Аморфні та нанокристалічні магнітопроводи для високочутливих датчиків індукційних магнітометрів

В. К. Носенко, В. В. Кирильчук, А. П. Кочкубей, В. З. Балан

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 29.07.2014. Завантажити: PDF

З використанням індукційно-неперервної методи визначено динамічні магнетні характеристики аморфних стрічок стопу на основі кобальту ММ-5Со (система (Co$_{72-x-y}$Fe$_x$Cr$_y$)(SiB)$_{28}$) та стопу ММ-11Н на основі системи Fe$_{73}$(Nb, Cu)$_4$(Si, B)$_{23}$, одержуваних за технологією надшвидкого ($10^5—10^6$ К/с) гартування розтопу. Описано методику виготовлення монолітних стрічкових магнетопроводів стрижневої прямокутньої форми з цих стопів, а також наведено приклад їх застосування в датчиках високочутливих індукційних магнетометрів. Показано, що чутливість індукційного зонда з новим нанокристалічним магнетопроводом перевищує чутливість зонда з пермалойовим (80НХС) осердям; при цьому вага магнетопроводу зменшується як мінімум на 10—15%. Результати досліджень уможливлюють спрогнозувати ефективне використання магнетопроводів, виготовлених за новою методикою з нанокристалічної та аморфної стрічок, в індукційних магнетометрах різних типів для геофізичних досліджень, а також для вивчення магнетних аномалій у космічному просторі.

Ключові слова: нанокристалічний сплав, магнітопровод, індукційний зонд, магнітометр.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i02/0135.html

PACS: 61.43.Dq, 61.46.-w, 75.50.Kj, 81.40.Ef, 81.40.Rs, 83.60.Np, 85.70.Ay


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. В. Маслов, В. К. Носенко, Л. Е. Тараненко, А. П. Бровко, Физ. мет. металловед., 91: 47 (2001).
  2. V. V. Nemoshkalenko, V. V. Maslov, and V. K. Nosenko, Mater. Technol., 17: 33 (2002). Crossref
  3. В. В. Немошкаленко, В. В. Маслов, В. З. Балан, В. К. Носенко, Н. С. Косенко, Д. Ю. Падерно, Способ непрерывного литья ленты, Патент Украины № 1304 (МКИ B 22 D 11/06) (Промислова власність, № 1: 1994).
  4. М. А. Васильев, В. В. Маслов, В. К. Носенко, Г. Г. Галстян, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 3: 375 (2010).
  5. Прецизионные сплавы: Справочник (Ред. Б. В. Молотилов) (Москва: Металлургия: 1983).
  6. В. В. Маслов, В. И. Ткач, В. К. Носенко, С. Г. Рассолов, Физика и техника высоких давлений, 20: 62 (2010).
  7. Ю. Н. Стародубцев, В. И. Кейлин, В. Я. Белозеров, Электротехника, № 8: 48 (1994).
  8. Ю. Н. Стародубцев, В. И. Кейлин, В. Я. Белозеров, Электротехника, № 2: 22 (1995).
  9. Аморфные металлические сплавы (Ред. Ф. Е. Люборский) (Москва: Металлургия: 1987).