The Effect of Melt Processing by Unipolar Pulsed Electric Current on Formation of Iron-Containing Phases in AK5M2 Alloy

A. G. Prigunova$^{1}$, G. M. Zelinskaya$^{2}$, M. V. Koshelev$^{1}$

$^{1}$Physico-Technological Institute of Metals and Alloys, NAS of Ukraine, 34/1 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{2}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 22.11.2018; final version - 04.03.2019. Download: PDF

The regularities of a structure formation of the secondary alloy AK5M2 after passing a unipolar pulsed electric current through the melt are investigated. The change in the structure of the melt, caused by the action of current, leads to a change in the nature of phase transformations during crystallization, the formation of eutectics, which contains a branched $\alpha$-(Fe, Mn, Cu)$_3$Si$_2$Al$_{15}$ intermetallic compound instead of the iron-containing needle-like $\beta$-FeSiAl$_5$ phase. The dependence of the morphology of the iron-containing phases on the parameters of treatment with electric current and their relationship with mechanical properties are established. The most effective modes are determined. They provide an increase in the strength and ductility of the АK5M2 alloy up to the level of its analogues smelted from primary metals.

Key words: morphology of iron-containing phases, structural and phase transformations, mechanical properties, unipolar pulsed electric current.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i05/0655.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.05.0655

PACS: 61.25.Mv, 61.66.Dk, 68.70.+w, 81.10.Fq, 81.30.Fb, 81.40.Ef

Citation: A. G. Prigunova, G. M. Zelinskaya, and M. V. Koshelev, The Effect of Melt Processing by Unipolar Pulsed Electric Current on Formation of Iron-Containing Phases in AK5M2 Alloy, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 5: 655—672 (2019) (in Russian)


REFERENCES
 1. V. I. Danilov, Stroyenie i Kristallizatsiya Zhidkostey (Moscow: Vysshaya Shkola: 1971) (in Russian).
 2. A. V. Romanova, Osobennosti Struktury Blizhnego Poryadka Metallicheskikh Rasplavov i Svyaz' Ikh s Kristallicheskoy Strukturoy (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 1978) (in Russian).
 3. N. A. Vatolin and E. A. Pastukhov, Difraktsionnyye Issledovaniya Stroyeniya Vysokotemperaturnykh Rasplavov (Moscow: Nauka: 1980) (in Russian).
 4. V. I. Lad'yanov, Strukturnyye Prevrashcheniya v Metallicheskikh Rasplavakh i Ikh Proyavleniye pri Zatverdevanii i Kristallizatsii Bystrozakalennykh Splavov (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Chelyabinsk: YUUrGU: 2004) (in Russian).
 5. V. V. Maslov, V. K. Nosenko, V. I. Tkach, Ye. A. Segida, G. M. Zelinskaya, and A. A. Nazarenko, Fizika i Tekhnika Vysokikh Davleniy, 20, No. 2: 80 (2010) (in Russian).
 6. A. P. Shpak, A. G. Il'inskiy, O. I. Slukhovskiy, G. M. Zelinskaya, Yu. V. Lepeyeva, and I. G. Kaban, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 6: 751 (2012) (in Russian).
 7. O. S. Muratov, O. S. Roik, V. P. Kazimirov, V. K. Nosenko, and G. M. Zelinskaya, J. Non-Crystalline Solids, 401: 44 (2014). Crossref
 8. A. G. Prigunova and S. S. Petrov, Metaloznavstvo ta Obrobka Metaliv, 78, No. 2: 17 (2016) (in Russian).
 9. A. G. Prigunova, N. A. Belov, Yu. N. Taran, V. S. Zolotorevskiy, V. I. Napalkov, and S. S. Petrov, Siluminy. Atlas Mikrostruktur i Fraktogramm Promyshlennykh Splavov: Spravochnik (Moscow: MISiS: 1996) (in Russian).
 10. S. S. Petrov, S. V. Prigunov, A. G. Prigunova, and D. N. Klyuchnik, Sposíb Vyrobnytstva Siluminiv: Patent na Vinakhid 101208 (Bull. No. 5, 11.03.2013) (in Ukranian).
 11. Yu. N. Taran and V. I. Mazur, Struktura Evtekticheskikh Splavov (Moscow: Metallurgiya: 1978) (in Russian).
 12. A.G. Prigunova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 20, No. 10: 43 (1998) (in Russian).
 13. A. G. Prigunova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 20, No. 12: 59 (1998) (in Russian).
 14. L. F. Mondol'fo, Struktura i Svoystva Alyuminievykh Splavov (Moscow: Metallurgiya: 1979) (in Russian).
 15. Yu. N. Taran, A. G. Prigunova, V. M. Zamyatin, I. L. Bel'kov, Ya. A. Nasyyrov, and S. S. Petrov, Izv. VUZ. Tsvetnaya Metallurgiya, No. 4: 82 (1987) (in Russian).
 16. S. S Petrov, S. V. Prigunov, A. G. Prigunova, and D. N. Klyuchnik, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 8: 1129 (2008) (in Russian).
 17. S. S. Petrov, A. G. Prigunova, S. V. Prigunov, and D. N. Klyuchnik, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 3: 367 (2015) (in Russian). Crossref
 18. Yu. N. Taran, A. G. Prigunova, V. P. Gal'chak, S. S. Petrov, and I. L. Bel'kov, Rasplavy, 1, Iss. 4: 111 (1987) (in Russian).
 19. V. A. Mikhaylov and D. D. Bogdanova, Elektroperenos v Zhidkikh Metallakh (Novosibirsk: Nauka: 1978) (in Russian).
 20. S. S. Petrov, A. G. Prigunova, and S. V. Prigunov, Metaloznavstvo ta Termichna Obrobka Metaliv, No. 4: 26 (2007) (in Russian).
 21. Ye. I. Khar'kov, V. I. Lysov, and V. Ye. Fodorov, Fizika Zhidkikh Metallov (Kyiv: Vyshcha Shkola: 1979) (in Russian).
 22. K. Sugiyama, N. Kaji, and K. Hiraga, Acta Crystallogr. C, 54: 445 (1998). Crossref
 23. M. Cooper, K. Robinson, Acta Crystallogr., 20: 614 (1966). Crossref
 24. A. Griger, Powder Diffraction, 2, No. 1: 31 (1987). Crossref