Вплив обробки розплаву однополярним імпульсним електричним струмом на формування залізовмісних фаз в сплаві АК5М2

А. Г. Пригунова$^{1}$, Г. М. Зелинська$^{2}$, М. В. Кошелев$^{1}$

$^{1}$Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 34/1, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 22.11.2018; остаточний варіант - 04.03.2019. Завантажити: PDF

Досліджено закономірності структуроутворення вторинного сплаву АК5М2 після проходження однополярного імпульсного електричного струму через розплав. Зміни у будові розплаву, що обумовлені впливом струму, приводять до зміни характеру фазових перетворень при кристалізації, утворення евтектик, до складу яких замість залізовмісної голкоподібної фази $\beta$-FeSiAl$_5$ входить розгалужений інтерметалід $\alpha$-(Fe, Mn, Cu)$_3$Si$_2$Al$_{15}$. Встановлено залежність морфології залізовмісних фаз від параметрів обробки електричним струмом та їх взаємозв’язок з механічними властивостями. Визначено найбільш ефективні режими, що забезпечують підвищення міцності і пластичності сплаву AК5M2 до рівня його аналогів, що виплавляються з первинних металів.

Ключові слова: морфологія залізовмісних фаз, структурні і фазові перетворення, механічні властивості, однополярний імпульсний електричний струм.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i05/0655.html

PACS: 61.25.Mv, 61.66.Dk, 68.70.+w, 81.10.Fq, 81.30.Fb, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. И. Данилов, Строение и кристаллизация жидкостей (Москва: Высшая школа: 1971).
 2. А. В. Романова, Особенности структуры ближнего порядка металлических расплавов и связь их с кристаллической структурой (Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук) (Киев: Институт металлофизики АН УССР: 1978).
 3. Н. А. Ватолин, Э. А. Пастухов, Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов (Москва: Наука: 1980).
 4. В. И. Ладьянов, Структурные превращения в металлических расплавах и их проявление при затвердевании и кристаллизации быстрозакаленных сплавов (Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук) (Челябинск: ЮУрГУ: 2004).
 5. В. В. Маслов, В. К. Носенко, В. И. Ткач, Е. А. Сегида, Г. М.Зелинская, А. А. Назаренко, Физика и техника высоких давлений, 20, № 2: 80 (2010).
 6. А. П. Шпак, А. Г. Ильинский, О. И. Слуховский, Г. М. Зелинская, Ю. В. Лепеева, И. Г. Кабан, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 6: 751 (2012).
 7. O. S. Muratov, O. S. Roik, V. P. Kazimirov, V. K. Nosenko, and G. M. Zelinskaya, J. Non-Crystalline Solids, 401: 44 (2014). Crossref
 8. А. Г. Пригунова, С. С. Петров, Металознавство та обробка металів,78, № 2: 17 (2016).
 9. А. Г. Пригунова, Н. А. Белов, Ю. Н. Таран, В. С. Золоторевский, В. И. Напалков, С. С. Петров, Силумины. Атлас микроструктур и фрактограмм промышленных сплавов: Справочник (Москва: МИСиС: 1996).
 10. С. С. Петров, С. В. Пригунов, А. Г. Пригунова, Д. Н. Ключник, Спосіб виробництва силумінів: Патент на винахід 101208 (Бюл. № 5, 11.03.2013).
 11. Ю. Н. Таран, В. И. Мазур, Структура эвтектических сплавов (Москва: Металлургия: 1978).
 12. А. Г. Пригунова, Металлофиз. новейшие технол., 20, № 10: 43 (1998).
 13. А. Г. Пригунова, Металлофиз. новейшие технол., 20, № 12: 59 (1998).
 14. Л. Ф. Мондольфо, Структура и свойства алюминиевых сплавов (Москва: Металлургия: 1979).
 15. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, В. М. Замятин, И. Л. Бельков, Я. А. Насыйров, С. С. Петров, Изв. ВУЗ. Цветная металлургия, № 4: 82 (1987).
 16. С. С. Петров, С. В. Пригунов, А. Г. Пригунова, Д. Н. Ключник, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 8: 1129 (2008).
 17. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Д. Н. Ключник, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 3: 367 (2015). Crossref
 18. Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, В. П. Гальчак, С. С. Петров, И. Л. Бельков, Расплавы, 1, вып. 4: 111 (1987).
 19. В. А. Михайлов, Д. Д. Богданова, Электроперенос в жидких металлах (Новосибирск: Наука: 1978).
 20. С. С. Петров, А. Г. Пригунова, С. В. Пригунов, Металознавство та термічна обробка металів, № 4: 26 (2007).
 21. Е. И. Харьков, В. И. Лысов, В. Е. Фёдоров, Физика жидких металлов (Киев: Вища школа: 1979).
 22. K. Sugiyama, N. Kaji, and K. Hiraga, Acta Crystallogr. C, 54: 445 (1998). Crossref
 23. M. Cooper and K. Robinson, Acta Crystallogr., 20: 614 (1966). Crossref
 24. A. Griger, Powder Diffraction, 2, No. 1: 31 (1987). Crossref