Study of Fretting-Fatigue of 65G Steel after Ion Nitriding in Anhydrous Saturating Media

V. G. Kaplun$^{1}$, T. V. Donchenko$^{1}$, V. S. Kurskoy$^{1}$, V. G. Yakovlev$^{2}$

$^{1}$Khmelnytskyi National University, 11 Instytutska Str., UA-29016 Khmelnytskyi, Ukraine
$^{2}$Volochysk Machine-Building Plant of Motor Sich JSC, 1 Nezalezhnost Str., UA-31200 Volochysk, Khmelnytskyi Reg., Ukraine

Received: 25.09.2019; final version - 21.01.2020. Download: PDF

The results of investigations of steel 65G fretting-fatigue after deposition of diffusion coatings in plasma of glow discharge by the method of the ion nitriding in hydrogen-free environments are presented. It is shown both an influence of parameters of deposition technological process on fretting-fatigue lifetime and a possibility of their optimization on the criterion of endurance maximum. The optimum condition of ion nitriding in hydrogen-free environments is determined according to criterion of maximal endurance of 65G steel under fretting-fatigue. As established, the fretting-fatigue of steel 65G after ion nitriding in the optimal mode is an order of magnitude higher than corresponding value for steel without nitriding.

Key words: fretting-fatigue, ion nitriding, endurance, hydrogen-free environment, oxinitriding.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v42/i05/0705.html

DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.42.05.0705

PACS: 52.80.Hc, 62.20.fk, 62.20.me, 68.35.Dv, 68.35.Gy, 81.40.Np, 81.65.Lp

Citation: V. G. Kaplun, T. V. Donchenko, V. S. Kurskoy, and V. G. Yakovlev, Study of Fretting-Fatigue of 65G Steel after Ion Nitriding in Anhydrous Saturating Media, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 5: 705—715 (2020) (in Russian)


REFERENCES
 1. S. H. Kostohryz, Yu. I. Shalapko, and A. L. Hanzyuk, Visnyk Tekhnolohichnoho Universytetu Podillya, No. 4, Ch. 2: 80 (1998) (in Ukrainian).
 2. P. V. Kaplun, Kontaktna Vytryvalist ta Znosostiykist Staley z Pokryttyamy pry Terti Kochennya (Khmelnytskyi: KhNU : 2018) (in Ukrainian).
 3. Y. I. Shalapko and V. G. Kaplun, Appl. Mechan. Eng., 7: 425 (2002).
 4. Yu. Y. Shalapko, V. H. Kaplun, and V. A. Honchar, Vestnyk Dvyhatelestroeniya, No. 1: 135 (2002) (in Ukrainian).
 5. V. V. Shevelya and H. S. Kalda, Fretting-Ustalost Metallov (Khmelnytskyi: Podillya: 1998) (in Russian).
 6. N. L. Holeho, A. Ya. Alyabev, and V. V. Shevelya, Fretting-Korroziya Metallov (Kyiv: Tekhnika: 1974) (in Russian).
 7. V. I. Pokhmurskyy, Korrozionno-Ustalostnaya Prochnost Staley i Metody Ee Povysheniya (Kyiv: Naukova Dumka: 1974) (in Russian).
 8. R. B. Uoterkhauz, Fretting-Korroziya (Leningrad: Mashynostroenie: 1976) (in Russian).
 9. G. N. Filimonov and L. T. Balatskiy, Fretting v Soedineniyakh Sudovykh Detaley (Leningrad: Sudostroenie: 1973) (in Russian).
 10. A. N. Petukhov and B. F. Balashov, Vestnik Mashinostroeniya, No. 6: 17 (1974) (in Russian).
 11. V. I. Pokhmurskiy, Korrozionnaya Ustalost Metallov (Moscow: Metallurgiya: 1985) (in Russian).
 12. N. L. Golego, V. P. Onoprienko, M. N. Rozhkov, and A. L. Gaydarenko, Trenie i Iznos, 4, No. 4: 581 (1983) (in Russian).
 13. N. S. Kulagin, A. I. Dukhota, and V. L. Svechnikov, Perspektivnye Metody Vosstanovleniya Detaley i Uzlov Aviatsionnoy Tekhniki, 1989: 24 (in Russian).
 14. A. I. Dukhota, M. V. Kindrachuk, and V. F. Labunets, Proc. of 13-th Int. Colloq. 'Mekhanichna Vtoma Metaliv (MVM-2006)' (Sept. 25-28, 2006, Ternopil) (Ternopil: TDTU: 2006), p. 243 (in Russian).
 15. V. I. Pokhmurskyy and M. S. Khoma, Koroziyna Vtoma Metaliv i Splaviv (Lviv: SPOLOM: 2008) (in Ukrainian).
 16. V. G. Kaplun and P. V. Kaplun, Ionnoe Azotirovanie v Bezvodorodnykh Sredakh (Khmelnytskyi: KhNU: 2015) (in Russian).
 17. G. I. Krasovskiy, G. F. Filaretov, Planirovanie Eksperimenta (Minsk: BHU: 1982) (in Russian).
 18. B. I. Kostetskiy, I. G. Nosovskiy, A. K. Karaulov et al., Poverkhnostnaya Prochnost Metallov pri Trenii (Ed. B. Y. Kostetskiy) (Kyiv: Tekhnika: 1976) (in Russian).
 19. P. V. Kaplun and B. A. Lyashenko, Strength Mater., 48: 777 (2016). Crossref