Дослідження фазового та хемічного складукомплексних карбідних покриттів

А. І. Дегула$^{1}$, Т. П. Говорун$^{1}$, Н. А. Харченко$^{1}$, В. Г. Хижняк$^{2}$, М. В. Карпець$^{3}$, О. М. Мисливченко$^{3}$, Р. С. Сметанін$^{1}$

$^{1}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{3}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 21.01.2015; остаточний варіант - 15.10.2015. Завантажити: PDF

В роботі досліджено фазовий і хемічний склади сталей 20, 45, У8А, Х12М при комплексному дифузійному насиченні поверхні хромом і титаном,хромом і ванадієм. Встановлено раціональні температурно-часові умови виконання процесу хромотитанування і хромованадіювання сталей, а також оптимальний склад реаґентів наситної суміші.

Ключові слова: покриття, багатошарова структура, карбіди, хромованадіювання, хромотитанування, рентґеноструктурна аналіза, мікрорентґеноспектральна аналіза.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i11/1461.html

PACS: 61.72.S-, 61.72.up, 62.20.Qp, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.15.Cd, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Г. Хижняк, Т. В. Лоскутова, А. І. Дегула, Н. А. Курило, Проблеми тертя та зношування, 2, 49: 66 (2008).
 2. Г. И. Костюк, Л. В. Лобанова, И. А. Сыпченко, А. Н. Куринный, Вісті Академії інженерних наук України, 3 (30): 222 (2006).
 3. G. I. Kostyuk, The Effective Cutting Tools Having the Coating and Hardened Layers (Kharkov: KhAI: 2007).
 4. P. H. Mayrhofer, C. Mitterer, and J. Musil, Surf. Coat. Technol., 174–175: 725 (2003). Crossref
 5. М. Максимов, Сайт о нанотехнологиях NanoWeek, http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/iznosostoikie-pokrytiya-kak-dvizhitel-innovatsionnogo-protsessa-v-tekhnologii-instrume: 106 (2010).
 6. Н. А. Харченко, В. Г. Хижняк, Т. П. Говорун, А. І. Дегула, Журнал нано- та електронної фізики, 6, № 4: 04021 (2014).
 7. Д. Локтев, Е. Ямашкин, Наноиндустрия, 4: 18 (2007).
 8. E. Bernacchi, A. Ferrero, E. Gariboldi, A. Korovkin, and G. Pontini, Metall. Sci. Technol., 14, № 1: 3 (1996).
 9. И. Л. Поболь, С. О. Селифанов, Е. В. Станкевич, Я. Райчик, Труды международной конференции «Пленки и покрытия 2011» (31 мая–3 июня 2011 г.) (Санкт-Петербург: 2011), с. 302.
 10. Н. А. Азаренков, В. М. Береснев, А. Д. Погребняк, Структура и свойства защитных покрытий и модифицированных слоев материалов (Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина: 2007).
 11. А. Д. Погребняк, А. П. Шпак, Н. А. Азаренков, В. М. Береснев, Успехи физических наук, 179, № 1: 35 (2009). Crossref
 12. Т. В. Лоскутова, М. М. Бобіна, В. Г. Хижняк, І. С. Погребова, А. Б. Бобін, А. І. Дегула, Т. М. Згурський, Реакційна камера для нанесення дифузійних покриттів, Патент України № 30450 (опубл. 25 лютого 2008 р.).
 13. В. Ф. Лоскутов, В. Г. Хижняк, Ю. А. Куницкий, М. В. Киндрачук, Диффузионные карбидные покрытия (Киев: Техника: 1991).
 14. Б. Н. Арзамасов, Металловедение и термическая обработка металлов, № 6: 3 (2004).
 15. А. І. Дегула, Н. А. Курило, В. Г. Хижняк, Наукові нотатки: міжвузівський збірник, 20: 130 (2007).