Історія журналу

Республіканський міжвідомчий науковий збірник «Металлофизика», заснований в березні 1964 р., у вересні 1979 р. було реформовано в науково-теоретичний журнал АН УРСР «Металлофизика», котрий, у свою чергу, в 1994 р. був перереєстрований у міжнародний науково-технічний журнал «Металлофизика и новейшие технологии» (реєстраційне свідоцтво КВ № 431 від 08.02.1994 р.). Остання перереєстрація журналу «Металофізика та новітні технології» («МНТ») відбулася в 2018 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23232-13072 ПР від 23.02.2018 р.). Журнал «МНТ» є щомісячним науковим періодичним виданням.

Співзасновники

Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Видавець

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (редакційно-видавничий відділ; Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5875 від 13.12.2017 р.)

Журнал видається на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво суб’єкту видавничої справи серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Індексування та реферування

Журнал «МНТ» має рейтинг SCImago Journal & Country Rank (SJR). Він обробляється такими наукометричними системами та іншими базами даних, як: Scopus, Crossref, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, EBSCO, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci.

Згідно з переліком наукових фахових видань України в журналі «МНТ» можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з фізико-математичних (фізика) і технічних галузей науки.

Згідно з даними SJR в журналі «МНТ» публікуються роботи наступної наукової тематики (по All Science Classification Codes (ASJC)):
2506. Metals and Alloys
2504. Electronic, Optical and Magnetic Materials
2600. Mathematics(all)
3104. Condensed Matter Physics.