Investigation of Regularities of the Processes of Formation of Surface Layers with Electroerosive Alloying. Part I

V. B. Tarel’nyk$^{1}$, O. P. Gaponova$^{2}$, Ye. V. Konoplyanchenko$^{1}$, M. Ya. Dovzhyk$^{1}$

$^{1}$Sumy National Agrarian University, 160 G. Kondratiev Str., 40021 Sumy, Ukraine
$^{2}$Sumy State University, 2 Rymskogo-Korsakova Str., 40000 Sumy, Ukraine

Received: 24.10.2016; final version - 04.11.2016. Download: PDF

The dependences of mass transfer in refractory metals and alloys (Cr, Ti, W, hard alloy) as well as iron group metals (Ni) with contact and contactless electroerosive alloying (EEA) of surfaces by the Armco iron, 45 and 12Kh18N10T steels on treatment duration are obtained. Topographic analysis of the most typical surface areas along with high-quality x-ray microanalysis of the wear-resistant and antifriction coatings is carried out. Influence of the EEA process atmosphere on phase composition of the layer is studied.

Key words: coating, electroerosive alloying, mass transfer, roughness, x-ray diffraction analysis.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v38/i12/1611.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.38.12.1611

PACS: 68.55.J-, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.15.Rs, 81.40.Pq, 81.65.Lp, 81.70.Jb

Citation: V. B. Tarel’nyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplyanchenko, and M. Ya. Dovzhyk, Investigation of Regularities of the Processes of Formation of Surface Layers with Electroerosive Alloying. Part I, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1611—1633 (2016) (in Russian)


REFERENCES
 1. V. B. Tarel'nik, Upravleniye Kachestvom Poverkhnostnykh Sloev Detaley Kombinirovannym Elektroerozionnym Legirovaniem [Governing by the Quality of Surface Layers via Combining Electroerosive Alloying] (Sumy: MakDen: 2002) (in Russian)
 2. V. S. Martsinkovskiy, Visnyk SumDU. Seriya Tekhnichni Nauky, No. 2: 57 (2007) (in Russian)
 3. D. N. Korotaev, Tekhnologicheskiye Vozmozhnosti Formirovaniya Iznosostoykikh Nanostruktur Elektroiskrovym Legirovaniem [Possibilities of Forming Wear-Resistant Nanostructures by Electrospark Alloying] (Omsk: SibADI: 2009) (in Russian)
 4. A. D. Verkhoturov and I. M. Mukha, Tekhnologiya Elektroiskrovogo Legirovaniya Metallicheskikh Poverkhnostey [Technology of Electrospark Alloying of Metallic Surfaces] (Kiev: Tekhnika: 1982) (in Russian)
 5. V. F. Korobeynik, S. I. Rudyuk, and S. V. Korobeynik, Elektronnaya Obrabotka Materialov, No. 1: 15 (1989) (in Russian)
 6. V. M. Revutskiy, A. Ye. Gitlevich, and V. V. Mikhaylov, Elektronnaya Obrabotka Materialov, No. 6: 32 (1981) (in Russian)
 7. V. V. Mikhaylov, K. A. Bachu, Ye. A. Pasinkovskiy, and P. V. Peretyatku, Elektronnaya Obrabotka Materialov, 42, No. 3: 106 (2006) (in Russian)
 8. A. D. Verkhoturov, I. A. Podchernyayeva, L. F. Pryadko, and F. F. Yegorov, Elektrodnye Materialy dlya Elektroiskrovogo Legirovaniya [Electrode Materials for Electrospark Alloying] (Moscow: Nauka: 1988) (in Russian)
 9. S. A. Luzan, and O. M. Gorbachevskaya, Vestnik NTU 'KPI'. Avtomobile- i Traktorostroyenie, No. 60 (966): 53 (2012) (in Russian)
 10. A. P. Umanskiy, M. S. Storozhenko, V. V. Akopyan, and I. S. Martsenyuk, Aviatsionnaya Kosmicheskaya Tekhnika i Tekhnologiya, No. 9 (96): 214 (2012) (in Russian)
 11. A. Ye. Kudryashov, O. N. Doronin, Ye. I. Zamulayeva, Ye. A. Levashov, and N. V. Shvyndina, Chernye Metally, No. 10 (982): 61 (2013) (in Russian)
 12. L. Chen, L. Wang, Zh. Zeng, and T. Xu, Surface and Coatings Technology, 201, Issues 3—4: 599 (2006) Crossref
 13. V. M. Panashenko, A. I. Dukhota, A. D. Panasyuk, and A. D. Kostenko, Problemy Tribologii, No. 4: 96 2012 (in Russian)
 14. A. D. Verkhoturov, I. A. Podchernyaeva, and L. A. Konevtsov, Elektronnaya Obrabotka Materialov, 43, No. 6: 10 (2007) (in Russian)
 15. A. D. Verkhoturov, Formirovanie Poverkhnostnogo Sloya Metallov pri Elektroiskrovom Legirovanii [Formation of Surface Metal Layer with Electrospark Alloying] (Vladivostok: Dalnauka: 1995) (in Russian)
 16. V. P. Luneva, A. D. Verkhoturov, A. V. Kozyr', T. V. Glabets, and V. N. Bruy, Elektronnaya Obrabotka Materialov, 41, No. 4: 11 (2005) (in Russian)
 17. A. D. Verkhoturov, V. P. Luneva, T. V. Glabets, A. V. Kozyir, S. A. Demin, and V. N. Bruy, Elektronnaya Obrabotka Materialov, 41, No. 1: (2005) (in Russian)