МФиНТ: з 16-го тому
1994-2018

Металлофизика: т. 1-15
1979-1993
(російською мовою)

Цитув. на док. (IF): 0.196
Індекс SJR: 0.229
Індекс Хірша: 9