Термодинамічне моделювання процесів відновлення оксидів при отриманні металів життя

О. І. Мікадзе$^{1}$, Дж. І. Багдавадзе$^{2}$, Т. А. Дзіграшвілі$^{1}$, Н. І. Майсурадзе$^{1}$

$^{1}$Грузинський технічний університет, вул. Костава 7, 0175 Тбілісі, Грузія
$^{2}$Інститут металургії та матеріалознавства ім. Фердинанда Тавадзе, вул. Казбегі 15, 0160 Тбілісі, Грузія

Отримано: 03.06.2014; остаточний варіант - 14.08.2014. Завантажити: PDF

У запропонованій роботі розглянуто екологічно безпечні процеси одержання чистих металів шляхом їх відновлення з відповідних оксидів у атмосфері з ультранизьким окиснювальним потенціялом ($P_{O_{2}} = 10^{16} — 10^{26}$атм.). Ми пропонуємо створення такого середовища інжекцією етилового спирту в замкнений контур реактора внаслідок взаємодії пари спирту з киснем. Такі умови сприяють дисоціяції оксидів майже будь-якого виду. Цією методою одержано так звані «метали життя»: Cu, Fe, Ni и Co, які використовуються в медицині як поживні нутрієнти. У випадку конверсії оксиду хрому процес завершується синтезою карбідних фаз. Одержання чистого Cr можливе застосуванням подібної методології за допомогою кисневої помпи. Ідентифікація продуктів конверсії відбувається рентґенофазовою структурною аналізою, а їхня чистота контролюється спектрохемічною методою. Експериментальні дані добре узгоджуються з термодинамічними обчисленнями оптимальних температур конверсійних реакцій і молярних часток початкових інґредієнтів.

Ключові слова: метали життя, оксиди, етиловий спирт, перетворення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i01/0115.html

PACS: 61.72.sd, 64.75.Lm, 68.47.Gh, 81.05.Je, 81.65.Mq, 82.30.Lp, 82.80.Ej


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. E. Terletsky, Metals, Which Are Always with You (Moscow: Znanie: 1986) (in Russian).
  2. O. Mikadze, L. Rukhadze, and B. Bulia, Georgian Engineering News, 1: 90 (2000) (in Georgian).
  3. O. Mikadze, A. Kandelaki, J. Bagdavadze, and L. Rukhadze, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 7, No. 1: 37 (2013).
  4. N. Vatolin, G. Moiseyev, and B. Trusov, Thermodynamic Modelling in High-Temperature Inorganic Systems (Moscow: Metallurgy: 1994) (in Russian).
  5. E. Gulbransen and K. Andrew, J. Electrochem. Soc., 99, No. 10: 402 (1952). Crossref