Формозміна паладієвої пластини, індукована малими однобічними водневими впливами

Є. Н. Любименко, М. В. Гольцова

Донецький національний технічний університет, вул. Артема, 58, 83001 Донецьк, Україна

Отримано: 06.06.2013; остаточний варіант - 29.01.2014. Завантажити: PDF

Експериментально досліджено формозмінення паладієвої пластини при її однобічному насиченні воднем при температурі 320°C в широкому інтервалі тисків $P_{H_{2}}$ = 0,01—0,3 МПа. Підтверджено, що формозмінення пластини розвивається в два етапи: на першому етапі пластина досить швидко досягає максимального вигину, а на другому, більш тривалому етапі, відбувається практично повне розпрямлення пластини. Встановлено нелінійну залежність від тиску максимальної стріли вигину пластини в області малого тиску водню, що відповідає утворенню ідеальних, псевдоідеальних розчинів водню в паладії. Обговорено фізичну природу встановлених експериментальних залежностей і підтверджено працездатність розвиненої раніше феноменологічної моделі.

Ключові слова: формозміна, паладієва пластинка, розчини Pd—H.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i02/0247.html

PACS: 46.70.De, 61.72.jj, 61.72.S-, 61.72.up, 66.30.jp, 68.35.Fx, 68.35.Gy


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. V. Goltsova and E. N. Lyubimenko, Fizika Metallov i Metallovedenie, 112, No. 4: 393 (2011) (in Russian).
 2. M. V. Goltsova and E. N. Lyubimenko, Fizika Metallov i Metallovedenie, 113, No. 2: 162 (2012) (in Russian).
 3. E. N. Lyubimenko and M. V. Goltsova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33, No. 6: 819 (2011) (in Russian).
 4. M. V. Goltsova and E. N. Lyubimenko, Fizika Metallov i Metallovedenie, 113, No. 11: 1073 (2012) (in Russian).
 5. E. Wicke and H. Brodowsky, Vodorod v Metallakh (Moscow: Mir: 1981) (Russian translation).
 6. V. A. Goltsov, Progress in Hydrogen Treatment of Materials (Donetsk: Kassiopeaya Ltd.: 2001).
 7. E. N. Lyubimenko and M. V. Goltsova, Naukovi Pratsi DonNTU. Metalurhiya, 177, No. 12 (2010) (in Russian).
 8. R. Lässer, Phys. Rev. B, 29, No. 8: 4765 (1984). Crossref
 9. R. Lässer and G. L. Powell, Phys. Rev. B, 34, No. 2: 578 (1986). Crossref
 10. V. A. Goltsov, A. L. Redko, and Zh. L. Glukhova, Fizika Metallov i Metallovedenie, 95, No. 1: 21 (2003) (in Russian).
 11. A. I. Raychenko, Matematicheskaya Teoriya Diffuzii v Prilozheniyakh (Kiev: Naukova Dumka: 1981) (in Russian).
 12. P. V. Geld and R. A. Ryabov, Vodorod v Metallakh i Splavakh (Moscow: Metallurgizdat: 1974) (in Russian).