Явище посилення на порядки величини прояву дефектів в картині багаторазового розсіяння і його дисперсійна природа

В. В. Лізунов, В. Б. Молодкін, С. В. Лізунова, М. Г. Толмачьов, О. С. Скакунова, С. В. Дмитрієв, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. М. Скапа, Р. В. Лехняк, К. В. Фузик

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 04.06.2014. Завантажити: PDF

В даній роботі обговорюється відкрите та кількісно обґрунтоване авторами невідоме раніше явище підсилення на кілька порядків величини прояву дефектів у статистичній картині багаторазового розсіяння. Встановлено дисперсійну природу цього явища. Показано, що на відміну від випадків традиційно застосовної статистичної кінематичної теорії (наближення одноразового розсіяння), в якій дефекти виявляють свій вплив лише на амплітуди розсіяних хвиль (амплітуди розсіяння), при багаторазовому (динамічному) розсіянні додатково «вмикається» принципово новий механізм впливу спотворень не на амплітуди, а на хвильові вектори розсіяних хвиль. Виявлений механізм є, по-перше, експоненційно більш істотним, оскільки дефекти впливають безпосередньо на показник експоненти (на фазу хвильової функції), і, по-друге, характер цього впливу дефектів виявився керованим умовами дифракції (довжина хвилі, товщина об’єкту, геометрія і кути дифракції та ін.). В результаті відкрите явище та його дисперсійна природа уможливили авторам статті істотно розширити функціональні можливості діагностики і створити цілу низку методів нового покоління, які не лише на кілька порядків величини підвищили чутливість, але й уможливили розв’язати проблему однозначної діагностики багатопараметричних систем шляхом комбінування вимірювань картини багаторазового розсіяння за різних умов дифракції.

Ключові слова: динамічна дифракція, дисперсійний механізм, мікродефекти.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i07/0857.html

PACS: 07.85.Jy, 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.Lk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. Von Laue, Röntgenstrahl-Interferenzen (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft: 1948).
 2. C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction (London: Oxford University Press: 2001).
 3. R. W. James, Solid State Physics, 15: 55 (1963). Crossref
 4. B. W. Batterman and H. Cole, Rev. Mod. Phys., 36: 681 (1964). Crossref
 5. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
 6. V. B. Molodkin, M. V. Kovalchuk, A. P. Shpak, S. I. Olikhovskii, Ye. M. Kyslovskyy, A. I. Nizkova, E. G. Len, T. P. Vladimirova, E. S. Skakunova, V. V. Molodkin, G. E. Ice, R. I. Barabash, and I. M. Karnaukhov, Diffuse Scattering and the Fundamental Properties of Materials (Eds. R. I. Barabash, G. E. Ice, and P. E. A. Turchi) (New Jersey: Momentum Press: 2009), p. 391.
 7. А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, И. В. Гинько, С. И. Олиховский, Е. Н. Кисловский, Е. Г. Лень, А. А. Белоцкая, Е. В. Первак, В. В. Молодкин, Способ многопараметрической структурной диагностики монокристаллов с несколькими типами дефектов, Патент Украины № 36075 (Опубл. 10 октября 2008 г.).
 8. А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, В. Б. Молодкин, В. Л. Носик, В. Ю. Сторижко, Л. А. Булавин, И. М. Карнаухов, Р. И. Барабаш, Дж. Е. Айс, А. И. Низкова, И. В. Гинько, С. И. Олиховский, Е. Н. Кисловский, В. А. Татаренко, Е. Г. Лень, А. А. Белоцкая, Е. В. Первак, В. В. Молодкин, Способ многопараметрической структурной диагностики монокристаллов с несколькими типами дефектов, Патент Украины № 89594 (Опубл. 10 февраля 2010 г.).
 9. V. B. Molodkin, A. P. Shpak, M. V. Kovalchuk, V. F. Machulin, and V. L. Nosik, Physics–Uspekhi, 54: 661 (2011). Crossref
 10. В. Б. Молодкин, Е. А. Тихонова, Физ. мет. металловед., 24, № 3: 385 (1967).
 11. В. Б. Молодкин, Металлофизика, 2, № 1: 3 (1980).
 12. V. B. Molodkin, Phys. Metals, 3: 615 (1981).
 13. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, and M. E. Osinovskii, Phys. Metals, 5: 1 (1984).
 14. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, and M. E. Osinovskii, Phys. Metals, 5: 847 (1985).
 15. V. V. Kochelab, V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, and M. E. Osinovskii, phys. status solidi (a), 108, No. 1: 67 (1988). Crossref
 16. Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, М. Е. Осиновский, Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами (Киев: Наукова думка: 1988).
 17. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. N. Kislovskii, E. G. Len, and E. V. Pervak, phys. status solidi (b), 227, No. 2 : 429 (2001). Crossref
 18. S. I. Olikhovskii, V. B. Molodkin, E. N. Kislovskii, E. G. Len, and E. V. Pervak, phys. status solidi (b), 231, No. 1: 199 (2002). Crossref
 19. A. P. Shpak, V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, Ye. M. Kyslovskyy, O. V. Reshetnyk, T. P. Vladimirova, E. G. Len, A. I. Nizkova, V. M. Venger, and S. V. Dmitriev, phys. status solidi (a), 204, No. 8: 2651 (2007). Crossref
 20. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. N. Kislovskii et al., phys. status solidi (a), 204, No. 8: 2606 (2007). Crossref
 21. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, M. E. Osinovskii et al., phys. status solidi (a), 87, No. 2 : 597 (1985). Crossref
 22. J. E. Thomas, T. O. Baldwin, and P. H. Dederichs, Phys. Rev. B, 3: 1167 (1971). Crossref
 23. W. L. Bond, Acta Crystallogr., 13: 814 (1960). Crossref
 24. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. G. Len, E. N. Kislovskii, V. P. Kladko, O. V. Reshetnyk, T. P. Vladimirova, and B. V. Sheludchenko, phys. status solidi (a), 206, No. 8: 1761 (2009). Crossref
 25. Е. А. Тихонова, Физика твёрдого тела, 9, № 2: 516 (1967).
 26. P. H. Dederichs, Phys. Rev. B, 1, No. 4: 1306 (1970). Crossref
 27. V. V. Nemoshkalenko, V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 308, No. 1: 294 (1991). Crossref
 28. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. N. Kislovskii et al., Phys. Rev. B, 78: 224109 (2008). Crossref
 29. В. А. Бушуев, Кристаллография, 39, № 6: 983 (1994).
 30. K. M. Pavlov and V. I. Punegov, Acta Crystallogr. A, 56, Iss. 3: 227 (2000). Crossref
 31. V. Holy and K. T. Gabrielyan, phys. status solidi (b), 140: 39 (1987). Crossref
 32. А. М. Поляков, Ф. Н. Чуховский, Д. И. Пискунов, ЖЭТФ, 99, № 2: 589 (1991).
 33. N. Kato, Acta Crystallogr. A, 36, Iss. 5: 763 (1980). Crossref
 34. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов и др., Основы динамической высокоразрешающей дифрактометрии функциональных материалов (Нальчик: Кабардино-Балкарский университет: 2013).
 35. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов и др., Основы интегральной многопараметрической диффузно-динамической дифрактометрии (Нальчик: Кабардино-Балкарский университет: 2013).