Структурна характеризація та преципітація в стопі AlMg$_{5}$Si$_{2}$Mn

В. В. Бойко$^{1}$, Т. Лінк$^{1}$, К. В. Михаленков$^{2}$

$^{1}$Technical University Berlin, Institute for Materials Science and Technology, Sekr. BH 18, Ernst-Reuter-Platz 1, D-10587 Berlin, Germany
$^{2}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 25.05.2014. Завантажити: PDF

В роботі представлено результати дослідження структури стопу AlMg$_{5}$Si$_{2}$Mn, одержаного виливанням у кокіль та під тиском. За допомогою диференційної сканівної калориметрії, вимірів мікротвердости, трансмісійної електронної мікроскопії і локальної рентґеноспектральної аналізи було встановлено, що всередині зерен $\alpha$-Al в литому стані спостерігаються вигнуті пластинчасті виділення. Дослідженнями цих виділень було встановлено, що: їх склад близький до стехіометричного складу Mg$_{2}$Si; виділення однією стороною приєднані до дислокацій; кількість виділень значно більша в стопі, відлитому під тиском, ніж у випадку кокільного виливання; виділення розміщуються тільки в зернах твердого розчину, а між лямелями евтектики не спостерігаються. Найбільш вірогідно, що такі виділення є частинками $\beta^{''}$-фази, і головним механізмом їх утворення є гетерогенне зародження на дислокаціях.

Ключові слова: преципітати, розподіл елементів, природне старіння, алюмінієвий ливарний стоп.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i12/1597.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.Ff, 61.72.Qq, 62.20.Qp, 81.05.Bx, 81.10.Fq, 81.30.Mh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. M. C. Wuth, H. Koch, and A. J. Franke, Casting Plant and Technology International, 16: 12 (2000).
  2. U. Hielscher, H. Sternau, H. Koch, and A. J. Franke, Light Metals 1996 (Ed. W. Hale) (TMS: 1996), p. 933.
  3. S. Otarwanna et al., Met. Mater. Trans. A, 40A: 1645 (2009). Crossref
  4. T. Petkov et al., BHM Berg- und Huttenmannische Monatsheft, 158, Iss. 3: 1 (2013).
  5. G. K. Sigworth, H. Koch, and P. Krug, 40th Annual Conference of Metallurgists and Electrometallurgy. Light Metals Symposium (August 26–29, 2001, Toronto), p. 349.
  6. G. Wang, L. Yan, G. Ren, and Z. Zhao, J. Mater. Eng. Performance, 20: 399 (2011). Crossref
  7. Q. G. Wang and C. J. Davidson, J. Mat. Sci., 36: 739 (2001). Crossref
  8. O. M. Barabash, O. V. Sulzhenko, T. N. Legkaya, and N. P. Korzhova, J. Phase Equilibria, 22: 5 (2001). Crossref
  9. L. F. Mondolfo, Aluminum Alloys: Structure and Properties (London–Boston: Butterworths: 1976), p. 678.
  10. C. Ravi and C. Wolverton, Acta Mater., 52: 4213 (2004). Crossref