До питання про теплотривкість деформованих стопів цирконію технічного та медичного призначення

В. Н. Воєводін$^{1}$, С. Д. Лавриненко$^{1}$, С. П. Ошкадьоров$^{2}$, О. А. Стребкова$^{2}$

$^{1}$Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 25.04.2014. Завантажити: PDF

У даній роботі розглянуто задачу підвищення стійкости деформованих стопів цирконію при тепловому обробленні, а також підкреслюється необхідність розробки санітарно-гігієнічних норм при роботі з цирконієм і його стопами, включаючи наукові дослідження. Це обумовлено тим, що цирконій поступає екзогенним шляхом в організм, диференційовано накопичується в різних органах людини і служить причиною патологічних змін у них.

Ключові слова: цирконій, теплове оброблення, деформовані стопи, біологічна сумісність.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i07/0935.html

PACS: 68.37.Hk, 68.60.Dv, 81.40.Ef, 81.40.Np, 81.65.Kn, 81.65.Rv, 87.85.jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Б. В. Петровский, Энциклопедический словарь медицинских терминов (Москва: Медиздат: 1982).
  2. В. М. Шевцова, Гигиеническая характеристика условий труда при добыче и обогащении титановых и циркониевых руд (Автореф. дис. ... канд. техн. наук) (Киев: 1969).
  3. Н. В. Гринь, Гигиена населения (Киев: Наука: 1971).
  4. Н. С. Ахметов, Общая и неорганическая химия (Киев: Высшая школа: 2009).
  5. А. А. Решетюк, Гигиена и санитария (Москва: Фармакология и токсикология: 1963).
  6. Г. А. Шкурко, Гигиена труда (Киев: Здоров’я: 1973).
  7. И. Л. Ролик, Влияние производства циркония для ядерного топливного цикла Украины на экологическую безопасность внешней среды и человека (Автореф. дис. ... канд. техн. наук) (Харьков: 2012).
  8. Т. А. Алексеева, И. С. Ермоленко, С. П. Ошкадёров, О. Н. Лазаренко, Металлофиз. новейшие технол., 31, № 7: 988 (2009).