Дослідження структури та розподілу хімічних елементів в литих високоентропійних стопах системи Al$_{x}$FeNiCoCuCr

В. М. Надутов, С. Ю. Макаренко, П. Ю. Волосевич, В. П. Залуцький

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 10.04.2014. Завантажити: PDF

Представлено результати досліджень структури і розподілу хімічних елементів у високоентропійних стопах (ВЕС) системи Al$_{x}$FeNiCoCuCr (х = 1, 1,5, 1,8) в литому стані. Дослідження виконано методами рентґеноструктурного, металографічного й електронно-мікроскопічного аналізів з використанням можливостей енергодисперсійного аналізу елементів. Механічні властивості визначали мірянням твердости та мікротвердости. Встановлено, що ВЕС складаються з ОЦК- і ГЦК-фаз, причому стоп з еквіатомовим складом містить дві ГЦК-фази з підвищеним вмістом міді, що відрізняються параметром кристалічної ґратниці. Виявлено неоднорідний розподіл Cu між дендритами та іншими фазами при відносно однорідному розподілі інших хімічних елементів. Показано, що формування структури в різних зонах по перетину зливка і її перехід від зеренної до дендритної залежать від швидкости його охолодження, яка визначається ступенем віддалення від поверхні, що контактує з подиною. Виявлено, що у ВЕС дисперсність структурних елементів збільшується зі зростанням вмісту алюмінію. Показано, що в збідненому за міддю твердому розчині (всередині зерен і дендритів) при охолодженні відбувається розпад з утворенням упорядкованих дисперсних виділень пластинчастої форми.

Ключові слова: структура, твердість, дендрити, високоентропійний стоп, електронна мікроскопія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i10/1327.html

PACS: 61.05.cp, 62.20.Qp, 64.70.kd, 64.75.Nx, 68.35.Dv, 68.37.Hk, 68.70.+w


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, and S.-Y. Chang, Adv. Eng. Mater., 6: 299 (2004). Crossref
 2. Ch.-J. Tong, Yu-L. Chen, S.-K. Chen, J. W. Yeh, T.-T. Shun, Ch.-H. Tsau, S.-J.Lin, and Sh.-Yu Chang, Metall. Mater. Trans. A, 36: 881 (2005). Crossref
 3. Ch.-Ch. Tung, J.-W. Yeh, T.-Т. Shun, S.-K. Chen, Yu.-Sh. Huang, and H.-Ch. Chen, Mater. Lett., 61: 1 (2007). Crossref
 4. S. Singh, N. Wanderka, B. S. Murty, U. Glatzel, and J. Banhart, Acta Mater., 59: 182 (2011). Crossref
 5. М. В. Ивченко, В. Г. Пушин, А. Н. Уксусников, N. Wanderka, Физ. мет. металловед., 114, № 6: 561 (2013). Crossref
 6. М. В. Ивченко, В. Г. Пушин, А. Н. Уксусников, N. Wanderka, Н. И. Коуров, Физ. мет. металловед., 114, № 6: 549 (2013). Crossref
 7. Измерение микротвёрдости вдавливанием алмазными наконечниками: ГОСТ 9450-76 (Москва: Издательство стандартов: 1993).
 8. А. Е. Вол, Строение и свойства двойных металлических систем (Москва: Государственное издательство физико-математической литературы: 1959), т. 1.
 9. М. Е. Дриц, Н. Р. Бочвар, Л. С. Гузей, Двойные и многокомпонентные системы на основе меди: Справочник (Москва: Наука: 1979).
 10. Ch.-J. Tong, Yu-L. Chen, S.-K. Chen, J.-W. Yeh, T.-T. Shun, Ch.-H. Tsau, Su-J. Lin, and Sh.-Yu Chang, Metall. Mater. Trans. A, 36: 1263 (2005). Crossref
 11. J.-M. Wu, Su-J. Lin, J.-W. Yeh, S.-K. Chen, Yu.-Sh. Huang, and H.-Ch. Chen, Wear, 261: 513 (2006). Crossref