Залежність величини критичної температури при випробуваннях на ударну в’язкість від параметрів мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей

С. О. Котречко, Ю. Я. Мєшков, Р. В. Тельович, В. М. Грищенко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 13.02.2014. Завантажити: PDF

Наведено результати досліджень впливу мікроструктури маловуглецевих сталей після гартування та відпуску на температуру 100%-крихкої складової зразків Шарпі. На основі даних випробувань гладких зразків на одновісний розтяг і зразків Шарпі на динамічний вигин одержано значення ефективного перенапруження металу у фронті концентратора за критичної температури. Вказано інтервал розмірів мартенситних пакетів, де температура Шарпі контролюється розміром карбідних частинок. Сформульовано вимоги до розміру карбідних частинок, при яких зростання міцности сталі не супроводжується підвищенням температури 100%-крихкої складової.

Ключові слова: крихкість, в’язкість, в’язко-крихкий перехід, мартенситні сталі, зразки Шарпі, маловуглецеві сталі.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i04/0461.html

PACS: 62.20.D-, 62.20.F-, 62.20.fk, 62.20.M-, 62.20.me, 62.20.mj, 81.30.Kf


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. T. Gladman and F. Pickering, Flow and Fracture of Polycrystals (New York: Cambridge: 1983).
 2. H. Ohtani, F. Terasaki, and T. Kunitake, Trans. ISI Japan, 12, No. 118: 90 (1972).
 3. J. P. Navlor and P. R. Krahe, Met. Trans. A, 5, No. 1699: 16 (1974).
 4. V. J. Roberts, Met. Trans., 1, No. 32: 32 (1997).
 5. S. A. Kotrechko, Phys. Metals, 12, No. 5: 542 (1993).
 6. S. A. Kotrechko, Yu. Ya. Meshkov, D. I. Nikonenko, and G. S. Mettus, Strength of Materials, 29, No. 4: 319 (1997). Crossref
 7. J. F. Knott, Fundamentals of Fracture Mechanics (London: Butterworth: 1975).
 8. K. S. Kuhne and W. A. Dahl, Arch. Eisenhuttenwes, 3, No. 11: (1983).
 9. S. A. Kotrechko and Yu. Ya. Meshkov, Met. Phys. Adv. Tech., 18, No. 12: 1393 (2000).
 10. С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, Проблемы прочности, 2, № 3: 5 (1999).
 11. A. S. Tetelman, T. R. Wilshaw, and C. A. Rau, J. Fract. Mech., 4, No. 4: 147 (1968).
 12. Ю. Я. Мешков, Г. О. Пахаренко, Структура металла и хрупкость стальных изделий (Киев: Наукова думка: 1985).
 13. S. A. Kotrechko, Yu. Ya. Meshkov, and G. S. Mettus, Successes and Problems ICF-8 (June 8–14, 1993) (Kyiv: 1993), part II, p. 325.
 14. С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, Предельная прочность. Кристаллы, металлы, элементы конструкций (Киев: Наукова думка: 2008).