Дослідження зносу металевої частини електродної системи електрогідравлічного бура

К. Кусаіинов, Б. Р. Нусупбеков, С. Є. Сакіпова, Н. Н. Шуюшбаєва, А. К. Хасенов

Карагандинський державний університет ім. Є.А. Букетова, вул. Університетська, 28, 100026 Караганда, Казахстан

Отримано: 10.11.2014. Завантажити: PDF

У статті розглядаються основні переваги електрогідравлічного способу свердління, при якому відбувається знос металевої частини електрод свердла. У ході дослідження одержано залежності швидкости зносу електроди від енергетичних параметрів та кількости електрогідравлічних імпульсів. За результатами аналізи експериментальних даних встановлено оптимальні значення електрофізичних параметрів, що забезпечуються металевою електродною системою, за яких відбувається інтенсивне руйнування твердих гірських порід. На основі мікроскопічних знімків досліджено розтоплені ділянки поверхні електрод під дією підводного іскрового розряду. Запропоноване електрогідравлічне свердло дає можливість більш ефективно руйнувати та подрібнювати тверде каміння електрогідравлічним розрядом при свердлінні свердловин.

Ключові слова: знос металу електродів, електричний розряд, металева електродна система, електрогідравлічний бур.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i03/0397.html

PACS: 52.80.Mg, 52.80.Qj, 52.80.Wq, 62.50.Ef, 81.05.Bx, 81.40.Pq, 83.80.Nb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Г. П. Васильев, Теплоэнергетика, № 2: 31 (1994).
  2. Л. А. Юткин, Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности (Ленинград: Машиностроение: 1986).
  3. П. П. Малюшевский, Основы разрядно-импульсной технологии (Киев: Наукова думка: 1983).
  4. К. Кусаиынов, Б. Р. Нусупбеков, Разрушение материалов подводным электрическим взрывом (Караганда: Изд-во ТОО «Издатсервис»: 2010).
  5. К. Кусаиынов, С. Е. Сакипова, Б. Р. Нусупбеков, К. М. Турдыбеков, Ж. А. Кужуханова, Промышленная теплотехника. Международный научно-прикладной журнал, 34, № 7: 32 (2012).
  6. К. Кусаиынов, К. М. Турдыбеков, Ж. А. Кужуханова, Н. Н. Шуюшбаева, Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии, № 2 (13): 420 (2013).
  7. K. Kusaiynov, N. N. Shuyushbaeva, J. A. Kuzhuhanova, and B. A. Ahmadiev, Proc. of the Fifth International Scientific Conference FMNS-2013 (12–16 June, 2013) (Blagoevgrad, Bulgaria: 2013), vol. 3, p. 51.
  8. http://www.roburbaltia.lv/theorical_library_rus.html
  9. Г. А. Гулый, Оборудование и технические процессы с использованием электрогидравлического эффекта (Москва: Машиностроение: 1977).
  10. Б. Я. Мазуровский, А. Н. Сизев, Электрогидравлический эффект в листовой штамповке (Киев: Наукова думка: 1983).