Effect of Chromium Steels Alloying with Molybdenum on the Wear-Resistant Ultrafine Coatings Formation during the Working of Friction Units in Different Technological Environments

V. V. Tykhonovych

G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 02.07.2019. Download: PDF

The effect of 120Cr15 steel alloying with molybdenum on the formation mechanism on friction surfaces of ultrafine wear-resistant coatings is studied. Due to these coatings, the steel 120Cr15–steel 20Cr13 friction unit goes into stationary mode of operation with minimal friction coefficient and wear. As established, the nature of the effect of molybdenum on the wear resistance of steels substantially depends from the choice of the technological environment. For each environment, the optimal amount of alloying element is determined. As shown, the ultrafine-grained wear-resistant coatings are the product of multiple layering on the friction surface of metal microvolumes adjacent to contact patches. As established, the nature of the mass transfer of the metal between the rubbing bodies during the formation of wear-resistant coatings determines their wear resistance. The effect of 120Cr15 steel alloying with molybdenum and the introduction into technological environments of fullerenes C$_{60}$ and concentrates of lubricating-cooling liquids with antiscoring and antiwear organic additives on the mass transfer of metal between rubbing bodies is studied.

Key words: friction, nanostructure, ultrafine structure, lubricating-cooling liquids, fullerenes, adhesive interaction, mass transfer.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v41/i09/1231.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.41.09.1231

PACS: 61.46.Hk, 62.20.Qp, 68.35.Ct, 81.07.Bc, 81.16.Rf, 81.40.Pq

Citation: V. V. Tykhonovych, Effect of Chromium Steels Alloying with Molybdenum on the Wear-Resistant Ultrafine Coatings Formation during the Working of Friction Units in Different Technological Environments, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 9: 1231—1260 (2019) (in Russian)


REFERENCES
 1. V. V. Tykhonovych, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33, No.12: 1671 (2011) (in Russian).
 2. V. V. Tykhonovych, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 6: 817 (2015) (in Russian). Crossref
 3. V. I. Tykhonovych, Povyshenie Iznosostoykosti Litykh Materialov. Povyshenie Iznosostoykosti Litykh Splavov dlya Nasosnogo Oborudovaniya (Kiev: Institut Problem Litya AN USSR: 1983) (in Russian).
 4. V. P. Gavrilyuk, V. I. Tykhonovych, I. A. Shalevskaya et al., Abrazivostoykie Vysokokhromistye Chuguny (Lugansk: Noulidzh: 2010) (in Russian).
 5. B. A. Kirievskiy, V. I. Tykhonovych, S. S. Zatulovskiy, and G. N. Gordan, Litye Iznosostoykie Materialy. O Vybore Materiala dlya Detaley, Rabotayushchikh v Usloviyakh Treniya Skolzheniya i Erozionno-Korrozionnogo Iznosa (Kiev: Naukova Dumka: 1969) (in Russian).
 6. V. V. Nemoshkalenko, V. V. Gorskiy, V. V. Tykhonovych et al., Metallofizika, 6, No. 6: 93 (1984) (in Russian).
 7. V. A. Galanov, O. N. Grigor'ev, U. V. Mil'man et al., Problemy Prochnosti, 11: 93 (1983) (in Russian).
 8. S. I. Bulychyev, V. P. Alyekhin, and A. P. Ternovskiy, Fizika i Khimiya Obrabotki Metallov, 2: 58 (1976) (in Russian).
 9. S. I. Bulychyev, V. P. Alyekhin, and M. Kh. Shorshorov, Fizika i Khimiya Obrabotki Metallov, 5: 69 (1979) (in Russian).
 10. V. V. Tykhonovych, O. M. Grypachevskiy, V. I. Tykhonovych, and V. G. Novytskyy, Metaloznavstvo ta Obrobka Metaliv, No. 3: 21 (2007) (in Ukrainian).
 11. V. Yu. Baklar, N. I. Kuskova, V. V. Tykhonovych, and A. N. Gripachevskiy, Elektronnaya Obrabotka Materialov, No. 4: 30 (2009) (in Russian).
 12. V. V. Tykhonovych, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 6: 763 (2016) (in Russian). Crossref
 13. Kh. Dzh. Goldshmidt, Splavy Vnedreniya (Moscow: Mir: 1971) (in Russian).
 14. V. V. Tykhonovych and V. N. Uvarov, Uspehi Fiziki Metallov, 12, No. 2: 209 (2011) (in Russian). Crossref
 15. M. Ya. Dzugutov, Plasticheskaya Deformatsiya Vysokolegirovannykh Staley i Splavov (Moscow: Metallurgiya: 1977) (in Russian).
 16. Yu. M. Vinogradov, Trenie i Iznos Modifitsirovannykh Metallov (Moscow: Nauka: 1972) (in Russian).
 17. R. M. Maivievskiy, D. K. Shul'tse, and I. A. Bunyakovskiy, Issledovanie Smazochnykh Materialov pri Trenii. O Svyazi Mezhdu Termicheskoy Stabil'nost'yu Khimicheski Aktivnykh Prisadok k Smazochnym Maslam i Ikh Tribotekhnicheskimi Svoystvami pri Trenii (Moscow: Nauka: 1981) (in Russian).