Вплив легування хромистих сталей молібденом на формування зносостійких наддрібнозеренних покриттів при роботі вузлів тертя в різних технологічних середовищах

В. В. Тихонович

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 02.07.2019. Завантажити: PDF

Вивчено вплив легування сталі 120Х15 молібденом на механізм формування на поверхнях тертя наддрібнозеренних зносостійких покриттів, завдяки яким контактна пара сталь 120Х15–сталь 20Х13 переходить в стаціонарний режим роботи з мінімальними коефіцієнтом тертя та зносом. Встановлено, що характер цього впливу істотно залежить від вибору технологічного середовища. Для кожного з середовищ визначено оптимальну кількість легуючого елементу. Показано, що наддрібнозеренні зносостійкі покриття складаються з окремих шарів і є продуктом багаторазового нашарування на поверхні тертя мікрооб’ємів металу, прилеглих до плям контакту. Встановлено, що характер масопереносу металу між контактуючими тілами при формуванні зносостійких покриттів визначає їх зносостійкість. Вивчено вплив легування стали 120Х15 молібденом і введення в технологічні середовища фулеренів C$_{60}$ і концентратів мастильно-охолоджуючих рідин з антизадирними та протизносними присадками на масоперенесення металу між тілами, що труться.

Ключові слова: тертя, наноструктура, ультрадисперсна структура, мастильно-охолоджуючі рідини, фулерени, адгезійна взаємодія, масоперенесення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i09/1231.html

PACS: 61.46.Hk, 62.20.Qp, 68.35.Ct, 81.07.Bc, 81.16.Rf, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Тихонович, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 12: 1671 (2011).
 2. В. В. Тихонович, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 6: 817 (2015). Crossref
 3. В. И. Тихонович, Повышение износостойкости литых материалов. Повышение износостойкости литых сплавов для насосного оборудования (Киев: Институт проблем литья АН УССР: 1983).
 4. В. П. Гаврилюк, В. И. Тихонович, И. А. Шалевская и др., Абразивостойкие высокохромистые чугуны (Луганск: Ноулидж: 2010).
 5. Б. А. Кириевский, В. И. Тихонович, С. С. Затуловский, Г. Н. Гордань, Литые износостойкие материалы. О выборе материала для деталей, работающих в условиях трения скольжения и эрозионно-коррозионного износа (Киев: Наукова думка: 1969).
 6. В. В. Немошкаленко, В. В. Горский, В. В. Тихонович и др., Металлофизика, 6, № 6: 93 (1984).
 7. В. А. Галанов, О. Н. Григорьев, Ю. В. Мильман и др., Проблемы прочности, 11: 93 (1983).
 8. С. И. Булычев, В. П. Алехин, А. П. Терновский, ФиХОМ, 2: 58 (1976).
 9. С. И. Булычев, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров, ФиХОМ, 5: 69 (1979).
 10. В. В. Тихонович, О. М. Грипачевський, В. І. Тихонович, В. Г. Новицький, Металознавство та обробка металів, № 3: 21 (2007).
 11. В. Ю. Бакларь, Н. И. Кускова, В. В. Тихонович, A. H. Грипачевський, Электронная обработка материалов, № 4: 30 (2009).
 12. В. В. Тихонович, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 6: 763 (2016). Crossref
 13. Х. Дж. Гольдшмидт, Сплавы внедрения (Москва: Мир: 1971).
 14. В. В. Тихонович, В.Н. Уваров, Успехи физ. мет., 12, № 2: 209 (2011). Crossref
 15. М. Я. Дзугутов, Пластическая деформация высоколегированных сталей и сплавов (Москва: Металлургия: 1977).
 16. Ю. М. Виноградов, Трение и износ модифицированных металлов (Москва: Наука: 1972).
 17. Р. М. Маивиевский, Д. К. Шульце, И. А. Буняковский, Исследование смазочных материалов при трении. О связи между термической стабильностью химически активных присадок к смазочным маслам и их триботехническими свойствами при трении (Москва: Наука: 1981).