Рентгеноспектральні дослідження аморфного металічного сплаву Fe$_{82}$Si$_{4}$B$_{14}$

В. Х. Касіяненко, В. Л. Карбівський, С. С. Смоляк, О. І. Слуховський, Л. І. Карбівська, В. К. Носенко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 08.09.2014. Завантажити: PDF

Методом Рентґенівської фотоелектронної спектроскопії досліджено електронну будову аморфного металевого стопу Fe$_{82}$Si$_{4}$B$_{14}$. Встановлено, що для аморфних стопів Fe$_{82}$Si$_{4}$B$_{14}$ характерна наявність окисненого поверхневого шару з товщиною близько 100 нм. Крім зв’язків C—C, у цьому шарі виявлено зв’язки, характерні для складних вуглецевих сполук типу C=O. В окисненому шарі Бор та його сполуки присутні у вигляді слідів. Спостерігається значна поверхнева сеґреґація Силіцію, концентрація якого зберігається постійною як в окисненому шарі, так і за досліджуваною глибиною стрічки. Ферум в окисненому шарі представлено переважно оксидами. В об’ємі стрічки виявлено присутність карбіду силіцію SiC, а також незначну кількість Оксиґену та Нітроґену. Карбон на поверхні досліджуваного аморфного металевого стопу знаходиться здебільшого в окисненому стані, в той час як в об’ємі він знаходиться у вигляді сполук із Силіцієм, очевидно, у вигляді карбіду силіцію.

Ключові слова: аморфний металевий стоп, поверхнева сеґреґація, Рентґенівська фотоелектронна спектроскопія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i01/0037.html

PACS: 61.43.Dq, 61.66.Dk, 61.72.S-, 79.60.Ht, 81.05.Bx, 81.65.Mq, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. G. Abrosimova, A. Aronin, D. Matveev, and E. Pershina, Mater. Lett., 97: 15 (2013). Crossref
  2. T. Sato, T. Ozawa, and M. Nagumo, Proc. 4th Int. Conf. on Rapidly Quenched Metals (August 24–28, 1981) (Sendai: The Japan Institute of Metals: 1982), vol. 2, p. 961.
  3. В. И. Нефедов, Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений: Справочник (Москва: Химия: 1984).
  4. В. Л. Карбовский, А. Г. Ильинский, В. Х. Касияненко, О. И. Слуховский, Ю. В. Лепеева, Л. И. Карбовская, А. И. Соболев, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 977 (2014). Crossref
  5. M. Fujikura, T. Yamada, and T. Sato, J. Magn. Magn. Mater., 133: 273 (1994). Crossref
  6. M. Fujikura, T. Yamada, and T. Sato, Materials Science and Engineering A, 181–182: 1351 (1994). Crossref
  7. Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Eds. N. Ikeo, Y. Iijima, N. Niimura et al.) (Tokyo: Jeol: 1991).