Дослідження фретинг-втоми сталі 65Г після йонного азотування в безводневих насичуючих середовищах

В. Г. Каплун$^{1}$, Т. В. Донченко$^{1}$, В. С. Курской$^{1}$, В. Г. Яковлєв$^{2}$

$^{1}$Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, 29016 Хмельницький, Україна
$^{2}$Волочиський машинобудівний завод АТ «Мотор Січ», вул. Незалежності, 1, 31200 Волочиськ, Хмельницька обл., Україна

Отримано: 25.09.2019; остаточний варіант - 21.01.2020. Завантажити: PDF

Наведено результати досліджень сталі 65Г на фретинг-втому після нанесення дифузійних покриттів в плазмі жеврійного розряду методом йонного азотування в безводневих насичувальних середовищах. Показано вплив параметрів технологічного процесу нанесення покриттів на довговічність зразків при фретинг-втомі та можливість їх оптимізації за критерієм максимальної довговічності. Визначено оптимальний режим йонного азотування в безводневих середовищах за критерієм максимальної довговічності сталі 65Г при фретинг-втомі. Встановлено, що фретинг-втома сталі 65Г після йонного азотування за оптимальним режимом на порядок перевищує відповідне значення для неазотованої сталі.

Ключові слова: фретинг-втома, йонне азотування, довговічність, безводневе середовище, оксиазотування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i05/0705.html

PACS: 52.80.Hc, 62.20.fk, 62.20.me, 68.35.Dv, 68.35.Gy, 81.40.Np, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. С. Г. Костогриз, Ю. І. Шалапко, А. Л. Ганзюк, Вісник технологічного університету Поділля, № 4, ч. 2: 80 (1998).
 2. П. В. Каплун, Контактна витривалість та зносостійкість сталей з покриттями при терті кочення (Хмельницький: ХНУ: 2018).
 3. Y. I. Shalapko and V. G. Kaplun, Appl. Mechan. Eng., 7: 425 (2002).
 4. Ю. И. Шалапко, В. Г. Каплун, В. А. Гончар, Вестник двигателестроения, № 1: 135 (2002).
 5. В. В. Шевеля, Г. С. Калда, Фреттинг-усталость металлов (Хмельницький: Поділля: 1998).
 6. Н. Л. Голего, А. Я. Алябьев, В. В. Шевеля, Фреттинг-коррозия металлов (Київ: Техніка: 1974).
 7. В. И. Похмурский, Коррозионно-усталостная прочность сталей и методы ее повышения (Київ: Наук. думка: 1974).
 8. Р. Б. Уотерхауз, Фреттинг-коррозия (Ленинград: Машиностроение: 1976).
 9. Г. Н. Филимонов, Л. Т. Балацкий, Фреттинг в соединениях судовых деталей (Ленинград: Судостроение: 1973).
 10. А. Н. Петухов, Б. Ф. Балашов, Вестник машиностроения, № 6: 17 (1974).
 11. В. И. Похмурский, Коррозионная усталость металлов (Москва: Металлургия: 1985).
 12. Н. Л. Голего, В. П. Оноприенко, М. Н. Рожков, А. Л. Гайдаренко, Трение и износ, 4, № 4: 581(1983).
 13. Н. С. Кулагин, А. И. Духота, В. Л. Свечников, Перспективные методы восстановления деталей и узлов авиационной техники, 1989: 24 (1989).
 14. А. И. Духота, М. В. Киндрачук, В. Ф. Лабунец, Праці 13-го міжн. колокв. «Механічна втома металів (МВМ-2006)» (25–28 вер. 2006 р., Тернопіль) (Тернопіль: ТДТУ: 2006), с. 243.
 15. В. І. Похмурський, М. С. Хома, Корозійна втома металів і сплавів (Львів: СПОЛОМ: 2008).
 16. В. Г. Каплун, П. В. Каплун, Ионное азотирование в безводородных средах (Хмельницький: ХНУ: 2015).
 17. Г. И. Красовский, Г. Ф. Филаретов, Планирование эксперимента (Минск: БГУ: 1982).
 18. Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др. Поверхностная прочность металлов при трении (Ред. Б. И. Костецкого) (Київ: Техніка: 1976).
 19. P. V. Kaplun and B. A. Lyashenko, Strength Mater., 48: 777 (2016). Crossref