Інформація для авторів

PDF logo PDF-версія інформації для авторів

Word logo Завантажити шаблон статті

Статті публікуються однією з двох мов: англійською (надається перевага) або українською.

Статті, в оформленні яких не дотримано правил для авторів (включаючи і правила оформлення цитованої літератури), відхиляються без розглядання по суті. Датою надходження вважається день повторного представлення статті після врахування всіх вимог правил для авторів. Журнал дотримується загальноприйнятих принципів, наведених на сторінці з матеріалами про публікаційну етику та неприйнятні практики.

Правила для авторів

 1. Манускрипт має бути підписаним усіма авторами із зазначенням їхніх адрес електронної пошти. Слід вказати прізвище, ім’я та по батькові кореспондуючого автора, з яким редакція буде вести листування, його/її електронну й поштову адреси, а також номер телефону.
 2. Викладання матеріалу має бути чітким, структурованим розділами, наприклад, «1. Вступ», «2. Експериментальна/Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована література»), стислим, без довгих преамбул, відхилень і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ «Висновки» мають не дублювати один одного. Числові дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях. Об’єм оригінальної (неоглядової) статті має бути не більше 5000 слів і 10 рисунків. Об’єм оглядової статті — до 10000 слів і 30 рисунків.
 3. До редакції обов’язково надається по e-mail (або на USB-флеш-накопичувачі чи CD/DVD) файл статті, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, з назвою, що складається з прізвища першого автора (латиницею), наприклад, Smirnov.docx. Друкований варіант рукопису (не є обов’язковим і подається лише за потреби чи бажання авторів) та його електронна версія (оформлені за шаблоном, який можна завантажити з сайту журналу) мають бути ідентичними. Текст статті повинен містити 5–7 індексів PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme 2010), а також англійською (Сполучене Королівство — British English, а не American English) та українською назву статті, список авторів, повні назви та поштові адреси установ, в яких вони працюють, анотацію (200–250 слів), 5–7 ключових слів, а заголовки таблиць і підписи до рисунків в україномовних статтях мають подаватися як мовою рукопису, так і англійською. Англомовна анотація може бути представленою в більш розгорнутому варіанті (до 500 слів). Назва статті, її анотація та ключові слова не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень.
 4. Рисунки мають бути представленими у вигляді окремих файлів (у форматах tif, eps, jpg, png тощо з розріжненням у 300–600 dpi) з назвами, що складаються з прізвища першого автора (латиницею) та номера рисунка, наприклад, Smirnov_fig2a.jpg. Додатково рисунки можна надати у форматі програми їх створення. Рисунки, таблиці та підстрочні примітки (виноски) повинні мати безперервну нумерацію по всій статті. У тексті англомовної статті рисунки згадуються наступним чином: (in) Fig. 1 (не на початку речення) або (in) Figure 1 (на початку речення); Fig. 2, a; Fig. 3, a, b або Fig. 3, a and b. Приклади згадування таблиць у тексті: Table 1; Table 2, a; Table 3, a, b або Table 3, a and b. У підписах до рисунків чи таблиць — Fig. 1. ... або Table 1. ... .
 5. Написи на рисунках (особливо на півтонових) слід по можливості замінити літерними позначеннями (набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різними типами ліній/маркерів, які мають бути роз’ясненими в підписах до рисунків або в тексті. На графіках усі лінії/маркери мають бути достатньої товщини/розміру для їх якісного відтворення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована початкова ширина рисунка — 12,7 см). Світлини мають бути чіткими та контрастними, а написи та позначення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з ідентичних світлин. На графіках підписи до осей, виконані мовою статті, мають містити позначення (або найменування) величин, що вздовж відкладаються, і через кому (а не в дужках) їхні одиниці вимірювання. Позначення рисунків a, b, c, d ... (на рисунках і в тексті) мають бути курсивом (без дужок).
 6. Формули (рівняння) повинно бути набрано у MathType (шрифтом як в основному тексті). Вектори (у тексті, таблицях і на рисунках) позначаються жирним шрифтом (без стрілок зверху), наприклад, a, b, c, A, B, C; а змінні (окрім грецьких) — курсивом, наприклад, a, b, c, A, B, C. У тексті, таблицях і на рисунках ціла частина десяткового дробу в англійській мові відокремлюються від дробової частини крапкою; а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Шрифт і його розмір у формулі (рівнянні) повинні співпадати зі шрифтом і його розміром у тексті статті. Грецькі знаки (приміром, α, β, γ, δ, ε, η, θ, λ, μ, σ, φ, ψ тощо) набираються (вставляються) шрифтом Symbol (прямим, а не курсивом). Діакритичні знаки (à, á, â, ã, ä, å, Å, æ, ç тощо) відсутні в шаблонних шрифтах, тому їх слід набирати у Times New Roman або Cambria.
 7. Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату (за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату: https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Просимо врахувати, що переклади статей на іншу мову чи їх пряме дублювання із журналів і збірників, які не входять до Scopus і/або WoS, як і перекриття текстів поданої статті і будь-яких раніше опублікованих статей більш ніж на 35%, вважаються самоплагіатом і розглядаються як порушення авторської угоди.
 8. Посилання на літературні джерела слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок у квадратних дужках. Список літератури складається почергово за першою згадкою джерела. Діакритики (ò, ó, ô, ö тощо), інколи використовувані в іменах і прізвищах іноземних авторів, слід набирати у Times New Roman. Приклади оформлення посилань наведено нижче (просимо звернути увагу на порядок розташування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей і на розділові знаки, а також на необхідність зазначення всіх співавторів цитованої роботи та її цифровий ідентифікатор DOI, якщо такий є у відповідної публікації (та вказаний на її інтернет-сторінці видавництва)):
  1. S. O. Firstov and T. G. Rogul, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 1: 127 (2022) (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/mfint.44.01.0127
  2. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, and Ye. V. Konoplianchenko, Prog. Phys. Met., 23, No. 1: 27 (2022). https://doi.org/10.15407/ufm.23.01.027
  3. M. Chegini, A. Fallahi, and M. H. Shaen, Proc. Mater. Sci., 11: 95 (2015). https://doi.org/10.1016/j.mspro.2015.11.116
  4. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Röntgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  5. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tverdogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  6. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and D. M. Hazzledine, High Temperature Ordered Intermetallic Alloys. V (Eds. I. Baker and R. Darolia) (Pittsburgh, PA, USA: MRS: 1993), p. 471.
  7. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  8. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Russian).
  9. A. Eh. Krug and Yu. J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  10. T. M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35430.22089
  11. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  12. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  13. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashchenij [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  14. Увага: якщо авторів двоє, то англійською між ними пишеться “and” без коми після першого автора (див. приклади 1, 8, 9, 13 вище); якщо авторів більше двох, то окрім коми після кожного автора перед останнім пишеться ще й “and” (див. приклади 2, 3, 4, 6, 11, 12 вище). Між ініціалами авторів пробіл не ставиться. Назва журналу (книги, монографії) зазначається курсивом; а кожне слово (окрім прийменників і сполучників) в англійській назві — з великої літери. Номер тому видання (журналу) — жирним шрифтом. Зазначення назви (без курсиву) цитованої статті, як і її останньої сторінки, не є обов’язковим, проте вітається.
  Слід використовувати загальноприйняті скорочення назв журналів:
  CAplus Core Journal Coverage List
  American Physical Society List
  WoS Journal Title Abbreviations
  American Mathematical Society List
 9. Необхідною вимогою є також надання авторами додаткового списку цитованої літератури (References) в латинській транслітерації. Рекомендовані транслітератори: slovnyk.ua, translit.net (система BGN/PCGN). Після транслітерованих назв книг, дисертацій, патентів та ін. слід у квадратних дужках наводити їх англомовний переклад (див. приклади вище). При транслітерації статей з МНТ слід використовувати написання П.І.Б. авторів, наведені лише в англомовному змісті відповідного випуску, і офіційну транслітеровану назву журналу (див. також першу сторінку кожної статті та сайт).
 10. Коректура прийнятої до друку статті відправляється авторам електронною поштою. На перевірку коректури авторам надається до 5 робочих днів, після чого стаття направляється до друку. Виправлення позначаються в Adobe Reader (за допомогою опції додавання коментарів і позначок у PDF-файлах) або оформлюються як перелік правок (із зазначенням сторінки, рядка, слова, формули тощо) окремим файлом і повертаються до редакції електронною поштою. Звертаємо увагу авторів і читачів, що україномовні тексти (назви статей, анотації, ключові слова) редагуються за чинною (новою) редакцією «Українського правопису» (2019) (див. також https://slovnyk.ua/pravopys.php). Застосовуються також наступні словники: (1) Правописний словник / Григорій Голоскевич (14-е видання). — Львів: Видавництво «Апріорі», 2020. — 648 с. (https://slovnyk.me/dict/holoskevych); (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.; (3) електронні KyivDictionary, СЛОВНИК.UA, Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022 та Англійсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко та ін. 2011–2020.
 11. Плата за публікацію статті не стягується.

Електронний варіант статті надсилається на електронну адресу — e-mail (з темою, яка починається словом ‘mfint’). Якщо є потреба чи шалене бажання авторів, то друкована версія рукопису надсилається за адресою: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, редакція журналу «Металофізика та новітні технології»; бульвар Академіка Вернадського, 36; 03142 Київ, Україна.

Автори можуть вільно завантажити pdf-файли статей з сайту журналу, а також замовити друковані примірники випуску журналу зі своєю статтею, надіславши до редакції журналу разом з коректурою відповідну заявку та квитанцію про оплату друку необхідної кількості примірників випуску на умовах, аналогічних передплатним.

Відповідно до домовленості між редакцією і засновниками журналу, редакція вважає, що автори, надсилаючи їй рукопис статті, передають засновникам і редколеґії право опублікувати цей рукопис українською мовою та (або) в перекладі на англійську, і просить авторів відразу прикладати до рукопису Word logo Угоду про передачу авторського права.

Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons License.


SCImago Journal & Country Rank