Про журнал

Історія журналу

Республіканський міжвідомчий науковий збірник «Металлофизика», заснований в березні 1964 р., у вересні 1979 р. було реформовано в науково-теоретичний журнал АН УРСР «Металлофизика», котрий, у свою чергу, в 1994 р. був перереєстрований у міжнародний науковий журнал «Металлофизика и новейшие технологии» (реєстраційне свідоцтво КВ № 431 від 08.02.1994 р.). У 2018 р. відбулася перереєстрація наукового журналу «Металофізика та новітні технології»: оновлене свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 23232-13072ПР від 23.02.2018 р. У 2024 р. рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 907 від 21.03.2024 р. журналу присвоєно ідентифікатор медіа R30-03171 (див. додаток до рішення Національної ради 21.03.2024 № 907) в реєстрі суб’єктів у сфері друкованих медіа.

Співзасновники

Національна академія наук України (НАН України)
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Видавець

Журнал видається Інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5875 від 13.12.2017 р., рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 907 від 21.03.2024 р. про суб’єкт у сфері друкованих медіа) на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво суб’єкту видавничої справи серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія та фаховість журналу

Перелік міжнародних наукометричних баз даних, що індексують та обробляють журнал:

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу «Металофізика та новітні технології» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) і доктора фізико-математичних і технічних наук (філософії) за спеціальностями: 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали; 132 – Матеріалознавство; 136 – Металургія. Див. інформацію про всі українські журнали у Scopus і Web of Science, а також дисертаційні роботи в ІМФ НАНУ.

Відповідно до SJR в журналі публікуються роботи за наступними науковими предметними галузями (за класифікацією ASJC в Scopus): 2506 – Metals and Alloys; 2504 – Electronic, Optical and Magnetic Materials; 2601 – Mathematics (miscellaneous); 3104 – Condensed Matter Physics.