Міжнародний науково-технічний журнал
«МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(«Металлофизика» до 1994 р.)
© Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1024-1809
CODEN: MNTEEU

Найменування англомовних версій журналу: «Physics of Metals» (1981-1995: Gordon and Breach), «Metal Physics and Advanced Technologies» (1996-2001: Gordon and Breach; Taylor&Francis), «Physics of Metals and Advanced Technologies» (2006-2012: Cambridge International Science Publishing).

Журнал «Металлофизика и новейшие технологии» («МФиНТ») публікує ще неопубліковані статті та огляди, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях і містять результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики і технології металів, сплавів та сполук з металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію щодо конференцій, семінарів; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу:

  • електронні структура і властивості,
  • дефекти кристалічної ґратниці,
  • фазові перетворення,
  • фізика міцності та пластичності,
  • металічні поверхні й плівки,
  • будова і властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів,
  • аморфний та рідкий стани,
  • взаємодія випромінення і частинок з конденсованою речовиною.

«МФиНТ» друкується щомісячно за постановою редакційної колегії журналу англійською, російською або українською мовами.

Журнал «МФиНТ» внесено до міжнародних наукометричних баз даних та у перелік наукових фахових видань України.

Цитув. на док. (IF): 0.196
Індекс SJR: 0.229
Індекс Хірша: 9