Power Efficiency of Electrophysical Methods of Dispersion and Electrochemical Dissolution of Several Metals

S. M. Zakharchenko$^{1}$, N. A. Shydlovska$^{1}$, A. O. Perekos$^{2}$, M. F. Zakharchenko$^{3}$

$^{1}$Institute of Electrodynamics, N.A.S. of Ukraine, 56 Peremohy Ave., UA-03057 Kyiv, Ukraine
$^{2}$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^{3}$V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry, NAS of Ukraine, 32/34 Academician Palladin Ave., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 28.12.2020. Download: PDF

For 16 metals the minimum theoretically possible specific expenses of energy for obtaining of their powders by electrophysical methods are calculated. For Al and Fe the minimum theoretically possible specific expenses of energy for their electrochemical dissolution are calculated. Power processes are observed and factual specific expenses of energy are defined for obtaining of fine-dispersed powders of Al by plasma-erosive dispersion of its granules in water and for obtaining of its ions by electrochemical dissolution of Al and Fe electrodes in water. The comparative analysis of power efficiency of electrophysical and electrochemical methods of obtaining of powders and ions of metals are given. Ways of its raise are analyzed.

Key words: electrospark and plasma-erosive dispersion of metals, fine-dispersive particles, electrochemical dissolution, specific expenses of energy, power efficiency.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v43/i04/0465.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.43.04.0465

PACS: 52.80.Wq, 61.43.Gt, 81.07.Wx, 82.45.Qr

Citation: S. M. Zakharchenko, N. A. Shydlovska, A. O. Perekos, and M. F. Zakharchenko, Power Efficiency of Electrophysical Methods of Dispersion and Electrochemical Dissolution of Several Metals, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 4: 465—487 (2021) (in Ukrainian)


REFERENCES
 1. J. I. Hong, V. C. Solomon, D. J. Smith, F. T. Parker, E. M. Summers, and A. E. Berkowitz, Appl. Phys. Lett., 89: 142506 (2006). Crossref
 2. A. E. Berkowitz, M. F. Hansen, F. T. Parker, K. S. Vecchio, F. E. Spada, E. J. Lavernia, and R. Rodriguez, J. Magn. Magn. Mater., 254–255: 1 (2003). Crossref
 3. P. Ochin, A. V. Gilchuk, G. E. Monastyrsky, Yu. N. Koval, A. A. Shcherba, and S. N. Zaharchenko, Mater. Sci. Forum, 738: 451 (2013). Crossref
 4. Y. J. Tang, F. T. Parker, H. Harper, A. E. Berkowitz, K. Vecchio, A. Rohatgi, and B. M. Ma, Appl. Phys. Lett., 86: 122507 (2005). Crossref
 5. P. K. Nguyen, K. H. Lee, S. I. Kim, K. A. Ahn, L. H. Chen, S. M. Lee, R. K. Chen, S. Jin, and A. E. Berkowitz, Nanotechnology, 23: 415604 (2012). Crossref
 6. G. Ya. Kolbasov, A. I. Ustinov, A. A. Shcherba, A. Ye. Perekos, M. O. Danilov, N. V. Vyunova, S. N. Zakharchenko, and G. Hossbah, J. Power Sources, 150: 276 (2005). Crossref
 7. J. Carrey, H. B. Radousky, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys., 95, No. 3: 823 (2004). Crossref
 8. Y. Liu, X. Li, Y. Li, Zh. Zhao, and F. Bai, Appl. Phys. A, 122: 174 (2016). Crossref
 9. S. N. Zakharchenko, I. P. Kondratenko, A. E. Perekos, V. P. Zalutsky, V. V. Kozyrsky, and K. G. Lopatko, Vostochno-Evropeyskiy Zhurnal Peredovykh Tekhnologiy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies], 6, No. 5 (60): 66 (2012) (in Russian).
 10. S. M. Zakharchenko, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 1: 16 (2013) (in Russian).
 11. A. A. Shcherba, S. N. Zakharchenko, K. G. Lopatko, and E. G. Aftandilyants, Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoyi Akademiyi Nauk Ukrayiny, Iss. 22: 74 (2009) (in Russian).
 12. N. B. Danilenko, A. I. Galanov, Ya. I. Kornev, P. V. Balukhtin, L. N. Shyian, T. A. Yurmazova, N. A. Yavorovskii, and G. G. Savelev, Nanotekhnika, No. 4 (8): 81 (2006) (in Russian).
 13. S. N. Zakharchenko, Novyny Energetyky, No. 6: 41 (2012) (in Russian).
 14. N. B. Danilenko, G. G. Savel’ev, N. A. Yavorovskii, M. B. Khaskel’berg, T. A. Yurmazova, and V. V. Shamanskii, Russian J. Appl. Chem., 78, No. 10: 1631 (2005).
 15. N. B. Danilenko, G. G. Savel’ev, N. A. Yavorovskii, and T. A. Yurmazova, Russian J. Appl. Chem., 81, No. 5: 803 (2008).
 16. O. R. Karataev, Z. R. Shamsutdinova, and I. I. Khafizov, Vestnik Kazanskogo Tekhnologicheskogo Universiteta, 18, No. 33: 21 (2015) (in Russian).
 17. K. K. Namitokov, Elektroerozionnye Yavleniya [Electroerosion Phenomena] (Moscow: Energiya: 1978) (in Russian).
 18. Y. S. Kwon, A. P. Ilyin, D. V. Tikhonov, G. V. Yablunovsky, and V. V. An, Mater. Lett., 62: 3143 (2008). Crossref
 19. G. A. Vorob’ev and V.A. Mukhachev, Proboy Tonkikh Dielektricheskikh Plenok [Breakdown of Thin Dielectric Films] (Moscow: Sovetskoe Radio: 1977) (in Russian).
 20. Yu. P. Rayzer, Fizika Gazovogo Razryada [Physics of Gas Discharge] (Moscow: Nauka: 1987) (in Russian).
 21. V. Ya. Ushakov, Impul’snyy Elektricheskiy Proboy Zhidkostey [Pulsed Electrical Breakdown of Liquids] (Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo Universiteta: 1975) (in Russian).
 22. N. A. Shydlovska, S. M. Zakharchenko, and O.P. Cherkaskyi, Tekhnichna Electrodynamika, No. 2: 5 (2017) (in Ukrainian). Crossref
 23. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, J. Mater. Res., No. 2: 277 (1987). Crossref
 24. A. P. Babichev, N. A. Babushkina, A. M. Bratkovsky, M. E. Brodov, M. V. Bystrov, B. V. Vinogradov, L. I. Vinokurova, E. B. Gel’man, A. P. Geppe, I. S. Grigor’ev, K. G. Gurtovoy, V. S. Egorov, A. V. Eletskiy, L. K. Zarembo, V. Yu. Ivanov, V. L. Ivashintseva, V. V. Ignat’ev, R. M. Imamov, A. V. Inyushkin, N. V. Kadobnova, I. I. Karasik, K. A. Kikoin, V. A. Krivoruchko, V. M. Kulakov, S. D. Lazarev, T. M. Lifshits, Yu. E. Lyubarskiy, S. V. Marin, I. A. Maslov, E. Z. Meylikhov, A. I. Migachev, S. A. Mironov, A. L. Musatov, Yu. P. Nikitin, L. A. Novitskiy, A. I. Obukhov, V. I. Ozhogin, R. V. Pisarev, Yu. V. Pisarevskiy, V. S. Ptuskin, A. A. Radtsig, V. P. Rudakov, B. D. Summ, R. A. Syunyaev, M. N. Khlopkin, I. N. Khlyustikov, V. M. Cherepanov, A. G. Chertov, V. G. Shapiro, V. M. Shustryakov, S. S. Yukimov, and V. P. Yunovskiy, Fizicheskiye Velichiny: Spravochnik [Physical Quantities: Handbook] (Eds. I. S. Grigoriev and E. Z. Meilikhov) (Moscow: Energoatomizdat: 1991) (in Russian).
 25. V. E. Zinoviev, Teplofizicheskiye Svoystva Metallov pri Vysokikh Temperaturakh. Sprav. Izd. [Thermophysical Properties of Metals at High Temperatures: Handbook] (Moscow: Metallurgiya: 1989) (in Russian).
 26. N. I. Suprunovska, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 4: 20 (2014) (in Russian).
 27. N. A. Shydlovska, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkaskyi, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 3: 3 (2017) (in Ukrainian). Crossref
 28. A. A. Shcherba, S. N. Zakharchenko, N. I. Suprunovskaya, and N. I. Shevchenko, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 2: 10 (2006).
 29. S. M. Zakharchenko, Naukovyy Visnyk Natsionalnoho Girnychoho Universytetu, No. 1 (133): 62 (2013) (in Ukrainian).
 30. A. A. Shcherba, N. I. Suprunovska, and D. S. Ivashchenko, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 6: 14 (2018). Crossref
 31. A. A. Shcherba, N. I. Suprunovska, and M. A. Shcherba, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 3: 43 (2018). Crossref
 32. N. A. Shydlovska, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkaskyi, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 4: 3 (2017) (in Ukrainian). Crossref
 33. N. A. Shydlovska, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkassky, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 1: 87 (2016) (in Russian). Crossref
 34. N. A. Shydlovska, S. M. Zakharchenko, and O. P. Cherkassky, Tekhnichna Elektrodynamika, No. 6: 69 (2015) (in Russian).
 35. S. N. Zakharchenko, Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoyi Akademii Nauk Ukrainy, Iss. 33: 113 (2012) (in Russian).
 36. G. K. Budnikov, V. N. Maistrenko, and M. R. Vyaselev, Osnovy Sovremennogo Elektrokhimicheskogo Analiza [Fundamentals of Modern Electrochemical Analysis] (Moscow: Mir: Binom. Laboratoriya Znaniy: 2003) (in Russian).