Особливості гідрування сплавів системи Ti—V

Т. В. Прядко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 31.07.2014; остаточний варіант - 05.09.2014. Завантажити: PDF

Визначено характер та кінетичні параметри процесів гідрування стопів системи Ti—V залежно від їх складу і вихідного стану. Вивчено ступінь гідрування за один цикл нагрівання—охолодження та можливість збільшення водневої місткости за рахунок циклування сорбція—десорбція. Також досліджено фазовий склад гідридів (Ti, V)Hx, одержаних за умов виконаних експериментів. Встановлено, що в інтервалі концентрацій ванадію 0,25—5% мас. є можливість одержання гідридів з підвищеною сорбційною місткістю (H/Me = 2,18).

Ключові слова: кінетичні параметри гідрування, гідрид, сорбція, десорбція, воднева ємність.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i02/0243.html

PACS: 28.41.Qb, 61.66.Dk, 61.72.Mm, 66.30.J-, 68.43.Mn, 68.43.Nr, 88.30.rd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Е. Левин, Ядерная физика и ядерные реакторы (Москва: Атомиздат: 1979).
 2. Гидриды металлов (Ред. В. Мюллер, Д. Блэкледж , Дж. Либовиц) (Москва: Атомиздат: 1973), с. 62 (пер. с англ.).
 3. В. В. Скороход, И. А. Морозов, Р. О. Морозова, О. В. Кондрашов, В. М. Шевель, П. О. Вознюк, О. В. Куприянов, М. И. Власенко, М. М. Коротенко, В. В. Стовбун, С. Л. Литвиненко, Нейтронно-захисний гідрид титану, Патент України № 56381 (МПК С01В 6/00 2011.01).
 4. R. J. Wasilewski and G. L. Kehl, Меtаllurgia, 50, No. 11: 225 (1954).
 5. S. Ono, K. Nomura, and Y. Ikeda, J. Less-Common Met., 72, No. 2: 159 (1982). Crossref
 6. E. Schurmann, T. Kootz, H. Preisendanz, P. Schuler, and G. Kauder, Z. Metallkd., 65, Nos. 3–5: 167 (1974).
 7. R. C. Bowman, Jr. and W.-K. Rhim, Phys. Rev. B, 24, No. 4: 2232 (1981). Crossref
 8. В. И. Михеев, А. А. Чертков, З. К. Стерлядкина, Строение, свойства и применение металлоидов (Москва: Наука: 1974), с. 177.
 9. T. Hagi, Y. Sato, M. Yasuda, and K. Tanaka, Trans. Jap. Inst. Metals, 28, No. 3: 198 (1987). Crossref
 10. H. Nagel and R. S. Perkins, Z. Metallkd., 66: 362 (1975).
 11. A. Switendick, J. Less-Common Met., 49: 283 (1976). Crossref
 12. E. Debowska and B. Rozenfeld, Z. Phys. Chem., 145, Nos. 1–2: 71 (1985). Crossref
 13. K. Nakamura and Y. Fukai, J. Alloys Compd., 231, Iss. 1–2: 46 (1995). Crossref
 14. Д. Б. Чернов, А. Я. Ширяев, Изв. АН СССР. Металлы, № 5: 212 (1975).
 15. H. Asano and M. Hirabayashi, phys. status solidi (a), 16: 67 (1973). Crossref
 16. H. Kusamichi, Y. Yaki, T. Yukawa, and T. Noda, J. Jap. Inst. Metals, 20, No. 1: 39 (1956). Crossref
 17. В. А. Ливанов, А. А. Буханова, Б. А. Колачёв, Водород в титане (Москва: ГНТИ чёрной и цветной металлургии: 1962).
 18. T. R. P. Gibb, J. J. McSharry, and R. W. Bragdon, J. Am. Chem. Soc., 73: 1751 (1951). Crossref