Ґадоліній-борвмісні нанокомпозити на основі магнетиту

Є. В. Пилипчук$^{1}$, А. Л. Петрановська$^{1}$, П. П. Горбик$^{1}$, О. М. Кордубан$^{2}$, А. А. Роговцов$^{3}$, Ю. Б. Шевченко$^{4}$

$^{1}$Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{3}$Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, просп. Академіка Палладіна, 32/34, 03680 Київ, Україна
$^{4}$Інститут ядерних досліджень НАН України, просп. Науки, 47, 03680 Київ, Україна

Отримано: 21.11.2013. Завантажити: PDF

Розроблено методики синтезу магнеточутливих наноструктур на основі нанокристалічного магнетиту, що містить ґадоліній і бор. Методами атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою, рентґеноструктурного аналізу та Рентґенової фотоелектронної спектроскопії вивчено склад і структуру одержаних сполук. Встановлено, що внаслідок синтезу на поверхні нанорозмірних частинок магнетиту утворюється аморфна фаза борату ґадолінію. Показано, що формування кристалічної фази GdBO$_{3}$ відбувається після відпалу при 950°C.

Ключові слова: наноструктури, магнетит, бор, ґадоліній, неорганічні сцинтилятори, боронейтронозахватна терапія, нейтронозахватний аґент.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i06/0767.html

PACS: 61.46.Df,81.07.Pr,81.16.Dn, 82.33.Pt,82.65.+r,82.80.Pv,87.85.Qr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. C. Mansuy, J.-M. Nedelec, and R. Mahiou, J. Mater. Chem., 14: 3274 (2004). Crossref
 2. Y. Wang, T. Endo, L. He, and Ch. Wu, J. Crystal Growth, 268, Iss. 3–4: 568 (2004). Crossref
 3. X. Y. Huang, D. C. Yu, and Q. Y. Zhang, J. Appl. Phys., 106: 113521 (2009). Crossref
 4. L. Stalpers, S. Kuipers, and C. Vroegindeweij, Proc. 9th Intern. Symp. ‘Neutron Capture Therapy for Cancer’ (Oct. 2–6, 2000, Osaka, Japan), p. 227.
 5. T. Watanabe, H. Ichikawa, and Y. Fukumori, Eur. J. Pharm. Biopharm., 54, No. 2: 119 (2002). Crossref
 6. П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, М. П. Турелик, Н. В. Абрамов, С. П. Туранская, Е. В. Пилипчук, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лукьянова, А. П. Шпак, А. М. Кордубан, Хімія, фізика та технологія поверхні, 2, № 4: 433 (2011).
 7. П. П. Горбик, М. В. Абрамов, А. Л. Петрановська, М. П. Турелик, О. А. Васильєва, Тимчасовий технологічний регламент на виробництво речовини «Магнетит У», Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 46056 ТТР 03291669.012:2012 (Зареєстровано в державній службі інтелектуальної власності України 17.10.2012).
 8. П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, Е. В. Пилипчук, Н. В. Абрамов, Е. И. Оранская, А. М. Кордубан, Хімія, фізика та технологія поверхні, 2, № 4: 385 (2011).
 9. Н. В. Абрамов, П. П. Горбик, Сб. научн. трудов «Поверхность», вып. 4 (19): 246 (2012).
 10. D. Briggs and M. Seach, Practical and Surface Analysis by Auger and X-Ray. Photoelectron Spectroscopy (Chichester: Wiley & Sons: 1983).
 11. В. И. Нефедов, Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений (Москва: Химия: 1984).
 12. П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, М. П. Турелик, Е. В. Пилипчук, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лукьянова, А. П. Шпак, А. М. Кордубан, В. В. Тришин, Ю. Б. Шевченко, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 8, № 4: 749 (2010).
 13. П. П. Горбик, В. В. Туров, Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии (Ред. А. П. Шпак, В. Ф. Чехун) (Киев: Наукова думка: 2011).