On Thermal Stability of Deformed Zirconium Alloys of Technical and Medicine Purposes

V. N. Voevodin$^{1}$, S. D. Lavrinenko$^{1}$, S. P. Oshkaderov$^{2}$, O. A. Strebkova$^{2}$

$^{1}$National Science Center Kharkov Institute of Physics and Technology, NAS of Ukraine, 1, Akademicheskaya Str., 61108 Kharkov, Ukraine
$^{2}$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 25.04.2014. Download: PDF

The problem of the stability increasing of deformed zirconium alloys under thermal treatment is considered, and the necessity of development of sanitary and hygienic conditions during a work with zirconium and its alloys, including scientific researches, is underlined. It is caused by the exogenous entering of zirconium into an organism, differential accumulation of it into various human organs and their pathological changes because of this.

Key words: zirconium, thermal treatment, deformed alloys, biocompatibility.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v36/i07/0935.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.36.07.0935

PACS: 68.37.Hk, 68.60.Dv, 81.40.Ef, 81.40.Np, 81.65.Kn, 81.65.Rv, 87.85.jj

Citation: V. N. Voevodin, S. D. Lavrinenko, S. P. Oshkaderov, and O. A. Strebkova, On Thermal Stability of Deformed Zirconium Alloys of Technical and Medicine Purposes, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 7: 935—946 (2014) (in Russian)


REFERENCES
  1. B. V. Petrovskiy, Entsiklopedicheskiy Slovar’ Meditsinskikh Terminov (Moscow: Medizdat: 1982) (in Russian).
  2. V. M. Shevtsova, Gigienicheskaya Kharakteristika Usloviy Truda pri Dobyche i Obogashchenii Titanovykh i Tsirkonievykh Rud (Autoref. Dis. ... Cand. Techn. Sci.) (Kiev: 1969) (in Russian).
  3. N. V. Gryn’, Gigiena Naseleniya (Kiev: Nauka: 1971) (in Russian).
  4. N. S. Akhmetov, Obshchaya i Neorganicheskaya Khimiya (Kiev: Vysshaya Shkola: 2009) (in Russian).
  5. A. A. Reshetyuk, Gigiena i Sanitariya (Moscow: Farmakologiya i Toksikologiya: 1963) (in Russian).
  6. G. A. Shkurko, Gigiena Truda (Kiev: Zdorov’ya: 1973) (in Russian).
  7. I. L. Rolyk, Vliyanie Proizvodstva Tsirkoniya dlya Yadernogo Toplivnogo Tsikla Ukrainy na Ekologicheskuyu Bezopasnost’ Vneshney Sredy i Cheloveka (Autoref. Dis. ... Cand. Techn. Sci.) (Kharkov: 2012) (in Russian).
  8. T. A. Alekseeva, I. S. Ermolenko, S. P. Oshkadyorov, and O. N. Lazarenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 31, No. 7: 988 (2009) (in Russian).