Теоретична тривісна модель динамічного розсіяння та формування зображень некристалічних об’єктів

Б. В. Шелудченко, В. Б. Молодкін, С. В. Лізунова, С. Й. Оліховський, Є. М. Кисловський, О. Ю. Гаєвський, В. В. Лізунов, А. І. Нізкова, Т. П. Владимирова, В. В. Молодкін, К. В. Фузик, А. В. Гошкодеря, А. О. Білоцька, Г. О. Веліховський, А. А. Музиченко, Р. В. Лехняк

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 28.03.2014. Завантажити: PDF

В роботі побудовано теоретичну тривісну модель динамічного розсіяння та формування зображень некристалічних (медично-біологічних) об’єктів з урахуванням ефектів багатократности розсіяння, як в об’єкті (зокрема, ефекту заломлення, який описується виключно в межах динамічної теорії), так і в монокристалах монохроматора і аналізатора, для яких також враховано можливість наявності і при цьому як однорідно, так і неоднорідно розподілених мікродефектів та макродеформацій. Показано можливість істотного підвищення інформативности медичної діагностики на основі використання створеної моделі.

Ключові слова: некристалічні об’єкти, заломлення рентгенівських променів, дисперсійний механізм, динамічна теорія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i04/0559.html

PACS: 07.85.Jy, 31.15.xp, 61.05.cc, 87.57.cj, 87.59.-e


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. З. Г. Пинскер, Динамическое рассеяние рентгеновских лучей в идеальных кристаллах (Москва: Наука: 1974).
 2. E. Forster, K. Goets, and P. Zaumseil, Kristall und Technik, 15, No. 8: 937 (1980). Crossref
 3. В. А. Соменков, А. К. Ткалич, С. Ш. Шильштейн, Журнал технической физики, 61, вып. 11: 197 (1991).
 4. V. N. Ingal and E. A. Beliaevskaya, J. Phys. D, 28, No. 10: 2314 (1995). Crossref
 5. В. Н. Ингал, Е. А. Беляевская, Журнал технической физики, 66, вып. 3: 344 (1996).
 6. T. J. Davis, D. Gao, T. E. Gureyev, A. W. Stevenson, and S. W. Wilkins, Nature, 373: 595 (1995). Crossref
 7. D. Gao, T. J. Davis, and S. W. Wilkins, Aust. J. Phys., 48, No. 1: 103 (1995).
 8. T. J. Davis, T. E. Gureyev, D. Gao, A. W. Stevenson, and S. W. Wilkins, Phys. Rev. Lett., 74, No. 16: 3173 (1995). Crossref
 9. A. Snigirev, I. Snigireva, V. Kohn, S. Kuznetsov, and I. Schelokov, Rev. Sci. Instrum., 66, No. 12: 5486 (1995). Crossref
 10. В. А. Бушуев, В. Н. Ингал, Е. А. Беляевская, Кристаллография, № 5: 808 (1996).
 11. К. М. Подурец, В. А. Соменков, С. Ш. Шильштейн, Журнал технической физики, 59, вып. 6: 115 (1989).
 12. В. Н. Ингал, Е. А. Беляевская, Журнал технической физики, 63, вып. 6: 137 (1993).
 13. З. Г. Пинскер, Рентгеновская кристаллооптика (Москва: Наука: 1982).
 14. В. Н. Ингал, Е. А. Беляевская, В. А. Бушуев, Способ фазовой рентгенографии объектов и устройство для его осуществления (варианты), Патент Российской Федерации № 2115943 (G03B42/02, G01N23/04) (Опубл. 20 июля 1998).
 15. M. Ando, H. Sugiyama, A. Maksimenko, W. Pattanasiriwisawa, K. Hyodo, and Zh. Xiaowei, Jpn. J. Appl. Phys., 40, No. 8A: L844 (2001). Crossref
 16. К. Кумар, Теория возмущений и проблема многих тел для атомного ядра (Москва: Мир: 1964).
 17. С. В. Лизунова, В. Б. Молодкин, Б. В. Шелудченко и др., Металлофиз. новейшие технол., 35, № 11: 1585 (2013).
 18. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов и др., Основы интегральной многопараметрической диффузнодинамической дифрактометрии (Нальчик: Кабардино-Балкарский университет: 2013).
 19. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов и др., Основы динамической высокоразрешающей дифрактометрии функциональных материалов (Нальчик: Кабардино-Балкарский университет: 2013).
 20. R. Barabash, G. E. Ice, B. C. Larson, G. M. Pharr, K.-S. Chung, and W. Yang, Appl. Phys. Lett., 79, Iss. 6: 749 (2001). Crossref
 21. V. B. Molodkin, Phys. Metals, 3, No. 3: 573 (1981).
 22. V. B. Molodkin, Phys. Metals, 3, No. 4: 615 (1981).
 23. В. Б. Молодкин, Е. А. Тихонова, Физ. мет. металловед., 24, № 3: 385 (1967).