Нові можливості інтегральної динамічної дифрактометрії недосконалостей кристалів

В. В. Лізунов, В. Б. Молодкін, С. І. Оліховський, С. В. Лізунова, Н. Г. Толмачёв, Г. І. Низкова, О. С. Скакунова, С. В. Дмітрієв, Б. В. Шелудченко, Я. В. Василик, Т. Г. Сич, К. В. Фузик, Р. В. Лехняк, Л. М. Скапа

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 12.11.2014. Завантажити: PDF

В попередній роботі авторів [1] обговорювалося відкрите ними невідоме раніше явище керованого умовами дифракції дисперсійного підсилення на декілька порядків величини (в порівнянні з традиційним кінематичним випадком діягностики) прояву дефектів у статистичній картині динамічного (багаторазового) розсіяння. Дану роботу присвячено обговоренню найбільш важливих наслідків з цього відкритого явища, які забезпечили виникнення ефектів чутливости (і при цьому унікальної) до недосконалостей кристалів повної (Бреґґової і дифузної) інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції (ПІІДД) і аномального внеску її дифузної складової, а також чутливости до характеристик дефектів виниклих сильних залежностей ПІІДД від умов дифракції. Обговорюються нові можливості і приклади використання мірянь ПІІДД, внеску її дифузної складової та їх залежностей від різних умов динамічної дифракції для неруйнівної експресної високочутливої й інформативної діягностики недосконалостей структури багатопараметричних систем.

Ключові слова: інтегральна динамічна дифрактометрія, багатопараметрична діагностика, мікродефекти.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i02/0265.html

PACS: 07.85.Jy, 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.J-


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, Е. В. Фузик, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 857 (2014). Crossref
 2. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
 3. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов, В. Е. Сторижко, С. В. Лизунова, С. В. Дмитриев, А. И. Низкова, Е. Н. Кисловский, В. В. Молодкин, Е. В. Первак, А. А. Катасонов, В. В. Лизунов, Е. С. Скакунова, Б. С. Карамурзов, А. А. Дышеков, А. Н. Багов, Т. И. Оранова, Ю. П. Хапачев, Основы интегральной многопараметрической диффузнодинамической дифрактометрии (Нальчик: Кабардино-Балкарский университет: 2013).
 4. А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, В. Б. Молодкин А. И. Низкова, И. В. Гинько, С. И. Олиховский, Е. Н. Кисловский, Е. Г. Лень, А. А. Белоцкая, Е. В. Первак, В. В. Молодкин, Способ многопараметрической структурной диагностики монокристаллов с несколькими типами дефектов, Патент Украины № 36075 (Опубл. 10 октября 2008 г.).
 5. В. Г. Барьяхтар, Е. Н. Гаврилова, В. Б. Молодкин, С. И. Олиховский, Металлофизика, 14, № 11: 68 (1992).
 6. V. V. Nemoshkalenko, V. B. Molodkin, E. N. Kislovskii, and M. T. Kogut, Металлофизика, 16, № 2: 48 (1994).
 7. V. G. Baryakhtar, M. V. Kovalchuk, Yu. M. Litvinov, V. B. Molodkin, V. V. Nemoshkalenko, S. I. Olikhovskii, E. N. Kislovskii, and A. I. Nizkova, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 308: 291 (1991). Crossref
 8. Е. Н. Гаврилова, Е. Н. Кисловский, В. Б. Молодкин, С. И. Олиховский, Металлофизика, 14, № 3: 70 (1992).
 9. В. Г. Барьяхтар, В. В. Немошкаленко, В. Б. Молодкин, С. И. Олиховский и др., Металлофизика, 15, № 12: 18 (1993).
 10. А. П. Шпак, В. Б. Молодкин, С. В. Дмитриев, Е. В. Первак, Е. Г. Лень, А. А. Белоцкая, Я. В. Василик, А. И. Гранкина, И. Н. Заболотный, А. А. Катасонов, М. Т. Когут, О. С. Кононенко, В. В. Молодкин, А. И. Низкова, Л. И. Ниничук, И. В. Прокопенко, И. И. Рудницкая, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 9: 1189 (2008).
 11. А. П. Шпак, В. Б. Молодкин, С. В. Дмитриев, Е. В. Первак, И. И. Рудницкая, Ю. А. Динаев, А. И. Низкова, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов, И. Н. Заболотный, А. В. Мельник, Я. В. Василик, Т. И. Пархоменко, Л. И. Ниничук, В. Ф. Мачулин, И. В. Прокопенко, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 8: 1009 (2007).
 12. А. П. Шпак, В. Б. Молодкин, С. В. Дмитриев, Е. В. Первак, И. И. Рудницкая, Ю. А. Динаев, А. И. Низкова, Е. Г. Лень, А. А. Белоцкая, А. И. Гранкина, М. Т. Когут, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов, И. Н. Заболотный, Я. В. Василик, Л. И. Ниничук, И. В. Прокопенко, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 7: 873 (2008).
 13. L. I. Datsenko, V. I. Khrupa, and E. N. Kislovskii, phys. status solidi (a), 68, No. 2: 399 (1981). Crossref
 14. В. И. Хрупа, Е. Н. Кисловский, Л. И. Даценко, Металлофизика, 2, № 4: 55 (1980).
 15. Ф. Н. Чуховский, Металлофизика, 2, № 6: 3 (1980).
 16. А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов, В. В. Молодкин, Е. Г. Лень, А. И. Низкова, С. И. Олиховский, Б. В. Шелудченко, Дж. Е. Айс, Р. И. Барабаш, Успехи физики металлов, 9, № 3: 305 (2008). Crossref
 17. А. П. Шпак, В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, Успехи физики металлов, 5, № 1: 51 (2004). Crossref