Моделювання розмірних залежностей електропровідності ультратонких плівок золота на основі теорій квантового розмірного ефекту

Р. І. Бігун$^{1}$, В. М. Гаврилюх$^{1}$, З. В. Стасюк$^{1}$, Д. С. Леонов$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Отримано: 25.12.2014; остаточний варіант - 15.01.2015. Завантажити: PDF

Результати дослідження розмірних залежностей електропровідности свіжоосаджених в умовах надвисокого вакууму плівок золота нанометрової товщини кількісно описано з використанням сучасних теорій квантового розмірного ефекту в плівках металів. Показано, що одержані експериментальні дані найкраще узгоджуються з розрахунковими залежностями теорій, які враховують особливості морфології реальних плівок металів.

Ключові слова: тонкі металеві плівки, напівпровідникові підшари субатомної товщини, поверхневе та зерномежове розсіяння.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i03/0317.html

PACS: 72.10.Fk, 73.23.Ad, 73.25.+i, 73.50.Bk, 73.61.At, 81.15.Kk, 85.40.Xx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. R. C. Dynes, J. P. Garno, and J. M. Rowell, Phys. Rev. Lett., 40, No. 7: 479 (1978). Crossref
 2. K. Schroder and Zhang Le, phys. status solidi (b), 183: k5 (1994). Crossref
 3. З. В. Стасюк, А. І. Лопатинський, Фізика і хімія твердого тіла, 2, № 4: 521 (2001).
 4. В. Б. Сандомирский, ЖЭТФ, 52, № 1: 158 (1967).
 5. М. Д. Бучковська, Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металофиз. новейшие технол., 35, № 12: 1659 (2013).
 6. А. П. Шпак, Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Ю. А. Куницький, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 8, вип. 2: 339 (2010).
 7. Z. Tesanovic, M. Jaric, and S. Maekawa, Phys. Rev. B, 57, No. 21: 2760 (1986).
 8. Z. Tesanovic, Solid State Phys., 20, No. 6: L829 (1987). Crossref
 9. N. Trivedi and N. W. Ashcroft, Phys. Rev. B, 38, No. 17: 12298 (1988). Crossref
 10. G. Fishman and D. Calecki, Phys. Rev. Lett., 62, No. 11: 1302 (1989). Crossref
 11. G. Fishman and D. Calecki, Phys. Rev. B, 43, No. 14: 11581 (1991). Crossref
 12. L. Sheng, D. Y. Xing, and Z. D. Wang, Phys. Rev. B, 51, No. 11: 7325 (1995). Crossref
 13. R. Munoz, G. Vida, G. Kremer, L. Moraga, and C. Arenas, J. Phys.: Condensed Matter, 11: 299 (1999). Crossref
 14. R. Munoz, A. Concha, F. Mora, and R. Espejo, Phys. Rev. B, 61, No. 7: 4514 (2000). Crossref
 15. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Металофиз. новейшие технол., 36, № 6: 723 (2014). Crossref
 16. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Металофиз. новейшие технол., 30, № 6: 827 (2008).
 17. Р. І. Бігун, М.  Д. Бучковська, В.  М. Гаврилюх, О.  Є. Кравченко, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металофиз. новейшие технол., 36, № 4: 531 (2014). Crossref
 18. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Phys. Rev. B, 58, No. 11: 7347 (1998). Crossref
 19. C. R. Grovenor, H. T. Hentzell, and D. A. Smith, Acta Metall., 32, No. 5: 773 (1984). Crossref
 20. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Acta Metall., 46, No. 13: 4549 (1998). Crossref
 21. K. H. Han, Z. S. Lim, and Sung-Ik Lee, Physica B: Condensed Matter, 167: 185 (1990). Crossref