Аномалії зворотного магнетопластичного ефекту в магнійтермічному берилійовому конденсаті

Є. І. Курек, І. Г. Курек, А. В. Олійнич-Лисюк, М. Д. Раранський

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 50012 Чернівці, Україна

Отримано: 13.03.2014. Завантажити: PDF

У магнійтермічному берилійовому конденсаті при одночасній дії на зразки слабкого постійного магнетного, механічного або температурного полів (в інтервалі температур $\cong$ 20—100°C) зафіксовано зворотний магнетопластичний ефект (МПЕ). При цьому було досліджено поведінку амплітудних і температурно-кінетичних залежностей ефективного модуля зсуву та низькочастотного внутрішнього тертя, а також розраховано відношення швидкостей руху дислокацій у магнетному полі та без нього ($V_{MF}/V_{0}$). При накладанні слабкого постійного магнетного поля in situ зафіксовано розщеплення максимумів внутрішнього тертя та аномальну поведінку $V_{MF}/V_{0}$ на всіх стадіях експерименту, а також інверсію знаку МПЕ при охолодженні, якому передує формування магнетонечутливої области.

Ключові слова: зворотний магнетопластичний ефект, ефективний модуль зсуву, низькочастотне внутрішнє тертя, швидкість руху дислокацій, діямагнетний берилій.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i10/1303.html

PACS: 61.72.Hh, 62.20.de, 62.40.+i, 75.20.En, 75.80.+q, 81.40.Jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. И. Пинчук, С. Д. Шаврей, Физика твёрдого тела, 46, вып. 9: 1603 (2004).
 2. Ю. И. Головин, Физика твёрдого тела, 46, вып. 5: 769 (2004).
 3. Р. Б. Моргунов, Успехи физических наук, 174, вып. 2: 131 (2004). Crossref
 4. В. И. Альшиц, Е. В. Даринская, Т. М. Перекалина, A. A. Урусовская, Физика твёрдого тела, 29, вып. 2: 467 (1987).
 5. В. И. Альшиц, Е. В. Даринская, М. В. Колдаева, Письма в ЖЭТФ, 88, вып. 7: 500 (2008).
 6. Ю. А. Осипьян, Ю. И. Головин, Р. Б. Моргунов, Р. К. Николаев, И. А. Пушнин, С. З. Шмурак, Физика твёрдого тела, 43, вып. 7: 1333 (2001).
 7. B. И. Смирнов, В. В. Шпейзман, Н. Н. Песчанская, Р. К. Николаев, Физика твёрдого тела, 44, вып. 10: 1915 (2002).
 8. Ю. В. Осинская, С. С. Петров, А. В. Покоев, В. В. Рунов, Физика твёрдого тела, 52, вып. 3: 486 (2010).
 9. Е. И. Курек, А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Письма в ЖТФ, 37, вып. 24: 1 (2011).
 10. Е. И. Курек, И. Г. Курек, А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Физика твёрдого тела, 55, вып. 10: 1897 (2013).
 11. М. И. Молоцкий, Физика твёрдого тела, 35, вып. 1: 11 (1993).
 12. А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Физика твёрдого тела, 54, вып. 3: 417 (2012).
 13. D. H. Rogers, J. Appl. Phys., 33, No. 3: 781 (1962). Crossref
 14. С. А. Головин, А. Пушкар, Д. М. Левин, Упругие и демпфирующие свойства конструкционных металлических материалов (Москва: Металлургия: 1987).
 15. Д. М. Левин, В. Г. Ткаченко, Н. К. Лашук, И. Ю. Канунникова, Известия ВУЗов. Физика, № 6: 60 (1990).
 16. B. Г. Стронгин, В. Г. Ткаченко, А. В. Олейнич, Н. К. Лашук, Физ. мет. металловед., вып. 11: 187 (1990).
 17. Л. А. Мержиевский, С. А. Шамонин, Журнал прикладной механики и технической физики, № 5: 170 (1980).