Influence of Concentration of a Refractory Component in a Zone of Immiscibility of Phases in Liquid State of a BiZn Alloy and Cooling Rate of a Microemulsion at Solidification on Amount of Ultradispersed Inclusions

V. O. Seredenko, O. V. Seredenko, O. A. Parenyuk

Physical-and-Technological Institute of Metals and Alloys NAS of Ukraine, 34/1 Academician Vernadsky Blvd., UA-03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 11.07.2017. Download: PDF

Influence of the refractory-components’ concentration decreasing in the miscibility gap on the dispersion of inclusions in the structure of ‘frozen microemulsion’ of metal flakes obtained by high-speed melt cooling is investigated by the example of the monotectic BiZn system alloy. As determined, the refractory components’ concentration decreasing leads to an increase of the inclusions’ dispersion, maintaining the density of their distribution in the structure of samples, and reducing the size range of dispersed-phase inclusions. The conditions for achieving 100% content of ultradispersed inclusions and a high density of their distribution in the structure of flakes are ascertained.

Key words: dispersion-hardened alloys, miscibility gap, ‘frozen microemulsion’, high-speed cooling, ultradispersed inclusions.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v39/i09/1253.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.39.09.1253

PACS: 61.25.Mv, 61.72.Qq, 64.70.dg, 64.75.Ef, 81.05.Ni, 81.30.Fb, 81.40.Cd

Citation: V. O. Seredenko, O. V. Seredenko, and O. A. Parenyuk, Influence of Concentration of a Refractory Component in a Zone of Immiscibility of Phases in Liquid State of a BiZn Alloy and Cooling Rate of a Microemulsion at Solidification on Amount of Ultradispersed Inclusions, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 9: 1253—1265 (2017) (in Russian)


REFERENCES
 1. V. P. Saburov, E. N. Khlystov, and G. N. Minnekhanov, Metally, No. 2: 168 (1992) (in Russian).
 2. W. B. Wang, E. G. Wang, L. Zhang, X. W. Zuo, and J. C. He, Journal of Iron and Steel Research, International, 19, Suppl. 1–2: 821 (2012).
 3. B. A. Kirievskiy, V. V. Khristenko, and L. M. Trubachenko, Metallurgiya Mashinostroeniya, No. 4: 20 (2008) (in Russian).
 4. Yu. S. Avramov and A. D. Shlyapin, Splavy na Osnove Sistem s Ogranichennoy Rastvorimost'yu v Zhidkom Sostoyanii (Teoriya, Tekhnologiya, Struktura i Svoystva) (Moscow: Interkontakt Nauka: 2002) (in Russian).
 5. D. A. Kalashnik, V. A. Shapovalov, I. V. Sheyko, Yu. A. Nikitenko, and V. V. Yakusha, Sovremennaya Elektrometallurgiya, 120, No. 3: 27 (2015) (in Russian). Crossref
 6. A. F. Belov and A. A. Bochvar, Metallovedenie i Obrabotka Tsvetnykh Splavov (Moscow: Nauka: 1992) (in Russian).
 7. P. S. Popel', Rasplavy, No. 1: 22 (2005) (in Russian).
 8. E. V. Suchkov, S. M. Popel', A. A. Zhukov, and M. A. Konnova, Rasplavy, No. 5: 24 (1995) (in Russian).
 9. M. Hansen and K. Anderko, Struktury Dvoynykh Splavov [Constitution of Binary Alloys] (Eds. I. I. Novikov and I. L. Rogel'berg) (Moscow: Metallurgizdat: 1962), vol. 2 (Russian translation).
 10. V. O. Seredenko, O. V. Seredenko, and O. A. Parenyuk, Metaloznavstvo ta Obrobka Metaliv, No. 3: 39 (2014) (in Ukrainian).
 11. S. S. Kutateladze, Osnovy Teorii Teploobmena (Moscow: Atomizdat: 1979) (in Russian).
 12. K. K. Rego, Metrologicheskaya Obrabotka Rezul'tatov Tekhnicheskikh Izmereniy: Spravochnoe Posobie (Kiev: Tekhnika: 1987) (in Russian).
 13. Z. Pavlovskiy, Vvedenie v Matematicheskuyu Statistiku (Moscow: Statistika: 1967) (in Russian).
 14. G. A. Korn and T. M. Korn, Spravochnik po Matematike dlya Nauchnykh Sotrudnikov i Inzhenerov [Mathematical Handbook for Scientists and Engineers] (Moscow: Nauka: 1970) (Russian translation).