Вплив ізотермічного гартування з рідкого стану на мікроструктуру сплаву Cu$_{47}$Ni$_{8}$Ti$_{34}$Zr$_{11}$

О. Б. Лисенко, О. Л. Косинська, О. О. Лисенко, Т. В. Калініна

Дніпродзержинський державний технічний університет, вул. Дніпробудівська, 2, 51918 Дніпродзержинськ, Україна

Отримано: 07.04.2015. Завантажити: PDF

Методою узгодженого чисельного розв’язку рівнянь теплопровідности і кінетики кристалізації виконано розрахунковий аналіз впливу технологічних змінних на температурний режим твердіння і мікроструктуру виливків зі стопу Vit 101, одержаних литтям у гарячу мідну виливницю. Для виливків товщиною у 1 мм визначено інтервал значень початкової температури виливниці, який забезпечує ізотермічні умови кристалізації розтопу при температурах, вищих на 6—77 К за точку склування, і одержання повністю закристалізованих структур із розмірами зерен у $\cong$ 79—93нм за прийнятні для практичної реалізації проміжки часу у $\cong$ 0,5—5,0 год.

Ключові слова: кінетика кристалізації, мікроструктура виливків, термічні режими, сплав Cu$_{47}$Ni$_{8}$Ti$_{34}$Zr$_{11}$, кокільне лиття.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i05/0689.html

PACS: 61.25.Mv, 61.43.Dq, 64.70.dg, 81.05.Kf, 81.07.Bc, 81.10.Fq, 81.30.Fb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. И. С. Мирошниченко, Закалка из жидкого состояния (Москва: Металлургия: 1982).
 2. В. В. Маслов, Д. Ю. Падерно, Получение аморфных металлических сплавов (Киев: Наукова думка: 1987), с. 52.
 3. М. Р. Филонов, Ю. А. Аникин, Ю. Б. Левин, Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыстрой закалки (Москва: МИСиС: 2006).
 4. А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, А. А. Лысенко, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 3: 415 (2008).
 5. А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, Г. В. Борисова, Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур (Харьков: НФТЦ МОН и НАН Украины: 2009), т. 2, с. 367.
 6. А. Б. Лысенко, О. Л. Косинская, С. В. Губарев, Т. В. Калинина, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 10: 1411 (2014). Crossref
 7. О. Б. Лисенко, О. Л. Кравець, О. Л. Косинська, О. О. Лисенко, С. В. Губарєв, Т. В. Калініна, Спосіб виготовлення об’ємних нанокристалічних сплавів, Патент України № 64872 (Опубліковано 25 листопада 2011).
 8. А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, Г. В. Борисова, А. Л. Кравец, Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур (Харьков: НФТЦ МОН и НАН Украины: 2010), т. 2, с. 513.
 9. А. Б. Лысенко, Г. В. Борисова, О. Л. Кравец, Физика и техника высоких давлений, 14, № 1: 44 (2004).
 10. А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др., Теплотехника (Москва: Энергоатомиздат: 1991).
 11. А. Б. Лысенко, О. Л. Косинская, С. В. Губарев, Д. В. Соловков, Математичне моделювання, 30, № 1: 58 (2014).
 12. У. Кестер, У. Герольд, Металлические стекла: ионная структура, электронный перенос и кристаллизация (Москва: Мир: 1983), с. 325.
 13. А. Б. Лысенко, Вестник Днепропетровского университета. Физика. Радиоэлектроника, 19, № 2: 3 (2011).
 14. А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, Г. В. Борисова, Физика и техника высоких давлений, 17, № 3: 52 (2007).
 15. А. А. Самарский, Введение в численные методы (Москва: Наука: 1987).