Дифузія азоту і фазово–структурні перетворення в титані

О. Ткачук, Я. Матичак, І. Похрелюк, В. Федірко

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна

Отримано: 10.10.2013. Завантажити: PDF

Аналітично й експериментально досліджено процес високотемпературного азотування (Т = 950°C) титану. Відображено роль азоту як $\alpha$-стабілізатора у формуванні нітридного шару та тришарової дифузійної зони (шар $\alpha$-фази, шар $\alpha + \beta$-фази і шар $\beta$-фази). Одержано наближений розв’язок сформульованої задачі щодо дифузії азоту в такому неоднорідному середовищі з урахуванням переміщень міжфазних меж. Розраховано константи параболічного росту шарів, що уможливило передбачити кінетику їх росту і розподіл азоту в дифузійній зоні. Експериментально зафіксовано еволюцію мікроструктури газонасиченого шару (після витримок у 1 і 5 годин), зумовлену структурно-фазовими перетвореннями під час дифузії азоту.

Ключові слова: азотування титану, кінетика, дифузія, структурно–фазові перетворення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i08/1079.html

PACS: 64.75.Nx, 66.30.Dn, 66.30.je, 68.35.Dv, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. V. M. Fedirko and I. M. Pohrelyuk, Azotuvannya Tytanu ta Yogo Splaviv (Nitridation of Titanium and Its Alloys) (Kyiv: Naukova Dumka: 1995) (in Ukrainian).
  2. Ya. Matychak, V. Fedirko, I. Pohrelyuk, O. Yaskiv, and O. Tkachuk, Defect Diffus. Forum, 277: 33 (2008).
  3. I. Katzarov, S. Malinov, and W. Sha, Metall. Mater. Trans. A, 33A: 1027 (2002). Crossref
  4. Ya. Matychak, V. Fedirko, I. Pohrelyuk, and O. Tkachuk, Diffusion-Fundamentals Org., 11, No. 48: 1 (2009).
  5. E. Fromm und E. Gebhardt, Gase und Kohlenstoff in Metallen. Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen. Bd. 26 (Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag: 1976) (in German).
  6. A. V. Lykov, Teoriya Teploprovodnosti (Theory of Thermal Conduction) (Moscow: Vysshaya Shkola: 1966) (in Russian).