Науковий журнал
«МЕТАЛОФІЗИКА ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Металлофизика» до 1994 р.)
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1024-1809 (друковане видання)
E-ISSN: 2617-1511 (електронне видання)
CODEN: MNTEEU
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/mfint

Найменування англомовних версій журналу: «Physics of Metals» (1981–1995: Gordon and Breach), «Metal Physics and Advanced Technologies» (1996–2001: Gordon and Breach; Taylor&Francis), «Physics of Metals and Advanced Technologies» (2006–2012: Cambridge International Science Publishing).

Повна та скорочена офіційні назви журналу (для посилань): Metallofizika i Noveishie Tekhnologii та Metallofiz. Noveishie Tekhnol. відповідно.

Журнал «Металофізика та новітні технології» («МНТ») публікує ще неопубліковані статті та огляди, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях і містять результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики і технології металів, сплавів та сполук з металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію щодо конференцій, семінарів; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу:

 • електронні структура і властивості,
 • дефекти кристалічної ґратниці,
 • фазові перетворення,
 • фізика міцності та пластичності,
 • металічні поверхні й плівки,
 • будова і властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів,
 • аморфний та рідкий стани,
 • взаємодія випромінення і частинок з конденсованою речовиною,
 • матеріали в екстремальних умовах,
 • реакторне й авіакосмічне металознавство,
 • медичне металознавство,
 • нові металеві матеріали та синтетичні метали,
 • металовмісні смарт-матеріали,
 • фізико-технічні основи експерименту та діагностики,
 • дискусійні повідомлення.

Друкується щомісячно за постановою редакційної колегії журналу англійською або українською мовами.

Журнал «Металофізика та новітні технології» індексується у міжнародних наукометричних базах даних і відноситься до категорії «А» у реєстрі наукових фахових видань України. Див. також інші наукові видання ІМФ НАНУ.


SCImago Journal & Country Rank