Спінові коливання у феромагнетній нанооболонці типу «нанорис»

Ю. І. Горобець$^{1}$, В. В. Куліш$^{2}$

$^{1}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 07.07.2014. Завантажити: PDF

Теоретично досліджуються дипольно-обмінні спінові коливання в композитній наночастинці типу «нанорис» (витягнутий еліпсоїд обертання). Розглядається нанорис з немагнетним ядром та оболонкою з одноосьового феромагнетику, що має локальний тип «легка вісь». Спінова динаміка в такій системі описується лінеаризованим рівнянням Ландау—Ліфшиця (у магнетостатичному наближенні) з доданками, що враховують магнетну диполь-дипольну взаємодію, обмінну взаємодію та ефекти анізотропії. Після виключення намагнетованости з рівняння Ландау—Ліфшиця одержано рівняння для магнетного потенціялу описаних вище спінових коливань. Для випадку тонкої оболонки з відношенням півосей еліпсоїда, близьким до одиниці, одержано також дисперсійне співвідношення для таких спінових коливань.

Ключові слова: композитна наноструктура, нанорис, спінове збудження, дипольно-обмінна теорія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i08/1023.html

PACS: 62.23.St, 75.30.Ds, 75.40.Gb, 75.50.Tt, 75.75.Jn, 75.90.+w


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. И. Ахиезер, В. Г. Барьяхтар, С. В. Пелетминский, Спиновые волны (Москва: Наука: 1967).
 2. V. V. Kruglyak, S. O. Demokritov, and D. Grundler, J. Phys. D: Appl. Phys., 43, No. 26: 264001 (2010). Crossref
 3. S. D. Bader and S. S. P. Parkin, Ann. Rev. Condens. Matter Phys., 1: 71 (2010). Crossref
 4. S. Neusser and D. Grundler, Adv. Mater., 21, No. 28: 2927 (2009). Crossref
 5. T. Schneider, A. A. Serga, B. Leven, B. Hillebrands, R. L. Stamps, and M. P. Kostylev, Appl. Phys. Lett., 92, No. 2: 022505 (2008). Crossref
 6. M. Bauer, O. Büttner, S. O. Demokritov, B. Hillebrands, V. Grimalsky, Yu. Rapoport, and A. N. Slavin, Phys. Rev. Lett., 81, No. 17: 3769 (1998). Crossref
 7. K. Yu. Guslienko and A. N. Slavin, J. Appl. Phys., 87, No. 9: 6337 (2000). Crossref
 8. F. G. Aliev, J. F. Sierra, A. A. Awad, G. N. Kakazei, D.-S. Han, S.-K. Kim, V. Metlushko, B. Ilic, and K. Yu. Guslienko, Phys. Rev. B, 79, No. 17: 174433 (2009). Crossref
 9. J. Jorzick, S. O. Demokritov, C. Mathieu, B. Hillebrands, B. Bartenlian, C. Chappert, F. Rousseaux, and A. N. Slavin, Phys. Rev. B, 60, No. 22: 15194 (1999). Crossref
 10. R. Arias and D. L. Mills, Phys. Rev. B, 63, No. 13: 134439 (2001). Crossref
 11. R. Skomski, M. Chipara, and D. J. Sellmyer, J. Appl. Phys., 93, No. 10: 7604 (2003). Crossref
 12. S. M. Chérif, Y. Roussigné, C. Dugautier, and P. Moch, J. Magn. Magn. Mater., 222, No. 3: 337 (2000). Crossref
 13. H. Wang, D. W. Brandl, F. Le, P. Nordlander, and N. J. Halas, Nano Lett., 6, No. 4: 827 (2006). Crossref
 14. S. I. Cha, C. B. Mo, K. T. Kim, and S. H. Hong, J. Mater. Res., 20, No. 8: 2148 (2005). Crossref
 15. R. Rajendran, R. Muralidharan, R. S. Gopalakrishnan, M. Chellamuthu, S. U. Ponnusamy, and E. Manikandan, Eur. J. Inorganic Chem., 2011, No. 35: 5384 (2011). Crossref
 16. H. Chen, D. C. Colvin, B. Qi, T. Moore, J. He, O. T. Mefford, F. Alexis, J. C. Goreb, and J. N. Anker, J. Mater. Chem., 22, No. 25: 12802 (2012). Crossref
 17. И. В. Комаров, Л. И. Пономарев, С. Ю. Славянов, Сфероидальные и кулоновские сфероидальные функции (Ред. В. С. Булдырев) (Москва: Наука: 1976).