Investigation of the Phase and Chemical Compositions of Complex Carbide Coatings

A. I. Degula$^{1}$, T. P. Govorun$^{1}$, N. A. Kharchenko$^{1}$, V. G. Khyzhnyak$^{2}$, M. V. Karpets$^{3}$, O. M. Myslyvchenko$^{3}$, R. S. Smetanin$^{1}$

$^{1}$Sumy State University, 2 Rymsky-Korsakov Str., UA-40007 Sumy, Ukraine
$^{2}$National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 37 Peremohy Ave., UA-03056 Kyiv, Ukraine
$^{3}$I. M. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 21.01.2015; final version - 15.10.2015. Download: PDF

The phase and chemical compositions of the 20, 45, U8A, Х12М steel grades under complex diffusion saturation of surface with chromium and titanium, chromium and vanadium are investigated. Rational temperature—time conditions of the process of steel surface saturation with chromium and titanium, chromium and vanadium are found as well as the optimal composition of reagents of saturating mixture is determined.

Key words: coatings, multilayer structure, carbides, chromium and vanadium coating, chromium and titanium coating, X-ray structural analysis, X-ray microanalysis.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v37/i11/1461.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.37.11.1461

PACS: 61.72.S-, 61.72.up, 62.20.Qp, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.15.Cd, 81.65.Lp

Citation: A. I. Degula, T. P. Govorun, N. A. Kharchenko, V. G. Khyzhnyak, M. V. Karpets, O. M. Myslyvchenko, and R. S. Smetanin, Investigation of the Phase and Chemical Compositions of Complex Carbide Coatings, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 11: 1461—1476 (2015) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. V. H. Khizhnyak, T. V. Loskutova, A. I. Degula, and N. A. Kurilo, Problemy Tertya ta Znoshuvannya, 2, 49: 66 (2008) (in Ukrainian).
 2. G. I. Kostyuk, L. V. Lobanova, I. A. Sypchenko, and A. N. Kurinnyy, Visti Akademiyi Inzhenernykh Nauk Ukrayiny, 3 (30): 222 (2006) (in Russian).
 3. G. I. Kostyuk, The Effective Cutting Tools Having the Coating and Hardened Layers (Kharkov: KHAI: 2007).
 4. P. H. Mayrhofer, C. Mitterer, and J. Musil, Surf. Coat. Technol., 174–175: 725 (2003). Crossref
 5. M. Maksimov, Site about Nanotechnologies NanoWeek, http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/iznosostoikie-pokrytiya-kak-dvizhitel-innovatsionnogo-protsessa-v-tekhnologii-instrume: 106 (2010) (in Russian).
 6. N. A. Kharchenko, V. G. Khizhnyak, T. P. Govorun, and A. I. Degula, Journal of Nano- and Electronic Physics, 6, No. 4: 04021 (2014) (in Ukrainian).
 7. D. Loktev and E. Yamashkin, Nanoindustriya, 4: 18 (2007) (in Russian).
 8. E. Bernacchi, A. Ferrero, E. Gariboldi, A. Korovkin, and G. Pontini, Metall. Sci. Technol., 14, No. 1: 3 (1996).
 9. I. L. Pobol', S. O. Selifanov, E. V. Stankevich, and Ya. Raychik, Proc. International Conference 'Plenki i Pokrytiya 2011' (May 31–June 3, 2011) (Saint Petersburg: 2011), p. 302 (in Russian).
 10. N. A. Azarenkov, V. M. Beresnev, and A. D. Pogrebnyak, Struktura i Svoystva Zashchitnykh Pokrytiy i Modifitsirovannykh Sloev Materialov (Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina: 2007) (in Russian).
 11. A. D. Pogrebnyak, A. P. Shpak, N. A. Azarenkov, and V. M. Beresnev, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 179, No. 1: 35 (2009) (in Russian). Crossref
 12. T. V. Loskutova, M. M. Bobina, V. G. Khizhnyak, I. S. Pogrebova, A. B. Bobin, A. I. Degula, and T. M. Zgurs'kiy, Reaktsiyna Kamera dlya Nanesennya Dyfuziynykh Pokryttiv, Patent No. 30450 Ukraine (Publ. February 25, 2008) (in Ukrainian).
 13. V. F. Loskutov, V. G. Khizhnyak, Yu. A. Kunitskiy, and M. V. Kindrachuk, Diffuzionnye Karbidnye Pokrytiya (Kyiv: Tekhnika: 1991) (in Russian).
 14. B. N. Arzamasov, Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 6: 3 (2004) (in Russian).
 15. A. I. Degula, N. A. Kurilo, and V. G. Khizhnyak, Naukovi Notatky: Mizhvuzivs'kyy Zbirnyk, 20: 130 (2007) (in Ukrainian).