Видавнича етика та запобігання несумлінної практики публікацій

(правила відповідають вимогам Scopus, Web of Science і Комітету з етики наукових публікацій)

Редакційна колеґія наукового журналу Металофізика та новітні технології дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все задля запобігання будь-яких їх порушень. У своїй діяльності редакція спирається, зокрема, на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій.

 1. Обов’язки редакції
 2. 1.1. Усі подані статті рецензуються (двома) міжнародними експертами у даній галузі. Головний редактор і заступники головного редактора забезпечують процес зовнішнього рецензування: вони визначають і запрошують незалежних експертів з відповідним науковим досвідом з усього світу для рецензування рукопису, гарантуючи, що їхні знання та навички забезпечать ретельне рецензування.

  1.2. При розгляданні статті враховуються її відповідність тематиці журналу, обґрунтованість, значущість, ориґінальність, читабельність та мова.

  1.3. За результатами рецензування статтю може бути прийнято до опублікування без зауважень/доопрацювання, із зауваженнями/доопрацюванням або відхилено.

  1.4. Статтю може бути відхилено без рецензії, якщо вона є непідхожою за однією з причин, зазначених у п. 1.2.

  1.5. Відхилені статті повторно не рецензуються.

  1.6. Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою журналу, з урахуванням діючого законодавства в галузі авторського права.

  1.7. Не допускається до публікації стаття, яку було надруковано раніше або яка знаходиться на розгляданні для публікації в іншому виданні, а також інформація, якщо є достатні підстави вважати, що вона є (само)плагіатом. Статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату (https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker).

  1.8. За наявності яких-небудь конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих, тощо) усі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це в редакцію. Всі конфліктні питання розглядаються на засіданні редколеґії.

  1.9. Прийняті до публікування статті розміщуються (у відкритому доступі) на інтернет-сайті журналу (авторські права зберігаються за авторами).

  1.10. Відповідальність за редакційний нагляд за рукописами під час і після процесу рецензування, а також за остаточне рішення щодо їх опублікування несе головний редактор періодичного видання.

 3. Етичні принципи у діяльності рецензентів
 4. 2.1. Рецензенти оцінюють статті за їх змістом і результатами, безвідносно до національності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної належності чи політичних поглядів авторів.

  2.2. Співробітники редакції не повинні розповсюджувати яку-небудь інформацію про отримані статті особам, які не є рецензентами, авторами, співробітниками редакції або/та видавництва.

  2.3. Рецензенти повинні обґрунтовувати свою точку зору чітко й об’єктивно. Персональна критика автора (авторів) неприйнятна.

  2.4. Рецензування сприяє поліпшенню статті через співробітництво із рецензентами й авторами, а також прийняттю рішень редакційною колеґією.

  2.5. Матеріали, отримані для рецензії, є конфіденційними документами та рецензуються анонімно.

  2.6. Рецензент мусить звертати увагу редактора (членів редколеґії) на суттєве чи часткове збігання представленої статті з будь-якою іншою роботою, знайомою рецензенту, якщо такий збіг має місце.

 5. Принципи, якими повинні керуватися автори наукових публікацій
 6. 3.1. Автори статті повинні надавати в ній точний звіт про виконану роботу та об’єктивне обговорення її значимості.

  3.2. Автори мусять надавати достовірні результати огляду й аналізу досліджень. Завідомо помилкові чи сфальсифіковані твердження та результати неприпустимі.

  3.3. Стаття повинна містити достатню кількість інформації та посилань для перевірки експериментальних/теоретичних результатів іншими дослідниками. Шахрайські чи свідомо неправдиві твердження прирівнюються до неетичної поведінки та є недопустимими.

  3.4. Автори подають оригінальні регулярні або оглядові наукові роботи. При використанні текстової чи графічної інформації з інших робіт обов’язковим є цитування відповідних публікацій чи/і письмовий дозвіл їх авторів.

  3.5. Подавання статті, матеріали якої були надруковані раніше або знаходяться на розгляданні для публікації в іншому виданні, розцінюється як неетична поведінка та є неприйнятним.

  3.6. Авторство повинно бути обмежено тими, хто здійснив значний внесок у концепцію та розроблення проведених досліджень, інтерпретацію та/чи використання їх результатів.

  3.7. Рекомендується вказувати подяки та джерела фінансової підтримки досліджень, результати яких публікуються.

 7. Виправлення (відкликання) статті після її опублікування
 8. Якщо необхідно внести зміни після того, як статтю було опубліковано, їх буде внесено після ретельного розгляду редакцією, щоб переконатися, що всі необхідні зміни відповідають політиці видання та рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій. Крім випадків незначної помилки, будь-які необхідні зміни супроводжуватимуться сповіщенням після публікації, яке буде постійно пов’язане з ориґінальною статтею. Також буде опубліковано заяву з поясненням причин значної зміни статті. У рідкісних випадках може знадобитися відкликання опублікованої статті, коли наукову інформацію в ній було суттєво скомпрометовано. Усі співавтори повинні підписати спростування, вказавши помилку та коротко пояснивши, як це вплинуло на висновок, і подати його для опублікування. Якщо в опублікованій статті буде виявлено порушення, редакційна колеґія опублікує заяву про занепокоєння під час розслідування. У разі необхідности опубліковану статтю буде відкликано (видалено) з наданням пояснень.