pal-Val, and Y. A. Semerenko, Low Temperature Physics, 26: 522 (2000). Crossref
 33. V. D. Natsik, P. P. Pal-Val, L. N. Pal-Val, and Y. A. Semerenko, Low Temperature Physics, 27: 404 (2001). Crossref
 34. Yu. A. Semerenko, V. D. Natsik, P. P. Pal-Val, and L. N. Pal-Val, Metal Sci. Heat Treatment, 44: 249 (2002). Crossref
 35. V. D. Natsik and Yu. A. Semerenko, Functional Mat., 11: 327 (2004).
 36. Yu. O. Semerenko and V. D. Natsik, Naukovyy Visnyk Uzhgorodskogo Universytetu. Ser. Fizyka, 34: 8 (2013) (in Ukrainian).