Воднева крихкість та воднева пластичність сталі

В. О. Сошко, І. П. Сімінченко, В. С. Ляшков

Херсонський національний технічний університет, Бериславське шосе, 24, 73008 Херсон, Україна

Отримано: 25.03.2014; остаточний варіант - 15.09.2014. Завантажити: PDF

У роботі було виділено низку проблем, розв’язання яких уможливлює просунутися в питанні про механізм впливу водню на фізико-хемічні та механічні властивості твердих тіл. Серед них найбільш важлива – виявлення впливу різних форм водню на перебіг процесів від пружньої та пластичної деформації до різних видів крихкого руйнування. У природі водень може знаходитися в молекулярному, атомарному та йонному станах. У зв’язку з різними формами стану водню виникає і різноманіття явищ його взаємодії з металом, що деформується. Зазвичай зміни процесу деформації та руйнування стопів заліза відносять на рахунок взаємодії металу з воднем , що знаходиться в атомарному або йонному стані, в той час як водень у молекулярному стані не впливає на ці процеси. Відзначено, що вивчення явищ, які мають місце при взаємодії водню та його активних форм з металом, що деформується, становить інтерес не тільки в зв’язку з механічним обробленням металу, а й для науково-обґрунтованого використання ефекту цієї взаємодії, щоб одержати потрібний позитивний результат для захисту конструкційних металів від небажаних наслідків цих процесів. Представлено результати вивчення мікроструктури поверхні титану після його механічного оброблення різанням у водні й на повітрі та докази пластифікувальної дії водню при механічному обробленні титану. Показано, що водень практично не змінює пружню деформацію, а полегшує перебіг пластичної деформації.

Ключові слова: метал, водень, крихкість, пластичність, деформація, різання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i12/1701.html

PACS: 61.72.Hh, 62.20.fk, 62.20.mj, 81.20.Wk, 81.40.Lm, 81.40.Np, 81.40.Vw


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Н. А. Галактионова, Водород в металлах (Москва: Металлургия: 1967).
 2. Л. С. Мороз, Б. Б. Чечулин, Водородная хрупкость металлов (Москва: Металлургия: 1967).
 3. C. Zapffe, Trans ASM, 39: 191 (1947).
 4. A. S. Tetleman, Fracture of Solids (New York: John Wiley and Sons: 1962).
 5. A. R. Troiano, Trans. ASM, 52: 54 (1960).
 6. J. G. Morlet and H. H. Jonhson, J. Iron Steel Inst., 189: 37 (1958).
 7. N. J. Petch, Phil. Mag., 1: 331 (1956). Crossref
 8. А. И. Сошко, В. А. Тетерский, Влияние рабочих сред на свойства материалов (Киев: Наукова думка: 1964), вып.3, с. 40.
 9. В. А. Тетерский, А. И. Сошко, Влияние рабочих сред на свойства материалов (Киев: Наукова думка: 1964), вып.3, с. 48.
 10. С. И. Микитишин, И. И. Василенко, Влияние рабочих сред на свойства материалов (Киев: Наукова думка: 1964), вып.3, с. 28.
 11. J. A. Clum, Scripta Metallurgica, 9, No. 1: 51 (1975). Crossref
 12. E. Lunarska, Metalurgia i Odlewnictwo, No. 101: 36 (1984).
 13. А. И. Сошко, В. А. Сошко, Смазочно-охлаждающие технологические средства для механической обработки металлов (Херсон: Олди-плюс: 2008).
 14. Г. В. Карпенко, А. К. Литвин, В. И. Ткачев, Физико-химическая механика материалов, № 7: 77 (1973).
 15. В. И. Житомирский, В. И. Ткачев, Физико-химическая механика материалов, № 3: 121 (1988).
 16. Б. А. Колачев, Водородная хрупкость цветных металлов (Москва: Металлургия: 1966).
 17. В. А. Сошко, Я. Е. Шкарапата, А. Н. Когут, Физико-химическая механика материалов, № 3: 119 (1988).
 18. Г. В. Карпенко, Р. И. Крипякевич, Влияние водорода на структуру и свойства стали (Москва: Металлургиздат: 1962), с. 198.
 19. А. Коттрелл, Механические свойства новых материалов (Ред. Г. И. Баренблатт) (Москва: Мир: 1966), с. 254 (пер. с англ.).
 20. С. Г. Энтелис, Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием (Москва: Машиностроение: 1986), с. 603.