Optical-Mathematical Analysis of Structuration Modeling of Hardened Surfaces of Piston Rings during Operation

T. S. Skoblo$^{1}$, A. I. Sidashenko$^{1}$, I. E. Garkusha$^{2}$, V. S. Taran$^{2}$, R. M. Muratov$^{2}$, T. V. Mal’tsev$^{1}$

$^{1}$Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, 44 Alchevskykh Str., 61002 Kharkiv, Ukraine
$^{2}$National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’, NAS of Ukraine, 1 Akademichna Str., UA-61108 Kharkiv, Ukraine

Received: 27.12.2018. Download: PDF

The influence of the technology of piston rings’ strengthening by multilayer ion-plasma TiN/CrN coating is studied. The peculiarities of their wear at the sliding speed of 1.3 m/s, which contributes to the maximum changes, are revealed. As shown, under these test conditions, as a result of hardening, wear resistance is increased by 15 times. The method of optical-mathematical analysis reveals the features of the friction surface structuring, which have the form of transverse and longitudinal bands. Wide transverse bands ($\sim$ 20 $\mu$m) are typical for the friction zone between rings and TiN/CrN coating and they determine a high degree of wear resistance.

Key words: piston rings, ion-plasma coating, optical-mathematical analysis, structuring, friction tests.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i03/0349.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.03.0349

PACS: 07.05.Pj, 62.20.Qp, 81.05.Bx, 81.15.Jj, 81.40.Pq, 81.65.Lp, 81.70.Fy

Citation: T. S. Skoblo, A. I. Sidashenko, I. E. Garkusha, V. S. Taran, R. M. Muratov, and T. V. Mal’tsev, Optical-Mathematical Analysis of Structuration Modeling of Hardened Surfaces of Piston Rings during Operation, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 3: 349—362 (2019) (in Russian)


REFERENCES
 1. T. S. Skoblo, A. I. Sidashenko, E. A. Satanovskii, A. K. Oleinik, and T. V. Mal'tsev, Materials Science, 53, Iss. 4: 501 (2018). Crossref
 2. R. M. Muratov and A. V. Taran, J. Adv. Microsc. Res., 12, No. 3: 203 (2017). Crossref
 3. Yu. N. Nezovibat'ko, G. S. Poklipach, O. M. Svets, V. S. Taran, V. I. Tereshin, and A. I. Timoshenko, J. Appl. Plasma Science, 13: 87 (2005).
 4. S. S. Grankin, U. S. Nemchenko, V. Yu. Novikov, O. V. Sobol', L. V. Malikov, and S. I. Pliev, J. Surface Physics and Engineering, 12, No. 2: 308 (2014) (in Russian).
 5. L. A. Dobrzański and L. W. Żukowska, J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 44, Iss. 2: 115 (2011).
 6. G. G. Bejarano, B. M. Gomez, A. J. Osorio, B. J. Caicedo, and C. W. Aperador, J. Mater. Sci. Eng., 4, No. 6: 51 (2010).
 7. V. M. Beresnev, A. D. Pogrebnyak, O. M. Shvets, E. V. Fursova, N. N. Chernyshov, and L. V. Malikov, Visnyk Kharkivs'kogo Universytetu. Seriya Fizychna 'Yadra, Chastynky, Polya', No. 777: 93 (2007) (in Russian).
 8. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, E. L. Belkin, and A. I. Sidashenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 2: 255 (2018) (in Russian). Crossref
 9. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, and E. L. Belkin, Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov, 78, No. 6: 35 (2012) (in Russian).
 10. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, E. L. Belkin, and O. I. Trichevsky, Visnyk KhNTUSH im. P. Vasylenka. Resursozberihayuchi Tekhnologiyi, Materialy ta Obladnannya u Remontnomu Vyrobnytstvi, 168: 174 (2016) (in Russian).
 11. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, and E. L. Belkin, Stal', No. 3: 46 (2012) (in Russian).
 12. O. I. Trichevsky, T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, and E. L. Belkin, Promyshlennost' v Fokuse, No. 7: 52 (2015) (in Russian).
 13. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, and E. L. Belkin, Visnyk KhNTUSH im. P. Vasylenka. Problemy Nadiynosti Mashyn ta Zasobiv Mekhanizatsiyi s/h Vyrobnytstva, 151: 183 (2014) (in Russian).
 14. T. V. Mal'tsev, Technical Service of Agriculture, Forestry and Transport Systems, No. 10: 80 (2017) (in Russian).
 15. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, E. L. Belkin, and A. I. Sidashenko, International J. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, 2, Iss. 3: 34 (2017). Crossref
 16. T. S. Skoblo, O. Yu. Klochko, E. L. Belkin, and A. I. Sidashenko, Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov, 83, No. 5: 27 (2017) (in Russian).
 17. Yu. N. Rabotnov. Soprotivlenie Materialov [Strength of Materials] (Moscow: Fizmatgiz: 1963) (in Russian).
 18. V. V. Kalashnikov and M. I. Karyakin, Prikladnaya Mekhanika i Tekhnicheskaya Fizika, 47, No. 6: 129 (in Russian).
 19. K. Narita, Kristallicheskaya Struktura i Svoystva Nemetallicheskikh Vklyucheniy v Stali [Crystal Structure and Properties of Non-Metallic Inclusions in Steel] (Moscow: Metallurgy: 1969) (in Russian).