Ударне ущільнення порошку вольфраму в широкому діапазоні температур. II. Механічні властивості

О. І. Толочин, А. В. Лаптєв, І. Ю. Окунь, Я. І. Євіч

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 27.11.2013. Завантажити: PDF

Проведено ударне ущільнення в вакуумі 0,0133 Па звичайного порошку вольфраму з розміром частинок у 6—10 мкм при температурах 850, 1050, 1260, 1450, 1500, 1600 та 1640°C. Ізотермічна витримка перед ущільненням складала 20 хв. Одержані зразки діаметром 25—27 мм і заввишки $\cong$ 10 мм розрізали на дві частини, одна з яких піддавалася відпалу при температурі 1600°C впродовж години. Відпалену та невідпалену частини зразка розрізали на прямокутні штабики для визначення щільності, структури та механічних властивостей. Встановлено, що відносно високі механічні властивості формуються при температурі ущільнення не нижче 1600°C, що забезпечує міцну міжчастинкову взаємодію, яка призводить до транскристалітного руйнування зразків. При цьому межа міцності при вигині становить 1130 МПа, тріщиностійкість – 9 МПа$\cdot$м$^{1/2}$, твердість – 4350 МПа, межа міцності при стисканні – 1380 МПа і пластичність при стисканні – 11%. Додатковий відпал зразків в основному понизив їх механічні властивості за винятком міцності і пластичності при стисканні. Зразки з високими властивостями, які до відпалу руйнувалися транскристалітно, після відпалу стали руйнуватися інтеркристалітно.

Ключові слова: порошок, вольфрам, мікроструктура, ударне ущільнення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i02/0217.html

PACS: 62.20.M-, 81.20.Ev, 81.40.Ef, 81.40.Gh, 81.40.Lm, 81.40.Vw


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. П. Я. Радченко, Ю. Н. Подрезов, В. В. Паничкина, В. В. Скороход, Порошковая металлургия, № 8: 36 (1990).
  2. С. Ф. Гнюсов, С. Н. Кульков, А. Г. Мельников, И. Н. Севостьянова, Способ горячего прессования порошков тугоплавких металлов, Патент RU 2252838 (Опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15).
  3. Ю. В. Баранов, Эффект А. Ф. Иоффе на металлах (Москва: МГИУ: 2005).
  4. В. И. Трефилов, Ю. В. Мильман, С. А. Фирстов, Физические основы прочности тугоплавких металлов (Киев: Наукова думка: 1975).
  5. Е. М. Савицкий, К. Б. Поварова, П. В. Макаров, Металловедение вольфрама (Москва: Металлургия: 1978).