Вплив активності кисню на ефективність гранулювання при виробництві чавуну з кулястим графітом

Іва Нова, Йіржі Махута

Ліберецький технічний університет, вул. Студентська 1402/2, 46117 Ліберець 1, Чеська Республіка

Отримано: 12.03.2013. Завантажити: PDF

Виробництво відливок з чавуна з кулястим графітом потребує дотримання металургійних і технологічних принципів. Кисень відіграє важливу роль в цьому виробництві. Найбільший вплив він здійснює на кисень, зв’язаний в окислах. В умовах виробництва необхідно слідкувати за хімічним складом і температурою розплаву разом з іншими факторами, які дають внесок в активність кисню та ефективні модифікації. Встановлено вплив застосованого модифікатора (ґранулятора) активності кисню на виробництво чавуна з кулястим графітом.

Ключові слова: кулястий графіт, чавун, гранулювання, розчинність, насичення, розтоп.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i02/0175.html

PACS: 61.72.sd, 64.70.dg, 64.75.Bc, 81.05.Bx, 81.70.Jb, 82.80.Fk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. T. Myslivec, Fyzikálně Chemické Základy Ocelářství (Physico-Chemical Principles of the Steel Industry) (Prague: SNTL: 1971) (in Czech).
 2. B. V. Linchevskiy, Termodinamika i Kinetika Vzaimodeystviya Gazov s Zhidkimi Metallami (Moscow: Metallurgiya: 1986) (in Russian).
 3. R. Hummer, Giesserei, No. 24: 884 (1991).
 4. R. Hummer, Adv. Mate. Res., 4–5: 269 (1997). Crossref
 5. T. Kusakawa, Memoirs of the School of Science and Engineering, Waseda University, 52: 163 (1988).
 6. J. Šenberger, Sborník 14 Celostátní Konference (Brno: 2000), s. 34.
 7. L. Konečný, J. Exner, and I. Nová, Aktivita Kyslíku u Grafitických Litin (Oxygen Activity of Graphite Cast Iron) (Final Report of Grant Project GAČR 106/95/ 171 TU v Liberci: 1998) (in Czech).
 8. I. Nová, J. Bradáč, M. Vrba, and J. Šmrha, Archives of Foundry Engineering, 6, No. 18: 15 (2006).
 9. L. Bříštala, Vliv Kyslíku v Litinách s Kuličkovým Grafitem na Homogenitu Odlitků (Influence of Oxygen Activity of Spheroidal Graphite Iron on Homogeneity Castings) (Thesis, KSM-FS, TU in Liberci: 2001) (in Czech).
 10. R. Knébl, Vliv Kyslíku v Grafitických Litinách na Homogenitu Odlitků (Influence of Oxygen in Graphite Moulds on Castings Homogeneity) (Thesis, KSM-FS, TU in Liberec: 2000) (in Czech).
 11. J. Machuta and I. Nová, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 7: 977 (2012).