Інформація для авторів

PDF logo PDF-версія інформації для авторів

Word logo Завантажити шаблон статті

Статті публікуються однією з двох мов: англійською (надається перевага) або українською.

Статті, в оформленні яких не дотримано правил для авторів (включаючи і правила оформлення цитованої літератури), відхиляються без розглядання по суті. Датою надходження вважається день повторного представлення статті після врахування всіх вимог правил для авторів. Журнал дотримується загальноприйнятих принципів, наведених на сторінці з матеріалами про публікаційну етику та неприйнятні практики.

Інформація для авторів

 1. Стаття має бути підписаною всіма авторами (із зазначенням їхніх адрес електронної пошти); слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, з яким редакція буде вести листування, його поштову адресу, номери телефону та факсу й адресу електронної пошти.
 2. Викладання матеріалу має бути чітким, структурованим розділами, наприклад, «1. Вступ», «2. Експериментальна/Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована література»), стислим, без довгих преамбул, відхилень і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ «Висновки» мають не дублювати один одного. Числові дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях. Об’єм оригінальної (неоглядової) статті має бути не більше 5000 слів і 10 рисунків. Об’єм оглядової статті — до 10000 слів і 30 рисунків.
 3. До редакції обов’язково надається по e-mail (або на USB-флеш-накопичувачі чи CD/DVD) файл статті, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, з назвою, що складається з прізвища першого автора (латиницею), наприклад, Smirnov.docx. Друкований варіант рукопису (не є обов’язковим і подається лише за потреби чи бажання авторів) та його електронна версія (оформлені за шаблоном, який можна завантажити з сайту журналу) мають бути ідентичними. Текст статті повинен містити 5–7 індексів PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme 2010), а також англійською (Сполучене Королівство — British English, а не American English) та українською назву статті, список авторів, повні назви та поштові адреси установ, в яких вони працюють, анотацію (200–250 слів), 5–7 ключових слів, а заголовки таблиць і підписи до рисунків в україномовних статтях мають подаватися як мовою рукопису, так і англійською. Англомовна анотація може бути представленою в більш розгорнутому варіанті (до 500 слів). Назва статті, її анотація та ключові слова не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень.
 4. Рисунки мають бути представленими у вигляді окремих файлів (у форматах tif, eps, jpg, png тощо з розріжненням у 300–600 dpi) з назвами, що складаються з прізвища першого автора (латиницею) та номера рисунка, наприклад, Smirnov_fig2a.jpg. Додатково рисунки можна надати у форматі програми їх створення. Рисунки, таблиці та підстрочні примітки (виноски) повинні мати безперервну нумерацію по всій статті. У тексті англомовної статті рисунки згадуються наступним чином: (in) Fig. 1 (не на початку речення) або (in) Figure 1 (на початку речення); Fig. 2, a; Fig. 3, a, b або Fig. 3, a and b. Приклади згадування таблиць у тексті: Table 1; Table 2, a; Table 3, a, b або Table 3, a and b. У підписах до рисунків чи таблиць — Fig. 1. ... або Table 1. ... .
 5. Написи на рисунках (особливо на півтонових) слід по можливості замінити літерними позначеннями (набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різними типами ліній/маркерів, які мають бути роз’ясненими в підписах до рисунків або в тексті. На графіках усі лінії/маркери мають бути достатньої товщини/розміру для їх якісного відтворення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована початкова ширина рисунка — 12,7 см). Світлини мають бути чіткими та контрастними, а написи та позначення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з ідентичних світлин. На графіках підписи до осей, виконані мовою статті, мають містити позначення (або найменування) величин, що вздовж відкладаються, і через кому (а не в дужках) їхні одиниці вимірювання. Позначення рисунків a, b, c, d ... (на рисунках і в тексті) мають бути курсивом (без дужок).
 6. Формули (рівняння) повинно бути набрано у MathType (шрифтом як в основному тексті). Вектори (у тексті, таблицях і на рисунках) позначаються жирним шрифтом (без стрілок зверху), наприклад, a, b, c, A, B, C; а змінні (окрім грецьких) — курсивом, наприклад, a, b, c, A, B, C. У тексті, таблицях і на рисунках ціла частина десяткового дробу в англійській мові відокремлюються від дробової частини крапкою; а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Шрифт і його розмір у формулі (рівнянні) повинні співпадати зі шрифтом і його розміром у тексті статті. Грецькі знаки (приміром, α, β, γ, δ, ε, η, θ, λ, μ, σ, φ, ψ тощо) набираються (вставляються) шрифтом Symbol (прямим, а не курсивом). Діакритичні знаки (à, á, â, ã, ä, å, Å, æ, ç тощо) відсутні в шаблонних шрифтах, тому їх слід набирати у Times New Roman або Cambria.
 7. Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату (за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату: https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Просимо врахувати, що переклади статей на іншу мову чи їх пряме дублювання із журналів і збірників, які не входять до Scopus і/або WoS, як і перекриття текстів поданої статті і будь-яких раніше опублікованих статей більш ніж на 35%, вважаються самоплагіатом і розглядаються як порушення авторської угоди.
 8. Посилання на літературні джерела слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок у квадратних дужках. Список літератури складається почергово за першою згадкою джерела. Діакритики (ò, ó, ô, ö тощо), інколи використовувані в іменах і прізвищах іноземних авторів, слід набирати у Times New Roman. Приклади оформлення посилань наведено нижче (просимо звернути увагу на порядок розташування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей і на розділові знаки, а також на необхідність зазначення всіх співавторів цитованої роботи та її цифровий ідентифікатор DOI, якщо такий є у відповідної публікації (та вказаний на її інтернет-сторінці видавництва)):
  1. S. O. Firstov and T. G. Rogul, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 1: 127 (2022) (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/mfint.44.01.0127
  2. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, and Ye. V. Konoplianchenko, Prog. Phys. Met., 23, No. 1: 27 (2022). https://doi.org/10.15407/ufm.23.01.027
  3. M. Chegini, A. Fallahi, and M. H. Shaen, Proc. Mater. Sci., 11: 95 (2015). https://doi.org/10.1016/j.mspro.2015.11.116
  4. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Röntgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  5. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tverdogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  6. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and D. M. Hazzledine, High Temperature Ordered Intermetallic Alloys. V (Eds. I. Baker and R. Darolia) (Pittsburgh, PA, USA: MRS: 1993), p. 471.
  7. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  8. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Russian).
  9. A. Eh. Krug and Yu. J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  10. T. M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35430.22089
  11. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  12. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  13. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashchenij [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  14. Увага: якщо авторів двоє, то англійською між ними пишеться “and” без коми після першого автора (див. приклади 1, 8, 9, 13 вище); якщо авторів більше двох, то окрім коми після кожного автора перед останнім пишеться ще й “and” (див. приклади 2, 3, 4, 6, 11, 12 вище). Між ініціалами авторів пробіл не ставиться. Назва журналу (книги, монографії) зазначається курсивом; а кожне слово (окрім прийменників і сполучників) в англійській назві — з великої літери. Номер тому видання (журналу) — жирним шрифтом. Зазначення назви (без курсиву) цитованої статті, як і її останньої сторінки, не є обов’язковим, проте вітається.
  Слід використовувати загальноприйняті скорочення назв журналів:
  CAplus Core Journal Coverage List
  American Physical Society List
  WoS Journal Title Abbreviations
  American Mathematical Society List
 9. Необхідною вимогою є також надання авторами додаткового списку цитованої літератури (References) в латинській транслітерації. Рекомендовані транслітератори: slovnyk.ua, translit.net (система BGN/PCGN). Після транслітерованих назв книг, дисертацій, патентів та ін. слід у квадратних дужках наводити їх англомовний переклад (див. приклади вище). При транслітерації статей з МНТ слід використовувати написання П.І.Б. авторів, наведені лише в англомовному змісті відповідного випуску, і офіційну транслітеровану назву журналу (див. також першу сторінку кожної статті та сайт).
 10. Коректура прийнятої до друку статті відправляється авторам електронною поштою. На перевірку коректури авторам надається до 5 робочих днів, після чого стаття направляється до друку. Виправлення позначаються в Adobe Reader (за допомогою опції додавання коментарів і позначок у PDF-файлах) або оформлюються як перелік правок (із зазначенням сторінки, рядка, слова, формули тощо) окремим файлом і повертаються до редакції електронною поштою. Звертаємо увагу авторів і читачів, що україномовні тексти (назви статей, анотації, ключові слова) редагуються за чинною (новою) редакцією «Українського правопису» (2019) (див. також https://slovnyk.ua/pravopys.php). Застосовуються також наступні словники: (1) Правописний словник / Григорій Голоскевич (14-е видання). — Львів: Видавництво «Апріорі», 2020. — 648 с. (https://slovnyk.me/dict/holoskevych); (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.; (3) електронні KyivDictionary, СЛОВНИК.UA, Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022 та Англійсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко та ін. 2011–2020.
 11. Плата за публікацію статті не стягується.

Електронний варіант статті надсилається на електронну адресу — e-mail (з темою, яка починається словом ‘mfint’). Якщо є потреба чи шалене бажання авторів, то друкована версія рукопису надсилається за адресою: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, редакція журналу «Металофізика та новітні технології»; бульвар Академіка Вернадського, 36; 03142 Київ, Україна.

Автори можуть вільно завантажити pdf-файли статей з сайту журналу, а також замовити друковані примірники випуску журналу зі своєю статтею, надіславши до редакції журналу разом з коректурою відповідну заявку та квитанцію про оплату друку необхідної кількості примірників випуску на умовах, аналогічних передплатним.

Відповідно до домовленості між редакцією і засновниками журналу, редакція вважає, що автори, надсилаючи їй рукопис статті, передають засновникам і редколеґії право опублікувати цей рукопис українською мовою та (або) в перекладі на англійську, і просить авторів відразу прикладати до рукопису Word logo Угоду про передачу авторського права.

Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons License.

SCImago Journal & Country Rank