Магнітні фазові діаграми двокомпонентних невпорядкованих ОЦК-стопів заміщення з сильними електронними кореляціями

В. В. Лізунов$^{1}$, Є. Г. Лень$^{1}$, І. М. Мельник$^{1}$, М. В. Ушаков$^{1}$, Т. С. Лень$^{2}$, В. А. Татаренко$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 29.11.2013; остаточний варіант - 05.05.2014. Завантажити: PDF

В роботі досліджено енергетичні спектри електронів і передбачено діаграми магнітних фазових станів невпорядкованих бінарних ОЦК-стопів заміщення з різними значеннями параметра розсіяння електронів на атомах обох компонентів. Для опису таких стопів запропоновано однозонну модель сильного зв’язку, що враховує електрон-електронні взаємодії в наближенні корельованого випадкового поля. Показано, що тип магнітного порядку стопів визначається як енергетичними параметрами Кулонового відштовхування електронів з протилежними спінами на одному вузлі і середньою електронною концентрацією, так і величиною атомного розсіювального потенціалу. На відміну від однокомпонентних систем у досліджених стопах антиферомагнітне впорядкування має пороговий характер, тобто за всіх можливих значень середньої електронної концентрації воно не може встановлюватися при скільки завгодно малих значен нях потенціалу Кулонового відштовхування електронів на одному вузлі.

Ключові слова: електронна структура, сильні електронні кореляції, магнітна фазова діаграма, магнітні стопи.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i05/0575.html

PACS: 71.10.Fd, 71.20.Be, 71.27.+a, 71.28.+d, 71.55.Jv, 75.10.Lp, 75.40.Cx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. E. Dagotto, Science, 309: 257 (2005). Crossref
 2. J. Hubbard, Proc. Roy. Soc., 276, No. 1365: 238 (1963). Crossref
 3. J. Hubbard, Proc. Roy. Soc., 277, No. 1369: 237 (1964). Crossref
 4. J. Hubbard, Proc. Roy. Soc., 281, No. 1386: 401 (1964). Crossref
 5. D. Vollhardt, Annalen der Physik, 524, Iss. 1: 1 (2012). Crossref
 6. K. Byczuk, M. Ulmke, and D. Vollhardt, Phys. Rev. Lett., 90: 196403 (2003). Crossref
 7. K. Byczuk, W. Hofstetter, and D. Vollhardt, Phys. Rev. B, 69: 045112 (2004). Crossref
 8. P. Lombardo, R. Hayn, and G. I. Japaridze, Phys. Rev. B, 74: 085116 (2006). Crossref
 9. D. Semmler, K. Byczuk, and W. Hofstetter, Phys. Rev. B, 81: 115111 (2010). Crossref
 10. В. Ф. Лось, С. П. Репецкий, Методы теории неупорядоченных систем. Электронные свойства сплавов (Киев: Наукова думка: 1995).
 11. С. П. Репецкий, В. Б. Молодкин, И. Г. Вышиваная, Е. Г. Лень, И. Н. Мельник, О. И. Мусиенко, Б. В. Стащук, Успехи физики металлов, 10, № 3: 283 (2009). Crossref
 12. M. H. Hettler, A. N. Tahvildar-Zadeh, and M. Jarrell, Phys. Rev. B, 58: R7475 (1998). Crossref
 13. С. П. Репецкий, Т. Д. Шатний, Теоретическая и математическая физика, 131, № 3: 456 (2002). Crossref
 14. Ю. А. Изюмов, Успехи физических наук, 165, № 4: 403 (1995). Crossref
 15. H. Fukuyama, Phys. Rev. B, 5, No. 8: 2872 (1972). Crossref
 16. E. G. Len, I. M. Melnyk, S. P. Repetsky, V. V. Lizunov, and V. A. Tatarenko, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology), 42, No. 1: 47 (2011). Crossref
 17. С. П. Репецкий, Т. Д. Шатний, Т. С. Лень, Е. Г. Лень, Физ. мет. металло¬вед., 93, № 3: 9 (2002).
 18. A. N. Andriotis, E. N. Economou, L. Qiming, and C. M. Soukoulis, Phys. Rev. B, 47, No. 15: 9208 (1993). Crossref
 19. E. N. Economou, C. T. White, and R. R. DeMarco, Phys. Rev. B, 18, No. 8: 3946 (1978). Crossref
 20. C. T. White and E. N. Economou, Phys. Rev. B, 18, No. 8: 3959 (1978). Crossref
 21. R. R. DeMarco, E. N. Economou, and C. T. White, Phys. Rev. B, 18, No. 8: 3968 (1978). Crossref
 22. A. N. Andriotis, P. N. Poulopoulos, and E. N. Economou, Solid State Communications, 39: 1175 (1981). Crossref
 23. A. N. Andriotis, E. N. Economou, and C. M. Soukoulis, J. Phys.: Condens. Matter., 5, No. 26: 4505 (1993). Crossref