Структура та властивості комплексних боридних покриттів на вуглецевих сталях

С. М. Чернега$^{1}$, І. А. Поляков$^{1}$, І. Ю. Медова$^{1}$, М. О. Красовський$^{2}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 04.12.2014; остаточний варіант - 17.04.2015. Завантажити: PDF

Подано результати дослідження з нанесення боросиліцидних покриттів порошковою методою на вуглецеві сталі. Визначено фазовий і хімічний склади, товщину та мікротвердість одержаних на сталях покриттів. Виконано розрахунки термодинамічної можливости перебігу хімічних реакцій і зміни термодинамічного потенціалу в насичувальному середовищі. Встановлено, що боридні покриття, одержані в борувальному середовищі з додаванням кремнію чи ферокремнію, складаються з боридних фаз FeB, Fe$_{2}$B та додаткової фази графіту. Рентґеноспектральним аналізом виявлено розподіл кремнію за товщиною боридних фаз зі зміною розчинности від 0,01 до 0,5% мас. при максимальному зосередженні кремнію в фазі Fe$_{2}$B у центральній зоні покриття. Боросиліцидні покриття мають у 1,5 рази вищу зносостійкість порівняно з боридними покриттями.

Ключові слова: мікротвердість, зносостійкість, тріщиностійкість, дифузія, борування, боросиліціювання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i06/0751.html

PACS: 06.60.Vz, 62.20.Qp, 81.05.Je, 81.15.-z, 81.40.Pq, 81.65.Lp, 81.70.Jb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Ю. А. Баландин, Защита металлов, 42, № 2: 150 (2006).
 2. В. Н. Корнопольцев, В. И. Мосоров, Материалы Первой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы в машиностроении» (26—27 марта 2014, Новосибирск), c. 403.
 3. А. А. Алиев, В. П. Булгаков, Б. С. Приходько, Вестник Астраханского государственного технического университета, № 2: 91 (2005).
 4. Н. Г. Кухарева, С. Н. Петрович, Н. А. Галынская, В. Ф. Протасевич, Т. Н. Смирнова, Наука и техника, № 5: 11 (2012).
 5. С. М. Чернега, І. А. Поляков, Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2, № 61: 104 (2011).
 6. В. О. Костик, О. В. Сапуцкая, Е. А. Костик, Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17, № 5/1: 63 (2005).
 7. С. М. Чернега, М. О. Красовський, М. В. Оленіч, Праці міжнародної науково-технічної конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» (29—30 жовтня 2009, Київ), с. 116.
 8. Ю. А. Баландин, МиТОМ, № 3: 31 (2006).
 9. С. М. Чернега, Изв. вузов. Черная металлургия, № 1: 58 (1999).
 10. В. К. Нарва, А. В. Полеченко, Изв. вузов. Черная металлургия, № 1: 47 (1995).
 11. І. М. Спиридонова, О. В. Сухова, О. Г. Безрукава, Доповіді НАН України, № 10: 93 (2002).
 12. С. М. Чернега, І. Ю. Медова, І. А. Поляков, Вісник СевНТУ. Серія: Механіка, енергетика, екологія, вип. 137: 265 (2013).
 13. С. М. Чернега, Я. В. Зауличный, М. В. Карпець, М. В. Белоус, Порошковая металлургия, № 11/12: 88 (2000).
 14. С. М. Чернега, Изв. вузов. Черная металлургия, № 11: 58 (1999).
 15. О. І. Карнаухов, В. А. Копілевич, Д. О. Мельничук, М. С. Слободяник, С. І. Скляр, В. Є. Косматий, К. О. Чеботько, Загальна хімія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (Київ: Фенікс: 2005).