Дослідження закономірностей процесів формування поверхневих шарів при електроерозійному леґуванні. Частина 1

В. Б. Тарельник$^{1}$, О. П. Гапонова$^{2}$, Є. В. Коноплянченко$^{1}$, М. Я. Довжик$^{1}$

$^{1}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021, Суми, Україна
$^{2}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40000 Суми, Україна

Отримано: 24.10.2016; остаточний варіант - 04.11.2016. Завантажити: PDF

Одержано залежності масоперенесення в тяжкотопких металах і стопах (Cr, Ti, W, твердий стоп), а також металах групи заліза (Ni) при контактному та безконтактному електроерозійному леґуванні (ЕЕЛ) поверхонь із заліза Армко, криць 45 і 12Х18Н10Т від тривалости оброблення. Проведено топографічну аналізу найбільш характерних ділянок поверхні та якісну рентґенівську мікроаналізу покриття зі зносостійких і антифрикційних матеріялів. Досліджено вплив атмосфери процесу ЕЕЛ на фазовий склад шару.

Ключові слова: покриття, електроерозійне леґування, масоперенесення, шерсткість, рентґеноструктурна аналіза.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i12/1611.html

PACS: 68.55.J-, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.15.Rs, 81.40.Pq, 81.65.Lp, 81.70.Jb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Б. Тарельник, Управление качеством поверхностных слоёв деталей комбинированным электроэрозионным легированием (Сумы: МакДен: 2002)
 2. В. С. Марцинковский, Вісник СумДУ. Серія Технічні науки, No 2: 57 (2007)
 3. Д. Н. Коротаев, Технологические возможности формирования износостойких наноструктур электроискровым легированием (Омск: СибАДИ: 2009)
 4. А. Д. Верхотуров, И. М. Муха, Технология электроискрового легирования металлических поверхностей (Киев: Техника: 1982)
 5. В. Ф. Коробейник, С. И. Рудюк, С. В. Коробейник, Электронная обработка материалов, No 1: 15 (1989)
 6. В. М. Ревуцкий, А. Е. Гитлевич, В. В. Михайлов, Электронная обработка материалов, No 6: 32 (1981)
 7. В. В. Михайлов, К. А. Бачу, Е. А. Пасинковский, П. В. Перетятку, Электронная обработка материалов, 42, No 3: 106 (2006)
 8. А. Д. Верхотуров, И. А. Подчерняева, Л. Ф. Прядко, Ф. Ф. Егоров, Электродные материалы для электроискрового легирования (Москва: Наука: 1988)
 9. С. А. Лузан, О. М. Горбачевская, Вестник НТУ «ХПИ». Автомобиле- и тракторостроение, No 60 (966): 53 (2012)
 10. А. П. Уманский, М. С. Стороженко, В. В.Акопян, И. С. Марценюк, Авиационная космическая техника и технология, No 9 (96): 214 (2012)
 11. А. Е. Кудряшов, О. Н. Доронин, Е. И. Замулаева, Е. А. Левашов, Н. В. Швындина, Чёрные металлы, No 10 (982): 61 (2013)
 12. L. Chen, L. Wang, Zh. Zeng, and T. Xu, Surface and Coatings Technology, 201, Issues 3—4: 599 (2006) Crossref
 13. И. А. Подчерняева, В. М. Панашенко, А. И. Духота, А. Д. Панасюк, А. Д. Костенко, Проблемы трибологии, No 4: 96 (2012)
 14. А. Д. Верхотуров, И. А. Подчерняева, Л. А. Коневцов, Электронная обработка материалов, 43, No 6: 10 (2007)
 15. А. Д. Верхотуров, Формирование поверхностного слоя металлов при электроискровом легировании (Владивосток: Дальнаука: 1995)
 16. В. П. Лунева, А. Д. Верхотуров, А. В. Козырь, Т. В. Глабец, В. Н. Бруй, Электронная обработка материалов, 41, No 4: 11 (2005)
 17. А. Д. Верхотуров, В. П. Лунева, Т. В. Глабец, А. В. Козырь, С. А. Демин, В. Н. Бруй, Электронная обработка материалов, 41, No 1: 23 (2005)